Week van reflectie: met hart & ziel voor goede zorg


De Week van reflectie in de zorg en jeugdzorg, een bijzonder samenwerkingsverband van gezondheidszorg, jeugdzorg en opleidingen, vindt plaats van 23 tot en met 27 november 2015. Tijdens deze week vinden in het hele land inspirerende activiteiten plaats op het gebied van reflectie, ethiek & moreel beraad, en er is aandacht voor morele vragen in de dagelijkse praktijk. Een week lang staat goede zorg centraal. De Week van reflectie is in zeven jaar uitgegroeid tot een breed initiatief, waaraan wordt meegewerkt door zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land.

Actuele thema’s

Uitvoerende professionals, leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders in de zorg en jeugdzorg, maar ook (huis)artsen, specialisten, docenten en studenten doen mee aan de Week van reflectie. Aan een aantal activiteiten wordt deelgenomen door cliënten. Deelnemers aan de Week van reflectie geven zelf invulling aan hun activiteiten, en sluiten aan bij actuele thema’s binnen de eigen organisatie, zoals Veiligheid, Behandelkeuzes rond levenseinde, Beroepsgeheim en Dilemma’s bij transitie jeugdzorg.

Kwaliteit van de zorg

De Week van reflectie draagt met alle activiteiten bij aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdzorg, professionalisering en werkplezier. Ook draagt het initiatief bij aan het welzijn van cliënten en patiënten. De Week van reflectie heeft een groot aantal (jeugd)zorginstellingen geïnspireerd om structureel ruimte te maken voor ethische reflectie en moreel beraad, en ethiek(beleid) meer aandacht te geven.

Ruim honderd inspirerende activiteiten

De Week van reflectie in 2014 was een groot succes met ruim honderd inspirerende activiteiten en veel aandacht in de vakmedia. De Week van reflectie vindt jaarlijks plaats in de laatste week van november.

Reflectieteam

De Week van reflectie heeft geïnspireerd tot diverse nieuwe initiatieven, zoals het jaarlijkse Week van reflectie congres en het mobiele Reflectieteam dat trainingen en workshops verzorgt.

Initiatief & organisatie

De landelijke Week van reflectie is een initiatief van AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, de oprichters van Communicatie Company, specialist in reflectie, ethiek en moreel beraad, initiëren van innovatieve projecten, en organisaties ondersteunen bij veranderingsprocessen. Onze manier van werken: met aandacht, persoonlijk contact, verbinden, samenwerken en kennis delen. Communicatie Company organiseert de Week van reflectie in samenwerking met zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, opleidingen, Raad van Advies, de ambassadeurs en vele andere betrokkenen.

Meedoen..? Bijdragen zijn welkom!

Bijdragen aan de Week van reflectie zijn van harte welkom. Uw activiteit wordt opgenomen in de activiteitenkalender Week van reflectie, die jaarlijks wordt gelezen door ruim 100.000 geïnteresseerden; zie de briefing aanmelden activiteiten.

U kunt activiteiten aanmelden voor de activiteitenkalender: info@weekvanreflectie.nl


Week van reflectie aanmelden Week van reflectie activiteiten activiteiten kalender