Wat levert de opleiding je op?

Praktijkgericht, interactief en inspirerend

 

  • Handvatten en praktische tips om moreel beraad te leiden
  • Meer ervaring in het voeren van moreel beraad
  • Verdieping van begrippen als ethiek, waarden en normen, ethisch dilemma, morele sensitiviteit
  • Inzicht in hoe moreel beraad bijdraagt aan het versterken van de kwaliteit van de zorg, kwaliteit van leven van cliënten, morele gevoeligheid, een open cultuur en werkplezier
  • Professionalisering
  • Uitwisselen van ervaringen met collega’s
  • Handvatten en praktische tips gericht op organisatie en implementatie van moreel beraad in de eigen praktijk; inzicht in succesfactoren en knelpunten

 

(Kleine wijzigingen voorbehouden)
Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassingethiekacademy