Wie we zijn

Ethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay zijn, adviseurs en trainers ethiek, reflectie, moreel beraad en cliëntparticipatie. AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay zijn initiatiefnemers van de Week van reflectie in de zorg en oprichters van Ethiek Academy.

AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay hebben scholingen ontwikkeld op basis van jarenlang onderzoek en praktijkervaring, hun vakkennis, pedagogische en didactische expertise, en hun jarenlange ervaring met het verzorgen van scholing op het gebied van ethiek, reflectie en moreel beraad. AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay zijn initiatiefnemers en organisatoren van de Week van reflectie en oprichters van de Ethiek Academy.

AnneMarie Bloemhoff heeft jarenlang research gedaan op het gebied van ethiek, ethische reflectie en moreel beraad, en publiceerde hierover diverse boeken, o.a. ‘Zorgen met hart & ziel; Verzorgenden en verpleegkundigen over ethische dilemma’s in de dagelijkse praktijk’; en ‘Bezield besturen; Directeuren en bestuurders in de zorg over de winst van ethische reflectie en moreel beraad’.

De missie van beide initiatiefnemers: een bijdrage leveren aan het succesvol ontwikkelen van ethiek, het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten, professionalisering, werkplezier en duurzame inzetbaarheid.

AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay zijn met hun bedrijf Communicatie Company tevens gespecialiseerd in organisatie-advies, projectmanagement, verzorgen opleiding ‘Gespreksleider moreel beraad’, en begeleiden van Commissies Ethiek bij (her)positionering in organisaties.


 

ethiekacademy

 


'AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay inspireren, zijn praktijkgericht en geven handvatten om ethiek in de organisatie op de kaart te zetten'

 

Deelnemer Leergang