Bezield besturen

Directeuren en bestuurders
in de zorg over de winst van ethische reflectie

‘Een van de meest trouwe leden van het managementteam heeft mij na 22 jaar dienst bedrogen. Deze manager had misbruik gemaakt van zijn leidinggevende positie. Ik heb er een week slecht van geslapen.’ Dat vertelt een van de geïnterviewden in Bezield besturen; Directeuren en bestuurders in de zorg over de winst van ethische reflectie en moreel beraad. Het is slechts één van de vele dilemma’s die in dit boek aan bod komen.

Directeuren en bestuurders in zes verschillende sectoren van de gezondheidszorg lichten in Bezield besturen een tipje van de sluier. Ze vertellen openhartig over de dilemma’s waarmee ze in hun dagelijks werk geconfronteerd worden. Ze vertellen ook waarom ze het belangrijk vinden dat hun medewerkers regelmatig stil staan bij lastige en onalledaagse gebeurtenissen op de werkvloer. Ze laten zien hoe zij het binnen hun organisatie mogelijk maken dat er ruimte is voor reflectie. Ze geven ook aanbevelingen, die voortkomen uit jarenlange ervaring.

In Bezield besturen kunt u interviews lezen met bestuurders en directeuren in de gezondheidszorg, die zich met hart en ziel inzetten voor hun organisatie. Een inspiratiebron voor collega-directeuren, maar ook voor andere managers, middenkader en andere leidinggevenden in de gezondheidszorg. Ook werknemers die in hun dagelijks werk vooral contact hebben met cliënten, kunnen hun voordeel doen met de geschetste dilemma’s in dit boek.

Bezield besturen

Tekst: AnneMarie Bloemhoff
Grafische vormgeving en beeld: Jack van Raay

Bezield besturen is een uitgave van Communicatie Company
Prijs: € 17,50 exclusief verzendkosten

Bestellingen

Communicatie Company Bestellen per e-mail
Ook te bestellen bij de boekhandel: ISBN 978 90 79017 02 7 | NUR 730

AnneMarie Bloemhoff


mooie foto AnneMarie Bloemhoff

AnneMarie Bloemhoff publiceert regelmatig over ethiek, reflectie en Moreel Beraad in de gezondheidszorg en jeugdhulp


De voorkant van Bezield besturen