twitterbutton

Week van reflectie groot succes met enthousiaste deelnemers en activiteiten in het hele land

Een groot aantal zorginstellingen, jeugdhulporganisaties en opleidingen heeft enthousiast meegewerkt aan de succesvolle jubileumeditie van de Week van reflectie. In het hele land zijn inspirerende activiteiten georganiseerd, die laten zien hoe binnen de eigen organisatie met hart & ziel wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg. Tien jaar Week van reflectie: tien jaar positieve verhalen en praktijkvoorbeelden uit de zorg.

jubileum Week van reflectieDe Week van reflectie is een bijzonder samenwerkingsverband van gezondheidszorg, jeugdhulp, opleidingen en andere betrokkenen. Gezamenlijke drijfveer: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg. Tijdens de Week van reflectie gaan zorgprofessionals, leidinggevenden, cliënten, bestuurders en toezichthouders met elkaar in gesprek over goede zorg, en de vraag: hoe krijgen we de menselijke maat terug in de zorg?

Trots op resultaten Week van reflectie

De Week van reflectie is in tien jaar uitgegroeid tot een breed en innovatief netwerk met enthousiaste deelnemers in het hele land. Vanuit dit netwerk worden toonaangevende initiatieven ontwikkeld, zoals de Ethiek Academy, en de praktijkgerichte Leergang 'Ethiek in de praktijk'. Jaarlijks hoogtepunt: de landelijke Week van reflectie, met als motto: 'Met hart & ziel voor goede zorg'. De Week van reflectie draagt met alle activiteiten bij aan de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten, professionalisering, werkplezier, ethisch leiderschap, en succesvol ethiekbeleid. Wij zijn trots op de resultaten van tien jaar Week van reflectie, die tot stand zijn gekomen dankzij de inzet van een groot aantal betrokkenen. Een sterke en dynamische basis om de komende jaren op voort te bouwen, en nog meer vernieuwende initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg.

Ronnie van Diemen: 'Kijken door de ogen van de ander'

Ter gelegenheid van tien jaar Week van reflectie zijn zorgprofessionals, bestuurders, cliënten en andere betrokkenen uitgenodigd om een speciale jubileumblog te schrijven. In deze nieuwsbrief de jubileumblog van drs. Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd i.o.: Kijken door de ogen van de ander'. Een inspirerend blog over de noodzaak van een 'stopmoment' voor zorgverleners, je kwetsbaar en open durven opstellen, en de inspectie als lerende organisatie. 'Als reflectie verwordt tot een instrument, is de kwaliteit van zorg in het geding', stelt Ronnie van Diemen. 'Als we reflecteren door te leren kijken door de ogen van de ander, komen we samen verder.'
Lees meer...

Drukbezocht en inspirerend jubileumcongres Week van reflectie

De Week van reflectie is op maandag 20 november 2017 in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis van start gegaan met het drukbezochte jubileumcongres, met enthousiaste deelnemers uit het hele land. Het congres opende met de exclusieve masterclass 'Met hart & ziel voor goede zorg; Ethiek in de praktijk', met inspirerende presentaties van topsprekers: prof. dr. Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur Leyden Academy; dr. Anita Wydoodt, lid Raad van Bestuur Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis; prof. dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek Universiteit voor Humanistiek; Dianda Veldman, directeur/bestuurder Patiëntenfederatie Nederland. Deelnemers hadden tijdens het congres alle ruimte om praktijkgerichte workshops te volgen over actuele thema's, en met elkaar in gesprek te gaan. Ter gelegenheid van tien jaar Week van reflectie was er Het Grote Ethiekdebat, met bijdragen van mr. André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland; Erik Dannenberg, voorzitter Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn, e.v.a.
Lees meer...

Leergang 'Ethiek in de praktijk' start 12 april 2018

De succesvolle Leergang ‘Ethiek in de praktijk' gaat 12 april 2018 weer van start. De Leergang is ontwikkeld ter gelegenheid van tien jaar Week van reflectie. Een interactief programma met praktische tips en handvatten, waarmee u geïnspireerd met ethiek, reflectie en Moreel Beraad verder kunt in uw eigen organisatie. U gaat naar huis met nieuwe ideeën en inzichten, en een eigen Werkplan Ethiek. Aan de Leergang wordt meegewerkt door toonaangevende gastdocenten. De eerste editie is in mei 2017 van start gegaan, met deelnemers uit verschillende zorginstellingen. Schrijf u op tijd in voor deze bijzondere Leergang. Lees meer…

Week van reflectie draagt bij aan kwaliteit van de zorg

Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen en andere betrokkenen die deelnemen aan de Week van reflectie zetten zich het hele jaar met hart & ziel in voor de kwaliteit van de zorg. Deelnemende organisaties laten dat in de Week van reflectie zien aan de hand van inspirerende activiteiten, gericht op goede zorg. De activiteiten sluiten aan bij thema's die actueel zijn binnen de deelnemende organisatie. De Week van reflectie 2016 was een groot succes met enthousiaste deelnemers, ruim honderd inspirerende activiteiten, en veel publiciteit. Een overzicht van alle inspirerende activiteiten die zijn georganiseerd tijdens de Week van reflectie 2016 is te vinden in de Activiteitenagenda.

