twitterbutton
Colofon

Deze website is ontwikkeld door Communicatie Company

Het auteursrecht op deze website is in handen van Communicatie Company. Delen van de inhoud weergegeven op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Toestemming van de auteursrechthebbende of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger is nodig als deze werken worden gebruikt op een andere manier dan het bekijken op deze website.

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterst mogelijke zorg besteed. Communicatie Company aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid hiervan, dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Lees ook onze leveringsvoorwaarden.

Communicatie Company
Postbus 508
1000 AM Amsterdam
T. 088 - 626 65 29

Ontwerp en vormgeving: Jack van Raay
Tekst: AnneMarie Bloemhoff

mooie foto van poster