Top-3 aanbevelingen Adinda Hendriks

  • Aandacht voor ethiek start vaak bij een bevlogen persoon of enkele personen. Binnen Land van Horne is de Commissie Ethiek de enthousiaste motor achter ethiekprojecten. Maar alleen hiermee kom je er niet. Zorg voor verankering in beleid.

  • Benoem aandacht voor ethiek in het meerjarenbeleid en in het kwaliteitsbeleid. Binnen Land van Horne is ethiek verankerd in ons motto over kwaliteit: ‘Kwaliteit maak je met je hoofd, je hart en je handen’.

  • Zorg dat er een lid van het managementteam in de Commissie Ethiek zit, en leg dit vast in je reglement.

Adinda Hendriks, beleidsmedewerker zorg & kwaliteit, Beleid,
Innovatie en Kwaliteit, Stichting Land van Horne


In de rubriek Best practices wordt aandacht besteed aan inspirerende praktijkvoorbeelden op het gebied van ethische reflectie, moreel beraad en ethiek(beleid). Met een top-3 van aanbevelingen.