Meedoen aan de Week van reflectie

Organisaties in de gezondheidszorg, jeugdhulp, Jeugdgezondheidszorg, opleidingen en andere betrokkenen zijn van harte uitgenodigd om mee te doen aan de jubileumeditie van de Week van reflectie. Doe mee en laat in de Week van reflectie zien hoe ook binnen uw organisatie met grote inzet wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg. De Week van reflectie is een unieke gelegenheid om uw mooie activiteiten onder de aandacht te brengen. Iedereen kan meedoen, van uitvoerende professionals, leidinggevenden, directeuren en bestuurders tot artsen, specialisten, cliëntenraden, patiëntenraden en mantelzorgers. Meedoen kan op allerlei manieren, zoals u in de Activiteitenagenda kunt zien. Bijdragen zijn van harte welkom. Aanmelden van activiteiten: info@weekvanreflectie.nl

Activiteitenagenda trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerden

Organisaties die meedoen aan de Week van reflectie kunnen rekenen op veel aandacht. De Activiteitenagenda Week van reflectie trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerde lezers. Meedoen aan de Week van reflectie betekent positieve publiciteit voor uw organisatie, en de activiteiten die worden georganiseerd.

Week van reflectie vernieuwd en uitgebreid

De Week van reflectie is vernieuwd en uitgebreid. Naast de Activiteitenagenda met inspirerende activiteiten zijn er tijdens de Week van reflectie 2016 spontane initiatieven geweest van bijvoorbeeld teams en verpleegafdelingen. In het hele land is het gesprek gevoerd over goede zorg, tijdens de koffiepauze, lunch, teamoverleg of managementoverleg. Zoals in het Meander Medisch Centrum, waar zorgprofessionals tijdens de lunch met elkaar in gesprek zijn gegaan over de vraag: 'Wat maakt dat onze zorg goede zorg is?' U bent van harte uitgenodigd om ook dit jaar met spontane initiatieven bij te dragen aan de Week van reflectie.

Complimenten uitdelen in jubileumjaar Week van reflectie

ComplimentenkaartDe Week van reflectie is ook Complimentenweek. Er is enthousiast gereageerd op de uitnodiging om in de Week van reflectie complimenten uit te delen en collega's of medewerkers te laten weten dat hun inzet voor goede zorg wordt gewaardeerd. Zorgprofessionals, cliënten, patiënten en mantelzorgers in het hele land zijn tijdens de Week van reflectie 2016 verrast met de Complimentenkaart. De vele positieve reacties zijn aanleiding geweest om het initiatief in het jubileumjaar voort te zetten. U bent van harte uitgenodigd om de Complimentenkaart naar iemand te sturen die zich inzet voor goede zorg.

Netwerk Week van reflectie: enthousiaste deelnemers in hele land

De Week van reflectie is een uniek netwerk van zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, cliënten- en patiëntenraden, Commissies Ethiek, opleidingen, artsen, specialisten, jeugdgezondheidszorg, Partners Week van reflectie, ambassadeurs en andere betrokkenen in het hele land. Het netwerk Week van reflectie is nauw verbonden met de praktijk van de zorg; de professionals die zich iedere dag met hart & ziel inzetten voor goede zorg. Vanuit het netwerk Week van reflectie worden het hele jaar inspirerende activiteiten georganiseerd, die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg, professionalisering, werkplezier en succesvol ethiekbeleid. Lees meer ...

Initiatief & organisatie

Initiatief & organisatie Week van reflectie en congres: ethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, trainers en adviseurs ethiek en Moreel Beraad in de zorg en jeugdhulp, founders Communicatie Company. De ambitie van beide initiatiefnemers: positieve verhalen en praktijkvoorbeelden uit de zorg onder de aandacht brengen, en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg.

Praktische informatie

Vragen over de Week van reflectie? Het team Week van reflectie beantwoordt met veel plezier uw vragen: telefoon 0561 47 51 67 of e-mail info@weekvanreflectie.nl

Aanvraag gratis digitale nieuwsbrief: nieuwsbrief@weekvanreflectie.nl


illustratie leergang ethiek in de zorg

Deelnemers week van reflectie

Samenwerken aan goede zorg

reflectie training Ronnie van Diemen
Comité van aanbeveling
Joris Slaets
Prof. dr. Joris Slaets

De Week van reflectie is een
onafhankelijk initiatief, dat zonder structurele subsidie wordt georganiseerd. De Week van reflectie werkt zonder winstoogmerk