Inspirerende reflectietrainingen

De trainingen worden verzorgd door het Reflectieteam, dat is voortgekomen uit de Week van reflectie. Het Reflectieteam bestaat uit specialisten op het gebied van ethische reflectie, ethiek en moreel beraad, die hun jarenlange kennis en ervaring graag met u willen delen. Het zijn bevlogen specialisten, met hart voor de zorg. U bent van harte welkom!

Informatie: Reflectieteam, tel. 088 626 65 29 of e-mail reflectieteam@weekvanreflectie.nl

• Scholing ‘Ethiek in één dag’

Nieuw in het aanbod van het Reflectieteam: de scholing 'Ethiek in één dag'. Een praktijkgerichte en interactieve scholing, met praktische tips en handvatten om geïnspireerd verder te kunnen gaan met ethiek, reflectie en Moreel Beraad binnen uw organisatie. Het Reflectieteam organiseert deze bijzondere scholing naar aanleiding van vragen van deelnemers: hoe bouwen we succesvol voort op activiteiten tijdens de Week van reflectie? Lees meer...

• Training ‘Veilige Jeugdhulp Veiligheid en voorkomen seksueel misbruik in jeugdhulp'

Kinderen in de jeugdhulpJeugdzorgprofessionals gaan met elkaar in gesprek over morele dilemma's, aan de hand van een casus uit de dagelijkse praktijk. Thema: ‘Veiligheid en voorkomen seksueel misbruik in de jeugdhulp’. De training is al succesvol uitgevoerd binnen diverse jeugdzorgorganisaties.
Lees meer...


• Reflectietraining 'In gesprek over goede zorg'

in gesprek over goede zorg De training is al met veel succes binnen zorginstellingen en jeugdzorgorganisaties uitgevoerd. Het Reflectieteam komt graag naar u toe om de training ook binnen uw organisatie te verzorgen. Deelnemers gaan een hele middag met elkaar in gesprek over morele dilemma’s uit de eigen praktijk. Een training met moreel beraad, zowel voor professionals als leidinggevenden in de zorg & jeugdzorg. De training kan binnen uw eigen organisatie worden verzorgd; data in overleg. Lees meer...

• Reflectietraining Moreel Beraad

Het Reflectieteam verzorgt inspirerende trainingen Moreel Beraad voor uitvoerende professionals, leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders in de gezondheidszorg en jeugdzorg. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over morele dilemma’s in de eigen praktijk. De trainingen kunnen plaatsvinden binnen uw eigen organisatie. De invulling van de training wordt afgestemd op uw wensen. Data en aantal bijeenkomsten in overleg.
Lees meer...


• Interactieve training Morele Communicatie

moreel beraad in de praktijk Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over morele aspecten van communicatie, aan de hand van eigen casuïstiek. Aandacht wordt besteed aan bijzondere vormen van communicatie in een bijenvolk.
Lees meer...Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing .

 

logo ethiek academy

 


De trainingen dragen bij aan:

  • Kwaliteit van de zorg en jeugdzorg
  • Kwaliteit van leven van cliënten, patiënten en bewoners
  • Professionalisering
  • Toename professionele morele competenties
  • Positieve en open zorgcultuur
  • Werkplezier