Lees alles over het congres

Week van reflectie startcongres, 21 november 2022

'Goede zorg rond het levenseinde'

Saskia Teunissen zal in haar presentatie ingaan op 'het kader van waarden, wensen en behoeften naast de praktijk van ervaren waardigheid'.

Op basis van onderzoek onder gezonde burgers zijn in het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland waarden, wensen en behoeften beschreven en de noodzaak om deze leidend te laten zijn in de palliatieve zorg.

In het landelijke onderzoek naar hospicezorg is de praktijk van ervaren waardigheid in de laatste weken van het leven in kaart gebracht.

In de presentatie zal Saskia Teunissen aan het einde van het programma, samen met het publiek, zoeken naar overeenkomsten en verschillen waarvan geleerd kan worden om zowel de zorg als de samenwerking te verbeteren.

prof. dr. Saskia Teunissen
Hoogleraar Palliatieve zorg en Hospicezorg UMC Utrecht en bestuurder coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)

Meer informatie

AnneMarie Bloemhoff & Jack van Raay, organisatoren Week van reflectie congres, beantwoorden graag uw vragen: telefoon 0641 25 60 04 of e-mail info@weekvanreflectie.nl

Saskia Teunissen
prof. dr. Saskia Teunissen