‘Kwaliteit maak je met je hoofd, je hart & je handen’

Binnen Land van Horne is ethiek verankerd in ons motto: kwaliteit maak je met je hoofd, je hart en je handen’, stelt Adinda de Winter, beleidsmedewerkster zorg & kwaliteit bij Land van Horne. Een paar succesfactoren: de Commissie Ethiek is de enthousiaste motor achter ethiekprojecten, en zoveel mogelijk medewerkers volgen de basiscursus Ethiek. In de serie ‘Inspirerende praktijkvoorbeelden’ aandacht voor het succesvolle ethiekbeleid van Land van Horne.

Voor Land van Horne is aandacht voor ethiek en bezieling van groot belang. Belangrijke uitgangspunten binnen onze organisatie: goed zorgen kan niet plaatsvinden zonder je af te vragen wat is goede zorg? Goed zorgen is méér dan alleen de regels volgen en goede cijfers behalen. Kwaliteit wordt gemaakt in de relatie cliënt -zorgverlener.

Goede zorg

Binnen Land van Horne is het belangrijk dat iedereen zich, zowel individueel als samen, blijft afvragen: ‘Wat is goede zorg, voor deze cliënt in deze situatie? Doe ik het juiste voor deze cliënt?’ Door samen het gesprek hierover aan te gaan, dragen we bij aan de kwaliteit van leven van cliënten en de ontwikkeling van medewerkers. Klinkt goed, maar ook binnen Land van Horne is het de uitdaging om dit levendig te houden. Ook (of misschien wel juist!) in de alledaagse drukte waar we nu eenmaal allemaal mee te maken hebben.

Activiteiten Commissie Ethiek

Land van Horne heeft al sinds 1994 een Commissie Ethiek, die wordt gevormd door: medewerkers van de Stichting Land van Horne. Het zijn vooral ervaringsdeskundigen in de dagelijkse zorg en dienstverlening. Dit zijn in elk geval een arts, meerdere zorgverleners, een geestelijk verzorger, een psycholoog en een managementteamlid. De commissie wordt begeleid door een externe ethicus. We merken dat teamleiders de Commissie Ethiek steeds beter weten te vinden en contact zoeken als er morele vragen zijn waar zij zelf niet uitkomen. Er zijn dan verschillende mogelijkheden. Soms gaan we met twee of drie leden van de Commissie Ethiek met de teamleider in gesprek, waarna hij/zij zelf verder gaat. Het is ook mogelijk dat de teamleider een moreel beraad organiseert op de eigen afdeling, die wordt voorgezeten door de teamleider zelf, of een lid van de Commissie Ethiek. Nog een andere mogelijkheid is dat er een moreel beraad plaatsvindt binnen de Commissie Ethiek, waarbij afgevaardigden vanuit de afdeling aansluiten.

Werkvergadering met betrokkenen

De Commissie Ethiek organiseert verder drie keer per jaar een werkvergadering waarin uitgebreider bij een thema wordt stilgestaan, zoals beroepsgeheim, zorg voor zorgenden, mentaal welbevinden en veiligheidsbeleid. Hiervoor worden betrokkenen uitgenodigd, bijvoorbeeld leden van de cliëntenraad, teamleiders, praktijkopleiders en agressiecoaches.

In gesprek over morele vragen

Voor moreel beraad moet je even gaan zitten, maar voor de vele dagelijkse situaties waarin morele vragen spelen moet je gewoon oog en oor hebben. Dat kost geen tijd en geld. Ethische en morele vragen zijn herkenbaar voor iedereen. Daarom is het uitgangspunt bij Land van Horne dat zoveel mogelijk verschillende medewerkers de basiscursus Ethiek volgen. Medewerkers leren in deze cursus om morele kwesties te herkennen en met elkaar te bespreken. De basiscursus Ethiek, maar ook deelnemen aan de Commissie Ethiek, staat open voor alle medewerkers, dus naast verzorgenden ook receptiemedewerkers, voedingsassistenten, huiskamerassistenten, psychologen en huishoudelijk medewerkers. Het resultaat? Medewerkers beseffen dat zij meer doen dan puur handelingen uitvoeren. Werken met mensen brengt met zich mee dat je moet nadenken over of je het goede doet. Dit is een erkenning voor het werk, en maakt trots en sterk.

Top-3 Aanbevelingen

Adinda Hendriks, beleidsmedewerker zorg & kwaliteit,
Beleid, Innovatie en Kwaliteit, Stichting Land van Horne

Kennismaken met inspirerende praktijkvoorbeelden: zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties en opleidingen die structureel ruimte maken voor reflectie en moreel beraad, en waar aandacht is voor ethiek(beleid).


Meer inspirerende praktijkvoorbeelden


  • Centrale plaats voor ethiek in Catharina Ziekenhuis
  • Steun van bestuur en inzet van veel mensen dragen bij aan succesvol ethiekbeleid Ipse de Bruggen
  • UMCG: ‘Persoonlijke reflectie artsen van belang voor kwaliteit medische zorg’