twitterbutton

Colofon

Deze website is ontwikkeld door Communicatie Company

Het auteursrecht op deze website is in handen van Communicatie Company. Delen van de inhoud weergegeven op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Toestemming van de auteursrechthebbende of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger is nodig als deze werken worden gebruikt op een andere manier dan het bekijken op deze website.

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterst mogelijke zorg besteed. Communicatie Company aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid hiervan, dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Lees ook onze leveringsvoorwaarden.

Communicatie Company
Kerkdreef 12
8475 EC Weststellingwerf
M. 064 125 60 04

Ontwerp en vormgeving: Jack van Raay
Tekst: AnneMarie Bloemhoff

Wat we zoal doen


Advies & Inspiratie
Wij organiseren advies- en inspiratie-
bijeenkomsten, die aansluiten bij de wensen van uw organisatie. Lees meer...

Com Com nieuws