Dilemma's delen

Professionals en cliënten over hun ervaringen in de jeugdhulp

‘Praten over mijn thuissituatie was een moeilijke beslissing’, vertelt een van de jongeren in dit boek. ‘Je weet dat de kans bestaat dat je uit huis wordt geplaatst. Het voelde als verraad naar mijn ouders. Maar thuis wonen kon niet langer.’

Dilemma’s delen is een uniek boek waarin jongeren, pleegouders, ouders en professionals die werkzaam zijn bij Trias Jeugdhulp aan het woord komen. Ze vertellen in dit boek openhartig over hun dilemma’s en hoe zij ermee omgaan. Als pleegzorgwerker wil je graag dat een kind in een pleeggezin blijft, maar je vraagt je af of het veilig is. Je bent ouder met een kind in de jeugdhulp: je wilt dat je kind thuis komt als het ziek is, maar de regels zijn dat het kind in de instelling blijft. Iedere dag moeten er in de jeugdhulp lastige keuzes worden gemaakt.

De verhalen gaan over de passie en bezieling van professionals en pleegouders, die zich inzetten voor kinderen en jongeren die aan hen zijn toevertrouwd. De jongeren vertellen in het boek over hun ervaringen in de jeugdhulp, en laten vooral hun optimisme zien als het gaat om hun eigen toekomst. De ouders maken duidelijk wat het betekent om je eigen kind te moeten loslaten, maar tonen ook hun doorzettingsvermogen en creativiteit om het ‘allerbeste’ te krijgen voor hun kind. De verhalen laten zien dat het delen van ervaringen en dilemma’s met anderen eraan bijdraagt dat je een situatie net even anders bekijkt. ‘Het verbreedt mijn gezichtsveld’, zegt een van de geïnterviewden.

Dilemma’s delen maakt duidelijk dat professionals en cliënten één ding met elkaar delen: goede jeugdhulp realiseren. Ze zetten zich hier iedere dag met hart en ziel voor in.

Dilemma's delen

Tekst: AnneMarie Bloemhoff
Grafische vormgeving en beeld: Jack van Raay

Dilemma's delen is een uitgave van Trias Jeugdhulp
Prijs: € 14,95 exclusief verzendkosten

Bestellingen

Communicatie Company Bestellen per e-mail
Ook te bestellen bij de boekhandel: ISBN 978-90-79017-03-4 | NUR 740

AnneMarie Bloemhoff


mooie foto AnneMarie Bloemhoff

AnneMarie Bloemhoff publiceert regelmatig over ethiek, reflectie en Moreel Beraad in de gezondheidszorg en jeugdhulp


Cover Dilemma's delen, Trias Jeugdhulp