augustus 2021


Ter gelegenheid van de Week van reflectie zijn bestuurders, Inspectie, zorgprofessionals en andere betrokkenen uitgenodigd om een blog te schrijven.

 

'Persoonlijk leiderschap in tijden van crisis'

'Persoonlijk leiderschap is ook over de crisis heen durven te kijken en te fantaseren over hoe het leven straks kan zijn, wat een ieders bijdrage daaraan kan zijn en op die manier samen perspectief te creëren, samen regie te nemen', stelt Frank van der Linden, bestuurder Humanitas DMH. Een blog over de inspiratie van dichteres Amanda Gorman, kwetsbaarheid, betekenis geven en de noodzaak om samen te werken.

Amanda Gorman heeft mij op 20 januari 2021 laten ervaren wat leiderschap kan betekenen in tijden van crisis. Amanda Gorman droeg tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden een gedicht van hoop voor, met achter zich een gebouw waar kort daarvoor de democratie was aangevallen. Een crisis in de democratie boven op de al lange en heftige coronacrisis.

Creativiteit en kwetsbaarheid

Nederland zit (hopelijk) in de na-dagen van een crisis. Iedereen wordt er in meer of mindere mate mee geconfronteerd, of je nou wil of niet en velen van ons ervaren het als een zware periode. Dit is daarom ook voor ons een periode om met erkenning van het verdriet en verlies betekenis, inspiratie en perspectief te bieden aan elkaar.

Dat de crisis betekenis heeft, hebben we allemaal mogen ervaren. De crisis heeft ons meer in verbinding gebracht, heeft onze creativiteit gestimuleerd, heeft ons nog meer doen beseffen wat en wie belangrijk is in ons leven, heeft ons bewust gemaakt van onze kwetsbaarheid en van de noodzaak om samen te werken. We hebben opnieuw ervaren dat kwaliteit van zorg niet hetzelfde is als kwaliteit van leven.

Regie over de toekomst

Vanuit die betekenis kunnen we het gesprek voeren over het leven na de crisis. Wat willen we behouden, waar willen we niet meer naar terug, wie willen we nog belangrijker maken in ons leven, hoe willen we vorm en inhoud geven aan collegialiteit en hoe dragen we nog meer bij aan het levensgeluk van anderen?

Het is een tijd om te rouwen, maar ook te dromen, te fantaseren, te visualiseren. Daarmee nemen we samen regie over de toekomst, geven we samen richting en werken we in gelijkwaardigheid aan ons perspectief.

Persoonlijk leiderschap na deze crisis is durven erkennen dat het zwaar is geweest en dat er sprake is van verlies, ruimte geven aan rouw en tranen en de geleerde lessen en ervaren kracht verwoorden. Persoonlijk leiderschap is ook over de crisis heen durven te kijken en te fantaseren over hoe het leven straks kan zijn, wat een ieders bijdrage daaraan kan zijn en op die manier samen perspectief te creëren, samen regie te nemen. Dat is persoonlijk leiderschap in en kort na tijden van crisis.

Frank van der Linden,
voorzitter Raad van Bestuur Humanitas DMH