Donderdag 13 oktober 2022

Bijscholing gespreksleiders moreel beraad

Inspirerend, interactief en praktijkgericht

De praktijkgerichte bijscholingsdag voor gespreksleiders moreel beraad vindt plaats op donderdag 13 oktober 2022. Uw eigen praktijk is uitgangspunt. Er is alle ruimte om uw ervaringen als gespreksleider moreel beraad te bespreken, en feedback te krijgen. U krijgt nieuwe ideeën en praktische handvatten, waarmee u geïnspireerd verder kunt als gespreksleider moreel beraad.

nascholing gespreksleiders

Het programma van de bijscholingsdag wordt samengesteld op basis van vragen van de deelnemers. Het Reflectieteam organiseert jaarlijks meerdere praktijkgerichte bijscholingsdagen voor gespreksleiders moreel beraad. Uw eigen praktijk is uitgangspunt.

Ervaringen bespreken en ruimte voor feedback

Tijdens de bijscholingsdag is er alle ruimte om situaties te bespreken die u als gespreksleider moreel beraad in de praktijk heeft meegemaakt, ervaringen uit te wisselen, en feedback te krijgen. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen, en kennis te delen. De kleine groep deelnemers biedt alle ruimte voor interactie en persoonlijke aandacht.

Aandacht voor thema uit de praktijk

Tijdens elke bijscholingsdag wordt aandacht besteed aan een thema uit uw praktijk als gespreksleider moreel beraad, zoals ‘waarden en normen’, of het formuleren van een ethisch dilemma'. Het kan ook een thema zijn als 'organisatie moreel beraad'. Wat is nodig aan voorbereiding om het moreel beraad succesvol te laten verlopen? Het thema wordt in overleg met de deelnemers gekozen.

Moreel beraad onder de aandacht houden

U krijgt tijdens de bijscholingsdag praktische handvatten om moreel beraad onder de aandacht te brengen en te houden, aan de hand van uw praktijksituatie.

Aanmelden

Meld u snel aan voor de bijzondere bijscholingsdag op 13 oktober 2022. Uw bijdrage: € 245,- p.p., inclusief lunch, koffie/thee en documentatie. Prijzen exclusief BTW. Aanmelden Bijscholingsdag

Voor wie

Gespreksleiders moreel beraad: zorgprofessionals, geestelijk verzorgers, jeugdhulpprofessionals, leden Commissie Ethiek, ethici, beleidsmedewerkers, leidinggevenden, artsen, specialisten, sociaal werkers, leden Verpleegkundige Adviesraad (VAR), en andere betrokkenen in de zorg, jeugdzorg en jeugdbescherming. Geïnteresseerde gespreksleiders moreel beraad uit andere sectoren zijn van harte welkom.

Praktische informatie

Data: donderdag 13 oktober 2022
Tijd: 10.00 -16.00 uur
Plaats: Amersfoort
Bijdrage: € 245,- p.p., inclusief lunch, koffie/thee en documentatie.
Prijzen excl. BTW. U bent van harte welkom.

De volgende bijscholingsdag voor gespreksleiders moreel beraad vindt plaats op donderdag 9 februari 2023. Speciale korting voor deelnemers aan de bijscholingsdag op 13 oktober 2022.

Meer weten over de bijscholing voor gespreksleiders moreel beraad? We beantwoorden met veel plezier uw vragen: telefoon 064 125 60 04 of per mail info@weekvanreflectie.nl

(Kleine wijzigingen voorbehouden)
Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing