Week van reflectie groot succes met enthousiaste deelnemers en duizenden activiteiten in het hele land

Deelnemers in het hele land zijn enthousiast bezig met de voorbereidingen voor de dertiende Week van reflectie, die plaatsvindt van maandag 23 tot en met vrijdag 27 november 2020. Verpleegkundigen, verzorgenden, jeugdhulpmedewerkers, artsen, specialisten, cliënten, bestuurders en vele anderen gaan in de Week van reflectie in gesprek over goede zorg en morele vragen in de dagelijkse praktijk. De Week van reflectie is een groot succes met enthousiaste deelnemers, en jaarlijks duizenden activiteiten in het hele land.

jubileum Week van reflectie

De Week van reflectie is een uniek samenwerkingsverband en netwerk van zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, cliënten- en patiëntenraden, Commissies Ethiek, opleidingen, artsen, specialisten, jeugdgezondheidszorg, welzijn, sociale sector, partners Week van reflectie, ambassadeurs en andere betrokkenen. De Week van reflectie is in dertien jaar uitgegroeid tot toonaangevend initiatief, dat bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg en ruimte voor ethiek.

Met hart & ziel voor goede zorg

Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land doen jaarlijks mee aan de Week van reflectie. Deelnemers/partners laten in de Week van reflectie zien hoe in de eigen organisatie met hart & ziel wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg. Deelnemers Week van reflectie maken het verschil. Het zijn organisaties die structureel ruimte maken voor ethiek, reflectie en moreel beraad, en dat in de Week van reflectie gezamenlijk laten zien aan de hand van inspirerende activiteiten. Gezamenlijke missie: een bijdrage leveren aan goede zorg, en ruimte voor ethiek en reflectie in de zorg. Deelnemers Week van reflectie...


'Landelijke Ethiekdag' feestelijke start Week van reflectie

De Week van reflectie gaat op maandag 23 november 2020 van start met de Landelijke Ethiekdag; Tijd voor reflectie'. Een bijzondere dag met inspirerende presentaties van toonaangevende sprekers, praktijkgerichte workshops, een 'ethiekmarkt', netwerklunch, reflectiewandeling, en vele andere inspirerende activiteiten. Een dag om kennis te maken met nieuwe ideeën en inzichten, ervaringen uit te wisselen, en inspiratie op te doen. U bent van harte welkom. Lees meer...


Léon Wever VWS
Blog Léon Wever, directeur speciale projecten ministerie VWS
'Tijd voor reflectie maakt je werk beter'

'Ruimte voor reflectie? Maken en pakken', stelt mr. Léon Wever, directeur speciale projecten ministerie VWS, in zijn blog ter gelegenheid van de Week van reflectie. 'Dat doe je vooral zelf met je collega’s, al doende lerend. Daarvoor bestaat geen recept. Het helpt natuurlijk wel als bestuurders en leidinggevenden laten zien dat ze ruimte voor reflectie belangrijk vinden voor de kwaliteit van het werk, dat ze zelf het goede voorbeeld geven, dat ze zichtbaar trots zijn op mooie reflecties uit hun organisatie.' Een inspirerend pleidooi om zelf het initiatief te nemen. Lees de blog...

Activiteitenagenda Week van reflectie; inspirerende activiteiten in hele land

De Week van reflectie is een groot succes met duizenden activiteiten in het hele land. Een paar voorbeelden. In het Elisabeth-TweeStedenZiekenhuis zijn tijdens de Week van reflectie elke dag activiteiten georganiseerd, zoals een fototentoonstelling over goede zorg in het ETZ, ethieklezing tijdens de lunch, en met patiënten in gesprek over zorg op de afdeling. De Commissie Ethiek van TriviumMeulenbeltZorg heeft diverse activiteiten georganiseerd, zoals: Twixen uitdelen aan medewerkers en in gesprek gaan over dilemma's, en een lezing over palliatieve zorg. Haaglanden MC heeft medewerkers uitgenodigd om een inspiratieverhaal op te sturen. Alle initiatieven laten zien dat zorgprofessionals zich elke dag met hart & ziel inzetten voor goede zorg. Activiteitenagenda Week van reflectie 2019...

Activiteitenagenda trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerden

De Week van reflectie is met alle activiteiten een inspiratiebron voor iedereen die zich inzet om ruimte te maken voor ethiek in de eigen organisatie, en collega's te betrekken bij thema's als reflectie, ethiek, moreel beraad en zingeving. De Activiteitenagenda Week van reflectie trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerden. Positieve publiciteit voor uw organisatie.

Week van reflectie is Complimentenweek

ComplimentenkaartDe Week van reflectie is Complimentenweek. De Complimentenkaart is in de Week van reflectie op grote schaal verspreid. Verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, bestuurders en vele anderen hebben de Complimentenkaart aan een collega gegeven of per mail gestuurd. Een blijk van waardering voor alle inzet voor goede zorg. De Week van reflectie draagt met dit positieve initiatief bij aan meer compassie in de zorg. Bekijk de Complimentenkaarten....

Veel publiciteit voor Week van reflectie

De Week van reflectie heeft ook dit jaar breed de aandacht getrokken. In vakmedia, op websites, Twitter, Instagram, enzovoort is uitgebreid aandacht besteed aan de Week van reflectie. Op Twitter krijgt u een levendig beeld van alle activiteiten die zijn georganiseerd. twitterbutton

Blog Corinne Baarssen, wijkverpleegkundige TriviumMeulenbeltZorg
'Dilemma's in het omgaan met verwarde cliënten'
Corinne Baarssen

Corinne Baarssen, wijkverpleegkundige TriviumMeulenbeltZorg (TMZ), heeft een inspirerende blog geschreven, met als titel: 'Dilemma's van wijkverpleegkundigen in het omgaan met verwarde cliënten'. De blog is op intranet van TMZ geplaatst, ter afsluiting van alle mooie activiteiten die de Commissie Ethiek heeft georganiseerd in de Week van reflectie. Lees de blog...

Trots op resultaten Week van reflectie

De Week van reflectie is in twaalf jaar uitgegroeid tot een breed en innovatief netwerk met deelnemers in het hele land. Vanuit dit netwerk worden toonaangevende initiatieven ontwikkeld, zoals de Ethiek Academy, en de praktijkgerichte Leergang 'Ethiek in de zorg'. Jaarlijks hoogtepunt: de landelijke Week van reflectie, met als motto: 'Met hart & ziel voor goede zorg'. De Week van reflectie draagt met alle activiteiten bij aan ethiek en moreel beraad in organisaties, de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten, professionalisering, werkgeluk, en waardengericht leiderschap. Wij zijn trots op de resultaten van twaalf jaar Week van reflectie, die tot stand zijn gekomen dankzij de inzet van een groot aantal betrokkenen. Een sterke en dynamische basis om de komende jaren op voort te bouwen, en nog meer vernieuwende initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en succesvol ethiekbeleid.

EthiekNet; inspirerend Netwerk Week van reflectie

Het netwerk Week van reflectie is nauw verbonden met de praktijk van de zorg; de professionals die zich iedere dag met hart & ziel inzetten voor goede zorg. Vanuit het netwerk Week van reflectie worden het hele jaar inspirerende activiteiten georganiseerd, die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg, professionalisering, werkplezier en succesvol ethiekbeleid. Lees meer...

Initiatief & organisatie

Ethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, oprichters Ethiek Academy en Communicatie Company, hebben twaalf jaar geleden het initiatief genomen om jaarlijks de Week van reflectie; en ethiek te organiseren. Gezamenlijke missie: een bijdrage leveren aan goede zorg, en ruimte voor ethiek en moreel beraad in de zorg. AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay hebben in 2019 de Week van reflectie en het startcongres voor de twaalfde keer georganiseerd, in samenwerking met een groot aantal zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen, ambassadeurs, partners Week van reflectie, en andere betrokkenen in het hele land. De voorbereidingen voor de Week van reflectie 2020 zijn inmiddels begonnen.

Praktische informatie

Vragen over de Week van reflectie? Het team Week van reflectie beantwoordt met veel plezier uw vragen: telefoon 06 41256004 of e-mail: Week van reflectie

U kunt zich aanmelden voor de gratis nieuwsbrief


twitterbutton illustratie activiteitenagenda

 

illustratie activiteitenagenda

 

illustratie leergang ethiek in de zorg

 

logo-ethiek-academy

 

 

moreel beraad

 

Frank van der Linden

 

 

Deelnemers Week van reflectie

 

 

 

tijd voor reflectie

 

Anita Wydoodt

Initiatiefnemers en organisatoren Week van reflectie