Studieopdrachten

Tijdens de opleiding krijgen deelnemers studieopdrachten toegestuurd, ter voorbereiding van elke studiedag. Deelnemers ontvangen feedback op de studieopdrachten. Studieopdrachten zijn onderdeel van de opleidin.

  • Deelnemers maken ter voorbereiding van de opleiding een samenvatting van een casus uit hun eigen praktijk, en geven het ethisch dilemma aan dat zij hebben ervaren
  • Deelnemers krijgen voor elke scholingsdag vooraf een studieopdracht toegestuurd
  • Deelnemers krijgen feedback op de studieopdracht
  • Studieopdrachten zijn onderdeel van de opleiding


Wie we zijn

De opleiding wordt verzorgd door zorgethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, Ethiek Academy, trainers, coaches en adviseurs ethiek, ethische reflectie en moreel beraad in de zorg en jeugdhulp. Voor de opleiding ‘Gespreksleider moreel beraad’ hebben AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay een bijzonder concept ontwikkeld, met als basis hun vakkennis, pedagogische en didactische expertise, en hun jarenlange ervaring met het verzorgen van scholing op diverse terreinen. AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay zijn de initiatiefnemers en organisatoren van de landelijke Week van reflectie. Onze missie: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg.

AnneMarie Bloemhoff heeft jarenlang research gedaan op het gebied van ethiek, ethische reflectie en moreel beraad, en publiceerde hierover diverse boeken, o.a. ‘Zorgen met hart & ziel; Verzorgenden en verpleegkundigen over ethische dilemma’s in de dagelijkse praktijk’; en ‘Bezield besturen; Directeuren en bestuurders in de zorg over de winst van ethische reflectie en moreel beraad’.
Een overzicht van alle publicaties

De missie van beide initiatiefnemers met de Leergang ‘Ethiek in de zorg’: een bijdrage leveren aan het succesvol ontwikkelen van ethiek, het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten, professionalisering, werkplezier en duurzame inzetbaarheid.

AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay zijn met hun bedrijf Communicatie Company tevens gespecialiseerd in organisatie-advies, projectmanagement, verzorgen opleiding ‘Gespreksleider moreel beraad’, en begeleiden van Commissies Ethiek bij (her)positionering in organisaties.


 

ethiekacademy

 

'AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay inspireren, zijn praktijkgericht en geven handvatten om ethiek succesvol in de organisatie te ontwikkelen'

 

Deelnemer Leergang