nieuwsbutton
Startdatum dinsdag 10 maart 2020

Opleiding ‘Gespreksleider moreel beraad’

Praktijkgericht, interactief en inspirerend


De praktijkgerichte opleiding 'Gespreksleider moreel beraad' gaat op dinsdag 10 maart 2020 van start. Je krijgt praktische tips en handvatten om moreel beraad te leiden. We besteden aandacht aan belangrijke voorwaarden om structureel ruimte te maken en te houden voor moreel beraad. Met de opleiding ‘Gespreksleider moreel beraad’ kunnen deelnemers geïnspireerd verder in hun organisatie. De opleiding is inmiddels in een groot aantal zorginstellingen succesvol verzorgd.

Zorgprofessionals, jeugdhulpmedewerkers, leidinggevenden in de zorg en jeugdhulp, leden Commissie Ethiek en andere betrokkenen heeft de opleiding 'Gespreksleider moreel beraad' gevolgd. Deelnemers zijn enthousiast over de opzet: 'De opleiding is praktijkgericht en inspirerend.' En: 'Er is aandacht voor de deelnemers, en veel ruimte voor persoonlijke feedback.'

Opzet opleiding ‘Gespreksleider moreel beraad’

  • Vier studiedagen van 10.00 - 16.00 uur
  • Minimaal vier keer een moreel beraad voeren over een casus die deelnemers zelf inbrengen, aan de hand van een praktijkgericht stappenplan
  • Handvatten en praktische tips voor het leiden van een moreel beraad
  • Oefenen met het leiden van een moreel beraad
  • Minimaal één keer een moreel beraad leiden in de eigen werksituatie
  • Verdieping begrippen als waarden, normen en morele sensitiviteit, gericht op leiden van moreel beraad
  • Aandacht voor (morele) communicatie; verbale en non-verbale communicatie
  • Reflectie op eigen functioneren als gespreksleider; aandacht voor vragen en dilemma’s waar je als gespreksleider moreel beraad mee te maken krijgt
  • Morele en algemene competenties m.b.t. het leiden van een moreel beraad
  • Belangrijke voorwaarden om structureel ruimte te maken en te houden voor moreel beraad

Leiden van moreel beraad

Deelnemers leiden tussen de derde en vierde studiedag minimaal één keer een moreel beraad. Er wordt bij voorkeur in tweetallen gewerkt; één deelnemer leidt het moreel beraad, de ander observeert. Bij het volgende moreel beraad wisselen de functies. Na afloop geven de deelnemers elkaar feedback. De ervaringen met het leiden van moreel beraad worden besproken tijdens de vierde studiedag.

Kleine groep

De kleine, divers samengestelde groep (8 à 10 deelnemers) staat garant voor veel ruimte voor interactie, dialoog en persoonlijke feedback. Er is alle ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

Methodiek moreel beraad

We voeren het moreel beraad aan de hand van een praktijkgericht Stappenplan moreel beraad, onderdeel van de methodiek ‘Dilemma’s Delen’. De methodiek is ontwikkeld door AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay.

Hand-out en stappenplan

Deelnemers ontvangen de hand-out opleiding ‘Gespreksleider moreel beraad’ en het Stappenplan moreel beraad, onderdeel van de methodiek ‘Dilemma’s Delen’.

Bewijs van deelname

Deelnemers ontvangen een deelnamecertificaat.

Voor wie

Geïnteresseerden in de zorg, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, welzijn en sociale sector: verpleegkundigen; verzorgenden; artsen; specialisten; geestelijk verzorgers; leden Commissie Ethiek; leden Medisch Ethische Commissie; leidinggevenden en directeuren; sociaal werkers; beleidsmedewerkers, leden Verpleegkundige Adviesraad (VAR); en andere geïnteresseerden.

Gespreksleider moreel beraad

Aanmelden

Meld je snel aan voor de bijzondere opleiding 'Gespreksleider moreel beraad'. Jouw bijdrage voor de vier studiedagen € 1275,- p.p. inclusief lunch, koffie/thee, reader, hand-outs, en voor elke deelnemer het boek 'Bezield besturen' en de Dilemmakaart. Prijzen exclusief BTW. Met meer collega's van de eigen organisatie meedoen? Neem contact met ons op voor de aantrekkelijke groepskorting.

Praktische informatie

De opleiding 'Gespreksleider moreel beraad' bestaat uit vier studiedagen, van 10.00 -16.00 uur.
Startdatum: dinsdag 10 maart 2020
Vervolgdata: 7 april 2020, 12 mei 2020 en 9 juni 2020
Tijd: 10.00 - 16.00 uur; ontvangst met koffie/thee vanaf 9.30 uur
Plaats: locatie centraal in het land (Amersfoort). Bijdragen komen ten goede aan de Week van reflectie

ethiekacademy

De opleiding 'Gespreksleider moreel beraad' kan ook Incompany worden verzorgd. Wij komen graag naar u toe voor een opleiding op maat, toegespitst op uw organisatie.
Meer informatie: U kunt ons een e-mail sturen of bellen: 064 125 60 04.

*Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht voor contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.

 

(Kleine wijzigingen voorbehouden)
Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing