maandag 23 t/m vrijdag 27 november 2020

Landelijke Week van reflectie en ethiek

'Verwenweek voor de zorg in coronatijd'

Deelnemers in het hele land zijn enthousiast bezig met de voorbereidingen voor de Week van reflectie, van maandag 23 t/m vrijdag 27 november 2020. Tijdens de Week van reflectie staat goede zorg centraal, en ruimte voor ethiek. Zorgprofessionals gaan in gesprek over goede zorg en ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk. De Week van reflectie is dit jaar uitgeroepen tot ‘Verwenweek voor de zorg in coronatijd’. Bestuurders, directeuren en leidinggevenden in de zorg doen mee en verwennen alle zorgmedewerkers, die zich elke dag met hart & ziel inzetten voor de kwaliteit van de zorg, ook in coronatijd. Een blijk van waardering voor alle inzet.

De Week van reflectie is een uniek samenwerkingsverband en netwerk van zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, cliënten- en patiëntenraden, Commissies Ethiek, opleidingen, artsen, specialisten, jeugdgezondheidszorg, welzijn, sociale sector, partners Week van reflectie, ambassadeurs en andere betrokkenen. De Week van reflectie is in dertien jaar uitgegroeid tot toonaangevend initiatief, dat bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg en ruimte voor ethiek. Een groot aantal zorginstellingen doet jaarlijks mee aan de Week van reflectie. Deelnemers Week van reflectie...

In gesprek over goede zorg; inspirerende activiteiten

Verpleegkundigen, verzorgenden, bestuurders, directeuren en leidinggevenden in de zorg, jeugdhulpmedewerkers, artsen, specialisten, en vele anderen gaan in de Week van reflectie in gesprek over goede zorg, en ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk. Zorginstellingen in het hele land organiseren inspirerende activiteiten. Bijdragen zijn welkom. Laat weten dat uw organisatie meedoet, en meld activiteiten aan voor de activiteitenagenda Week van reflectie 2020. Doe mee en meld activiteiten aan...

Zorgorganisaties verwennen alle zorgmedewerkers

De Week van reflectie is dit jaar uitgeroepen tot ‘Verwenweek voor de zorg in coronatijd’. Een week om alle zorgmedewerkers te verwennen, die zich elke dag met hart & ziel inzetten voor de kwaliteit van de zorg, ook in coronatijd. Als dank en waardering voor de grote inzet. Bestuurders, directeuren, leidinggevenden en andere betrokkenen in de zorg doen mee, en verwennen in de Week van reflectie medewerkers in hun organisatie. Er zijn al veel enthousiaste initiatieven gemeld, zoals een verwenlunch, ethiekspel voor teams, speciale high tea op de afdeling, en een feestelijke attentie. Bijdragen zijn welkom. Laat weten dat uw organisatie meedoet: info@weekvanreflectie.nl.

Complimenten uitdelen in de Week van reflectie

illustratie activiteitenagenda

Veel organisaties maken gebruik van de Complimentenkaart. Zorgprofessionals geven elkaar complimenten tijdens het teamoverleg, of delen de Complimentenkaart uit aan collega's, Bestuurders, directeuren en leidinggevenden delen de Complimentenkaart uit aan medewerkers. Er zijn al mooie initiatieven aangemeld, zoals zorgmedewerkers in de Week van reflectie verrassen met een Complimentenkaart in alle postvakjes. Bijdragen welkom. Bekijk de Complimentenkaarten....

Activiteitenagenda trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerden

De Week van reflectie is met alle activiteiten een inspiratiebron voor iedereen die zich inzet om ruimte te maken voor ethiek in de eigen organisatie, en collega's te betrekken bij thema's als reflectie, ethiek, moreel beraad en zingeving. De Activiteitenagenda Week van reflectie trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerden. Positieve publiciteit voor uw organisatie. Aanmelden van activiteiten....

Opleiding 'Gespreksleider moreel beraad'

De succesvolle opleiding 'Gespreksleider moreel beraad' gaat donderdag 11 februari 2021 weer van start. Vierdaags inspirerend en praktijkgericht programma, met praktische handvatten om moreel beraad te leiden. U krijgt praktische tips om moreel beraad succesvol op te zetten en collega's te betrekken. De kleine groep deelnemers staat garant voor alle ruimte voor feedback en interactie. Met deze bijzondere opleiding kunt u geïnspireerd verder in uw organisatie. Nu met gratis terugkomsessie. Lees over opleiding 'Gespreksleider moreel beraad'....


Blog Frank van der Linden, voorzitter Raad van Bestuur Humanitas DMH

'Waardering laten zien voor grote inzet zorgmedewerkers'

Frank van der Linden

'Zorgen voor anderen hou je alleen maar vol als je ook goed voor jezelf en voor elkaar zorgt', stelt Frank van der Linden, voorzitter Raad van Bestuur Humanitas DMH. 'Juist daarom ben ik blij met de keuze om dit jaar de Week van reflectie in het teken te stellen van een verwenweek. Het is en blijft daarmee een week waarin we stilstaan bij de geleverde zorgprestaties in de afgelopen periode, die ronduit indrukwekkend zijn. Lees de blog...


Trots op resultaten Week van reflectie

De Week van reflectie is in dertien jaar uitgegroeid tot een breed en innovatief netwerk met deelnemers in het hele land. Vanuit dit netwerk worden toonaangevende initiatieven ontwikkeld, zoals Ethiek Academy, en de praktijkgerichte Leergang 'Ethiek en moreel beraad in de zorg'. Jaarlijks hoogtepunt: de landelijke Week van reflectie, met als motto: 'Met hart & ziel voor goede zorg'. De Week van reflectie draagt bij aan ruimte voor ethiek en moreel beraad in de zorg, kwaliteit van de zorg, kwaliteit van leven van cliënten en patiënten, professionalisering, werkgeluk, en waardengericht leiderschap. Wij zijn trots op de resultaten van dertien jaar Week van reflectie, die tot stand zijn gekomen dankzij de inzet van een groot aantal betrokkenen. Een sterke en dynamische basis om op voort te bouwen, en vernieuwende initiatieven te ontwikkelen.

Innovatief netwerk ethiek en moreel beraad

EthiekNet is het innovatieve netwerk van Commissies Ethiek, (medisch) ethische commissies en werkgroepen moreel beraad in ziekenhuizen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg en jeugdhulp. Hét netwerk om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. EthiekNet is voortgekomen uit de Week van reflectie. Meld uw Commissie Ethiek, medisch ethische commissie of werkgroep moreel beraad aan voor EthiekNet. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen, nieuwe ideeën en inzichten op het gebied van ethiek, ethische reflectie en moreel beraad. U bent van harte welkom. Aanmelden EthiekNet...

Initiatief & organisatie

De Week van reflectie is een breed en innovatief samenwerkingsverband van zorginstellingen, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, welzijn, opleidingen, Commissies Ethiek, Cliëntenraden en ambassadeurs. De Week van reflectie is een maatschappelijke non-profit organisatie. AnneMarie Bloemhoff & Jack van Raay, Ethiek Academy, hebben dertien jaar geleden de Week van reflectie in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorg. De Week van reflectie wordt georganiseerd i.s.m. zorginstellingen, jeugdhulp, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land.

Praktische informatie

Vragen over de Week van reflectie? Het team Week van reflectie beantwoordt met veel plezier uw vragen: telefoon 06 41256004 of e-mail: Week van reflectie

U kunt zich aanmelden voor de gratis nieuwsbrief


twitterbutton illustratie activiteitenagenda

 

illustratie activiteitenagenda

 

Meedoen en op zoek naar inspiratie

 

logo-ethiek-academy

 

Deelnemers Week van reflectie

 

illustratie leergang ethiek in de zorg

 

Corrinne Baarssen

 

Initiatiefnemers en organisatoren Week van reflectie