Expertisecentrum Reflectie en Ethiek

Een nieuw initiatief voortgekomen uit de Week van reflectie.

  • Praktijkvoorbeelden

    Kennismaken met inspirerende praktijkvoorbeelden: zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties en opleidingen die structureel ruimte maken voor reflectie en moreel beraad, en waar aandacht is voor ethiek(beleid). Lees meer...  • Opinie & Reflectie

    Ruimte voor actuele discussies op het gebied van reflectie en ethiek. Prikkelende discussiebijdragen, maar ook bespiegelende verhalen. Lees meer...
Werkvormen Reflectie & Ethiek

Aandacht voor inspirerende werkvormen en methodieken die organisaties hebben ontwikkeld om in gesprek te gaan over morele vragen, zoals een Ethiekspel.