twitterbutton

Week van reflectie toonaangevend initiatief met enthousiaste deelnemers en jaarlijks duizenden inspirerende activiteiten

Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land doen mee en organiseren inspirerende activiteiten in de Week van reflectie, die elk jaar in de laatste week van november plaatsvindt. Deelnemers Week van reflectie

Wij maken goede zorg zichtbaar

Verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers, bestuurders, directeuren en leidinggevenden in de zorg, jeugdhulpmdewerkers, artsen, specialisten, en vele anderen gaan in de Week van reflectie in gesprek over goede zorg, en ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk. Zorginstellingen in het hele land organiseren inspirerende activiteiten.

aanmelden activiteiten

Week van reflectie

De vijftiende Week van reflectie vond plaats van maandag 20 t/m vrijdag 24 november 2023. Meedoen aan Week van reflectie? Bijdragen zijn welkom.

Meer informatie

U kunt bellen met 064 125 60 04 of e-mail: Info Week van reflectie


Activiteitenagenda Week van reflectie 2022

Impressie van activiteiten

 


De Week van reflectie en ethiek gaat maandag 21 november 2022 feestelijk van start met het inspirerende congres ‘Hart voor goede zorg; Tijd voor ethiek en reflectie'. Een unieke dag met boeiende presentaties van topsprekers: prof. dr. Saskia Teunissen, prof. dr. René ten Bos, Frank van der Linden, en vele anderen. En u kunt deelnemen aan workshops over actuele thema's. U bent van harte welkom. Lees meer...


Foto Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis organiseert in de Week van reflectie inspirerende activiteiten op diverse afdelingen, met als thema 'Zie je mij?. Een impressie: filmpjes, ethiekblogs, kroketlunches en podcasts. De activiteiten zijn geïnspireerd door de werkgroep ‘Zie je mij’, die bezig is met persoonsgerichte zorg. Organisatie van de activiteiten: Commissie Ethiek, in samenwerking met werkgroep 'Zie je mij', ethiek ambassadeurs, diverse afdelingen en vele anderen. Lees meer...


Foto UMC Utrecht

UMC Utrecht doet mee aan de Week van reflectie. Prof. dr. Saskia Teunissen, hoogleraar Palliatieve Zorg en Hospicezorg UMC Utrecht en bestuurder Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie de presentatie Goede zorg rond het levenseinde....


OLVG

OLVG in Amsterdam doet mee aan de Week van reflectie. Twintig OLVG medewerkers kunnen in de Week van reflectie een workshop volgen, in samenwerking met Internationaal Theater Amsterdam. Doel van de workshop: 'Mensen na te laten denken, maar ook te laten ervaren hoe jouw relatie met de ander is; hoe verhoud jij je tot de ander? Welke invloed heeft de ander op jou en jij op de ander?' De workshop is georganiseerd door Bestuur Medische Staf en het Verpleegkundig StafBestuur, en in samenwerking met de projectgroep OLVG voor iedereen ontwikkeld. Lees meer...


Kentalis

Kentalis doet mee aan de Week van reflectie. Rita Gerkema, orthopedagoog en ontwikkelaar binnen Kentalis, verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie op maandag 21 november 2022 de workshop
'Ethiek in de praktijk'...

 


foto dijklander ziekenhuis

Dijklander Ziekenhuis doet mee aan de Week van reflectie, met als thema ‘Neem de tijd’. Medewerkers van het ziekenhuis gaan met elkaar in gesprek over goede zorg. Er worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals 'Een kaartje op een gezond taartje', 'Vraag van de dag'; en de 'Ethiek proeverij' op de polikliniek en dagbehandeling oncologie van de locaties Hoorn en Purmerend. Lees meer...Foto Ieder(in)

Ieder(in)  net werk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, doet mee aan de Week van reflectie. Illya Soffer, directeur Ieder(in), opent op maandag 21 november 2022 de landelijke Week van reflectie, tijdens het startcongres Week van reflectie. Lees het openingsverhaal...

 


Foto Radbout Universiteit

Radboud Universiteit doet mee aan de Week van reflectie. Prof. dr. René ten Bos, hoogleraar Filosofie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit, verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie op maandag 21 november 2022 de presentatie Is gezondheid een waarde?...

 


Foto Radbout Universiteit

De Zeilen doet mee aan de Week van reflectie. Het managementteam en de geestelijk verzorgers van De Zijlen voeren maandag 21 november 2022 een dialoog over het belang van moreel ondersteunende gesprekken en moreel beraad binnen de organisatie.Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam doet mee aan de Week van reflectie. Monique Bussmann verplegingswetenschapper lectoraat 'Persoonsgerichte Zorg' Hogeschool Rotterdam, verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie op maandag 21 november 2022 de presentatie Muziek en meerstemmigheid; Reflectie op persoonsgerichte zorg...


illustratie activiteitenagenda

Activiteitenagenda trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerden en is met alle activiteiten een inspiratiebron voor iedereen die zich inzet om ruimte te maken voor ethiek in de eigen organisatie, en collega's te betrekken bij thema's als reflectie, ethiek, moreel beraad en zingeving. Positieve publiciteit voor uw organisatie. Lees alles over het aanmelden van activiteiten...


illustratie activiteitenagenda

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) doet mee aan de Week van reflectie. Prof. dr. Tineke Abma, Bijzonder hoogleraar Ouderenparticipatie en directeur-bestuurder Leyden Academy on Vitality and Ageing, verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie op 21 november 2022 de presentatie
De kracht van participatie en zeggenschap cliënten...


V&VN beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, doet mee aan de Week van reflectie. Anja Guldemond-De Jong, verpleegkundig specialist en voorzitter V&VN Palliatieve Zorg, verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie op maandag 21 november 2022 de workshop In gesprek over goede zorg rond het levenseinde...


Logo van Ethiekacademy

Ethiek Academy doet mee aan de Week van reflectie. Zorgethica AnneMarie Bloemhoff, Ethiek Academy, en Eritza Plantijn, verpleegkundige Silverein, verzorgen tijdens het startcongres Week van reflectie de workshop
In gesprek over ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk...

 


illustratie activiteitenagenda

BPSZ, beroepsvereniging van professionals in sociaal werk, ondersteunt de Week van reflectie. Op de website wordt aandacht besteed aan de Week van reflectie en het startcongres. Lees meer...

 


Humanitas DMH

Humanitas DMH doet mee aan de Week van reflectie. Frank van der Linden, voorzitter Raad van Bestuur Humanitas DMH, verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie op maandag 21 november 2022 de presentatie Persoonlijk leiderschap in tijden van crisis....

 


Leyden Academy

Leyden Academy on Vitality and Ageing doet mee aan de Week van reflectie. Prof. dr. Tineke Abma, directeur-bestuurder Leyden Academy en Bijzonder hoogleraar Ouderenparticipatie LUMC, verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie op maandag 21 november 2022 de presentatie De kracht van participatie en zeggenschap cliënten....


Laurens

Laurens in Rotterdam doet mee aan de Week van reflectie. De Commissie Ethiek organiseert diverse activiteiten. Tijdens de Week van reflectie worden overal placemats neergelegd met ethische trainingen. Er worden 'ethiekhappertjes' uitgedeeld, en er komt dagelijks via de screensaver een vraag om over na te denken. Verder wordt een webinar georganiseerd met een inleiding van Bert Molewijk. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een Dilemmaspel.


Laurens

De Zellingen doet mee aan de Week van reflectie. De Commissie Ethiek heeft tijdens de Week van reflectie met diverse teams en medewerkers gesprekken gevoerd over het belang van reflectie en het omgaan met ethische dilemma’s. Aan elke intramurale afdeling is een 'Reflectie weckpot' uitgedeeld, met vragen gericht op wat goede zorg is in een specifieke situatie. Met een aantal managers zijn afspraken gemaakt om na de Week van reflectie nog eens specifiek aandacht te besteden aan ethiek.


Palliatieve Zorg Nederland

Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) doet mee aan de Week van reflectie. Prof. dr. Saskia Teunissen, bestuurder PZNL en hoogleraar Palliatieve Zorg en Hospicezorg UMC Utrecht, verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie op maandag 21 november 2022 de presentatie Goede zorg rond het levenseinde...


SWZ Zorg

SWZ Zorg doet mee aan de Week van reflectie. De Commissie Ethiek organiseert diverse reflectieactiviteiten. Elke dag wordt een vlog gepubliceerd van een medewerker, die reflecteert op zijn/haar werk. Teams ontvangen een 'babbelbuidel'; een uitnodigend tasje met reflectievragen om momenten van reflectie te stimuleren. Verder wordt tijdens de Week van reflectie een thema-avond georganiseerd over 'bezieling in de zorg'. Medewerkers van SWZ kunnen op 24 november 2022 gratis de voorstelling 'Gun me dat ik ga' bezoeken. Lees meer...


Cicero Zorggroep

Cicero Zorggroep doet mee aan de Week van reflectie. Op intranet is aandacht besteed aan de Week van reflectie, ethiek en moreel beraad. Er zijn casussen op intranet geplaatst, waar medewerkers op kunnen reageren.

 


Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis doet mee aan Week van reflectie.
José Krijnen, zorgethica; geestelijk verzorger en secretaris Commissie Ethiek, verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie op maandag 21 november 2022 de workshop Ruimte voor ethiek en reflectie...
Angelique Valks, aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling, verzorgt de workshop Reflectie bij huiselijk...


Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond doet mee aan de Week van reflectie, in samenwerking met de opleiding Social Work van de Hogeschool Rotterdam.

 


Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

Silverein doet mee aan de Week van reflectie. Eritza Plantijn, verpleegkundige en gespreksleider moreel beraad, verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie de workshop 'In gesprek over ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk', in samenwerking met zorgethica AnneMarie Bloemhoff, Ethiek Academy. Lees meer...


medisch contact

Medisch Contact ondersteunt de Week van reflectie. Op de website wordt aandacht besteed aan de Week van reflectie en het startcongres. Lees meer...

 


Logo Prisma

Ieder(in) doet mee aan de Week van reflectie. Illya Soffer, directeur Ieder(in), schrijft een blog met als titel: 'De menselijke maat centraal blijven stellen'. 'Daar waar patiënten, cliënten en naasten zich echt gehoord, gezien en geholpen voelen, is er altijd íemand - die ene mens - die zich soms hard maakt om het wél voor elkaar te krijgen.' Lees de blog van Illya Soffer...


Logo Renier van Arkel

Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn & Zutphen) doet mee aan de Week van reflectie. Er zijn op dinsdag 22 en woensdag 23 november twee lunchbijeenkomsten voor alle medewerkers. Hugo Remmers, geestelijk verzorger: 'We reflecteren op dilemma’s waar we als ziekenhuis - en als persoon - mee te maken hebben. Wat doen deze dilemma’s met ons? En op basis van welke waarden nemen we beslissingen?' De Raad van Bestuur doet mee aan de bijeenkomsten.


Beroepseer

Beroepseer ondersteunt de Week van reflectie. Op de website wordt aandacht besteed aan de Week van reflectie en het startcongres. Lees meer...

 


Logo Prisma

Prisma doet mee aan de Week van reflectie. Linda Tielen, teamleider Prisma, schrijft t.g.v. de Week van reflectie een blog: 'Ik werk nog steeds met passie in de zorg'. Hoe geef je invulling aan persoonlijk leiderschap als er een tekort is aan personeel? 'Ik ben in hart en nieren nog steeds verpleegkundige. Ik besloot zelf twee nachten te gaan werken.' Ik werk nog steeds met passie in de zorg...


Logo van Ethiekacademy

Ethiek Academy doet mee aan de Week van reflectie.
Monique Walboomers, directeur hr en ontwikkeling, Humanitas DMH en Jack van Raay, initiatiefnemer en organisator van de Week van reflectie en oprichter van Ethiek Academy verzorgen tijdens het startcongres Week van reflectie een workshop: Waardengedreven leiderschap in de praktijk...


Sevagram

Sevagram doet mee aan de Week van reflectie. Er worden tijdens de Week van reflectie diverse activiteiten georganiseerd.


 


Foto De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra doet mee aan de Week van reflectie. Medewerkers kunnen de film 'Waar de helden zijn' bekijken. De film gaat over het 'gezinsleven met een zorgintensief kind'. Verder kunnen medewerkers, ouders/verwanten meedoen aan een gratis webinar van Sophi; een presentatie en een nagesprek. De inhoud van de webinars van Sophi is gericht op ouders/verwanten van een kind met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Zorgprofessionals zijn welkom om de presentatie bij te wonen. Het nagesprek is alleen bedoeld voor ouders/verwanten.


Praktische informatie

Meer informatie over de Week van reflectie? Het team Week van reflectie beantwoordt met veel plezier uw vragen: telefoon 064 125 60 04 of e-mail: Info Week van reflectie