‘Veilige Jeugdzorg;
Veiligheid en voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg’

Jeugdhulpprofessionals gaan met elkaar in gesprek over morele dilemma's en vragen in de dagelijkse praktijk. Thema: ‘Veiligheid en voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg’. De training is al succesvol uitgevoerd binnen diverse jeugdzorgorganisaties.

Het Reflectieteam heeft een interactief en inspirerend programma voor u samengesteld, dat kan worden afgestemd op uw wensen.

Programma

•  Interactieve start van het programma
•  Korte presentatie over ethiek
•  Korte toelichting Moreel Beraad
•  Moreel beraad; in gesprek over een moreel dilemma uit uw eigen praktijk
•  Nabespreking met praktijkgerichte tips


* Het Reflectieteam stemt het programma graag af op uw wensen.

In gesprek over morele dilemma's

moreel beraad in de praktijkTijdens elke bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over een moreel dilemma, dat door een van de deelnemers is ingediend. Ter voorbereiding beschrijven de deelnemers een casus uit hun eigen praktijk.

Moreel beraad

We bespreken de casus aan de hand van een moreel beraad; een gespreksvorm om een casus uit de eigen praktijk te bespreken. Tijdens een moreel beraad reflecteren deelnemers systematisch op het moreel dilemma dat in deze casus is ervaren. Gezamenlijk wordt gezocht naar een antwoord op de vraag: wat is in deze specifieke situatie goede zorg?

Waarden en normen

Tijdens het moreel beraad gaan de deelnemers na welke morele overwegingen er spelen in de casus. Ook wordt besproken welke waarden en normen belangrijk zijn, en hoe je als professional tot een besluit komt. Deelnemers worden zich bewust van hun eigen waarden en normen. De deelnemers krijgen eveneens inzicht in waarden van anderen (collega’s, andere disciplines, cliënten), wat bijdraagt aan meer begrip voor keuzes van anderen.

Voor wie

De training Veilige Jeugdzorg’ is gericht op jeugdhulpprofessionals, leidinggevenden en directeuren in de jeugdhulp. Nadere afspraken in overleg.

De training ‘Veilige Jeugdzorg’ wordt ‘op maat’ aangeboden. Nadere invulling in overleg, afgestemd op de specifieke wensen van uw organisatie. Data en tijden kunnen in overleg worden afgesproken.

Aan een training kunnen maximaal 10 deelnemers meedoen.

De training is onderdeel van het project ‘Veilige Jeugdzorg’, een initiatief van AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, Communicatie Company. Onze ambitie: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulp, en veilige (jeugd)zorg. Het project is voortgekomen uit de Week van reflectie, en ontwikkeld op basis van research en gesprekken met bestuurders, leidinggevenden, professionals en cliïenten in de jeugdzorg. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met AnneMarie Bloemhoff of Jack van Raay:
telefoon 064 125 60 04 of mail naar reflectieteam@weekvanreflectie.nl
Wij verzorgen met veel plezier uw training!