Startdatum donderdag 22 oktober 2020

Opleiding ‘Gespreksleider moreel beraad’

Praktijkgericht, interactief en inspirerend


De succesvolle opleiding 'Gespreksleider moreel beraad' gaat donderdag 22 oktober 2020 weer van start. Driedaags inspirerend en praktijkgericht programma, met praktische handvatten om moreel beraad te leiden. U krijgt praktische tips om moreel beraad succesvol op te zetten en collega's te betrekken. De kleine groep deelnemers staat garant voor alle ruimte voor feedback en interactie. Met deze bijzondere opleiding kunt u geïnspireerd verder in uw organisatie. Nu met gratis terugkomsessie.

Uw eigen praktijk is uitgangspunt in de opleiding 'Gespreksleider moreel beraad'. De kleine groep deelnemers staat garant voor veel ruimte voor persoonlijke feedback. De opleiding is inmiddels in een groot aantal organisaties succesvol verzorgd. Deelnemers zijn enthousiast over het praktijkgerichte en interactieve programma van de opleiding.

Opzet opleiding ‘Gespreksleider moreel beraad’

  • Drie studiedagen van 10.00 - 16.00 uur & een gratis terugkommiddag
  • Minimaal drie keer een moreel beraad voeren over een casus die deelnemers zelf inbrengen, aan de hand van een praktijkgericht stappenplan
  • Handvatten en praktische tips voor het leiden van een moreel beraad
  • Oefenen met het leiden van een moreel beraad
  • Minimaal één keer een moreel beraad leiden in de eigen werksituatie
  • Verdieping begrippen als waarden, normen en morele sensitiviteit, gericht op leiden van moreel beraad
  • Aandacht voor (morele) communicatie; verbale en non-verbale communicatie
  • Reflectie op eigen functioneren als gespreksleider; aandacht voor vragen en dilemma’s waar je als gespreksleider moreel beraad mee te maken krijgt
  • Morele en algemene competenties m.b.t. het leiden van een moreel beraad
  • Organisatie en implementatie van moreel beraad, aan de hand van praktijkvoorbeelden. Aandacht voor succesfactoren en knelpunten.

Leiden van moreel beraad

Deelnemers leiden tussen de tweede en derde studiedag minimaal één keer een moreel beraad in de eigen organisatie. Er wordt bij voorkeur in tweetallen gewerkt; één deelnemer leidt het moreel beraad, de ander observeert. Bij het volgende moreel beraad wisselen de functies. Na afloop geven de deelnemers elkaar feedback. De ervaringen met het leiden van moreel beraad worden besproken tijdens de derde studiedag.

Gratis terugkommiddag

Bij de opleiding bieden wij een gratis terugkommiddag aan. Er is dan gelegenheid voor feedback en het stellen van vragen n.a.v. het leiden van moreel beraad binnen de eigen organisatie. De terugkomsessie wordt ca. twee maanden na het afronden van de opleiding gepland.(Datum in overleg met de deelnemers.)

Kleine groep

De kleine, divers samengestelde groep (maximaal 6 deelnemers) staat garant voor veel ruimte voor interactie, dialoog en persoonlijke feedback. Er is alle ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

Methodiek moreel beraad

We voeren het moreel beraad aan de hand van een praktijkgericht Stappenplan moreel beraad, onderdeel van de methodiek ‘Dilemma’s Delen’. De methodiek is ontwikkeld door AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay.

Hand-out en stappenplan

Deelnemers ontvangen de hand-out opleiding ‘Gespreksleider moreel beraad’ en het Stappenplan moreel beraad, onderdeel van de methodiek ‘Dilemma’s Delen’.

Gespreksleider moreel beraad

Aanmelden

Meld u tijdig aan voor de bijzondere opleiding 'Gespreksleider moreel beraad'. Uw bijdrage voor de drie studiedagen € 975,- p.p. inclusief lunch, koffie/thee, reader, hand-outs, en een gratis terugkommiddag. Prijzen exclusief BTW.

Praktische informatie

De opleiding 'Gespreksleider moreel beraad' bestaat uit drie studiedagen, van 10.00 -16.00 uur, en een gratis terugkommiddag
Data: donderdag 22 oktober, 12 november en 3 december 2020
Tijd: 10.00 - 16.00 uur; ontvangst met koffie/thee vanaf 9.45 uur
Plaats: Amersfoort
Accreditatie: Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers( SKGV)
Bijdragen komen ten goede aan de Week van reflectie

Voor wie

Zorgprofessionals, geestelijk verzorgers, leden Commissie Ethiek, leden medisch ethische commissie, artsen, specialisten, bestuurders, (zorg)managers, jeugdhulpprofessionals, beleidsmedewerkers, sociaal werkers, medewerkers zorg en welzijn.

Meer weten over de opleiding 'Gespreksleider moreel beraad'? We beantwoorden met veel plezier uw vragen: telefoon 064 125 60 04 of per mail info@weekvanreflectie.nl


ethiekacademy

Opleiding Incompany

De opleiding 'Gespreksleider moreel beraad' kan Incompany worden verzorgd. Wij komen met veel plezier naar u toe om een opleiding op maat te verzorgen, toegespitst op uw organisatie. U kunt vrijblijvend meer informatie aanvragen

 

(Kleine wijzigingen voorbehouden)
Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing