Startdatum donderdag 3 oktober 2019

Opleiding ‘Gespreksleider moreel beraad ’


De praktijkgerichte opleiding 'Gespreksleider moreel beraad' gaat op donderdag 3 oktober 2019 van start. U krijgt handvatten om moreel beraad te leiden. En we besteden uitgebreid aandacht aan mogelijkheden om in uw organisatie structureel ruimte te maken voor moreel beraad. De opleiding is inmiddels in een groot aantal zorginstellingen succesvol verzorgd.

Opzet opleiding ‘Gespreksleider moreel beraad’

 • Vier scholingsbijeenkomsten
 • Vier keer een moreel beraad voeren aan de hand van een casus uit de eigen praktijk van de deelnemers, aan de hand van een praktijkgericht stappenplan
 • Handvatten en praktische tips voor het leiden van een moreel beraad
 • Minimaal twee keer leiden van moreel beraad
 • Verdieping begrippen als waarden, normen en morele sensitiviteit, gericht op leiden van moreel beraad
 • Aandacht voor (morele) communicatie; verbale en non-verbale communicatie
 • Structureel invoeren moreel beraad in eigen organisatie

Leiden van moreel beraad

Deelnemers leiden tussen de studiebijeenkomsten minimaal twee keer een moreel beraad. Er wordt bij voorkeur in tweetallen gewerkt; één deelnemer leidt het moreel beraad, de ander observeert. Bij het volgende moreel beraad wisselen de functies. Na afloop geven de deelnemers elkaar feedback. De ervaringen met het leiden van moreel beraad worden besproken tijdens de eerstvolgende studiebijeenkomst.

Wat levert de opleiding je op?

 • Handvatten en praktische tips om moreel beraad te leiden
 • Meer ervaring in het voeren van moreel beraad
 • Verdieping van begrippen als ethiek, waarden en normen, ethisch dilemma, morele sensitiviteit
 • Inzicht in hoe moreel beraad bijdraagt aan het versterken van de kwaliteit van de zorg, kwaliteit van leven van cliënten, morele gevoeligheid, een open cultuur en werkplezier
 • Professionalisering
 • Uitwisselen van ervaringen met collega’s in de regio; versterken van je netwerk
 • Handvatten en praktische tips gericht op moreel beraad in eigen organisatie/bedrijf

Kleine groep

De kleine, divers samengestelde groep (maximaal 8 deelnemers) staat garant voor veel ruimte voor interactie, dialoog en persoonlijke feedback. Er is alle ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

Methodiek moreel beraad

We voeren het moreel beraad aan de hand van een praktijkgericht Stappenplan moreel beraad, onderdeel van de methodiek ‘Dilemma’s Delen’. De methodiek is ontwikkeld door AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay.

Hand-out en stappenplan

Deelnemers ontvangen de hand-out ‘Gespreksleider moreel beraad’ en het Stappenplan moreel beraad, onderdeel van de methodiek ‘Dilemma’s Delen’.

Bewijs van deelname

Deelnemers aan de Leergang kunnen een Bewijs van deelname ontvangen.

Voor wie

Verpleegkundigen; verzorgenden; artsen; specialisten; geestelijk verzorgers; leidinggevenden in zorg, jeugdhulp en welzijn; leden Commissie Ethiek; leden Medisch Ethische Commissie; sociaal werkers; beleidsmedewerkers, leden Verpleegkundige Adviesraad (VAR); en andere geïnteresseerden in zorg, jeugdhulp, welzijn en sociaal werk.

Gespreksleider moreel beraad

Aanmelden

Meld u snel aan voor de bijzondere opleiding 'Gespreksleider moreel beraad' (vier studiedagen). Uw bijdrage € 1275,- p.p. inclusief lunch, koffie/thee, reader, hand-outs, en voor elke deelnemer het boek 'Bezield besturen' en de Dilemmakaart. Prijzen exclusief BTW.

Praktische informatie

De opleiding 'Gespreksleider moreel beraad' bestaat uit vier studiedagen, van 10.00 -16.00 uur.
Data: donderdag 3 oktober 2019, donderdag 31 oktober 2019, donderdag 21 november 2019, donderdag 12 december 2019
Tijd: 10.00 - 16.00 uur; ontvangst met koffie/thee vanaf 9.30 uur
Plaats: locatie centraal in het land (Amersfoort). Bijdragen komen ten goede aan de Week van reflectie

Incompany

De opleiding 'Gespreksleider moreel beraad' kan ook Incompany worden verzorgd. Wij komen graag naar u toe voor een opleiding op maat, toegespitst op uw organisatie.
Meer informatie: info@weekvanreflectie.nl of 064 125 60 04.

Begeleiding

De opleiding 'Gespreksleider moreel beraad' wordt verzorgd door zorgethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, Ethiek Academy, trainers, coaches en adviseurs ethiek, ethische reflectie en moreel beraad in de zorg en jeugdhulp. Voor de opleiding ‘Gespreksleider moreel beraad’ hebben AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay een bijzonder concept ontwikkeld, met als basis hun vakkennis, pedagogische en didactische expertise, en hun jarenlange ervaring met het verzorgen van scholing op diverse terreinen. AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay zijn de initiatiefnemers en organisatoren van de landelijke Week van reflectie. Onze missie: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg.

*Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht voor contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.

 

(Kleine wijzigingen voorbehouden)
Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing