Start donderdag 10 oktober 2024

Training 'Ethiek en reflectie in de praktijk'

Praktijkgericht, inspirerend en interactief


De inspirerende training 'Ethiek en reflectie in de praktijk' gaat donderdag 10 oktober 2024 van start. Jouw eigen praktijk is uitgangspunt. Je krijgt praktische handvatten om ethiek succesvol te organiseren, onder de aandacht te houden en collega's te betrekken. En je krijgt handvatten om ruimte te maken voor morele reflectie in jouw organisatie. Kleine groep, met alle ruimte voor interactie, dialoog en persoonlijke feedback. Je gaat naar huis met nieuwe ideeën en inzichten. Met deze bijzondere training kun je geïnspireerd verder met ethiek en reflectie in jouw organisatie.

De training 'Ethiek en reflectie in de praktijk' is inmiddels succesvol verzorgd voor deelnemers in het hele land. Deelnemers zijn enthousiast over de training vanwege de praktijkgerichte opzet, de persoonlijke aandacht, en de concrete handvatten. Er is alle ruimte om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Opzet training 'Ethiek en reflectie in de praktijk'

Ethiek in de praktijk
  • Drie scholingsdagen van 9.30 - 16.00 uur
  • Kennismaken met inspirerende praktijkvoorbeelden
  • Verdieping begrippen als ethiek, waarden en normen
  • Ruimte maken voor ethiek en morele reflectie in de dagelijkse praktijk
  • In gesprek over ethische dilemma’s ; kennismaken met diverse gespreksvormen
  • Praktische tips en handvatten 'ethiek in de eigen organisatie'

Ruimte maken voor ethiek en reflectie

In gesprek over ethische dilemma'sHoe breng je ethiek en reflectie onder de aandacht in je organisatie? En hoe kun je ervoor zorgen dat er structureel ruimte wordt gemaakt voor morele reflectie? Je maakt kennis met inspirerende praktijkvoorbeelden. Je krijgt praktische handvatten om ruimte te maken voor ethiek en reflectie, aan de hand van jouw eigen praktijksituatie.

Waarden en normen

We gaan met elkaar in gesprek over de waarden en normen van de deelnemers. Wat is jouw top-3 van waarden? Welke rol spelen onze waarden en normen bij het nemen van beslissingen?

Inspirerende werkvormen

Hoe betrek je collega's optimaal bij ethiek en reflectie? We besteden aandacht aan toegankelijke manieren om collega's te betrekken en te enthousiasmeren. Aandacht wordt besteed aan werkvormen als het 'ethiekspel', en laagdrempelige manieren om met elkaar in gesprek te gaan over ethische dilemma's. En we besteden aandacht aan mooie voorbeelden van activiteiten, die in de praktijk succesvol blijken.

Kennismaken met inspirerende praktijkvoorbeelden

Je maakt kennis met inspirerende praktijkvoorbeelden ethiek en reflectie. Je krijgt aanbevelingen op basis van jarenlang onderzoek naar succesvolle praktijkvoorbeelden ethiek, reflectie en moreel beraad.

Praktische handvatten

Elke scholingsdag wordt afgesloten met praktische handvatten. We gaan aan de slag met het toepassen van deze praktische handvatten in jouw eigen praktijk, en maken concrete plannen voor de korte termijn.

Kleine groep deelnemers

De kleine groep deelnemers staat garant voor veel ruimte voor interactie, dialoog en reflectie.

Unieke opzet met twee trainers

De training 'Ethiek en reflectie in de praktijk' heeft een unieke opzet met twee trainers. Dit betekent extra aandacht en ruimte voor feedback voor u als deelnemer.

Aanmelden met speciale korting...

korting plaatje

Meld je snel aan voor de training 'Ethiek en reflectie in de praktijk', en profiteer van het speciale aanbod: elke 2e deelnemer van dezelfde organisatie ontvangt 50 procent korting.

Ethiek in de praktijk

Aanmelden en praktische informatie

De training bestaat uit drie inspirerende scholingsdagen
Data: donderdag 10 oktober, donderdag 7 november en
donderdag 12 december 2024
Tijd: 9.30 - 16.00 uur
Plaats: Amersfoort
Bijdrage: € 1.395 p.p. inclusief lunch, koffie/thee, reader met artikelen en hand-outs. Elke 2e deelnemer van dezelfde organisatie ontvangt 50% korting. Prijzen exclusief BTW.

Voor wie

Zorgprofessionals, geestelijk verzorgers, leidinggevenden en directeuren in de zorg en jeugdzorg, (zorg)ethici, adviseurs ethiek, beleidsmedewerkers, sociaal werkers, medewerkers HRM, activiteitenbegeleiders, (huis)artsen, specialisten, leden Commissie Ethiek, leden VAR, docenten (zorg)opleidingen, cliëntondersteuneis, professionals in de jeugdbescherming, jeugdgezondheidszorg en welzijn, en andere geïnteresseerden. Werkzaam in een andere sector en geïnteresseerd in deze training? Je bent van harte welkom.

Meer informatie

Meer weten over de training of groepskorting? Het Reflectieteam beantwoordt met veel plezier jouw vragen: telefoon 064 125 60 04 of per mail...

 

Wijzigingen voorbehouden. Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing .


 

ethiekacademy