twitterbutton

Week van reflectie toonaangevend initiatief met enthousiaste deelnemers en jaarlijks duizenden inspirerende activiteiten

Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land doen mee en organiseren inspirerende activiteiten in de Week van reflectie, die elk jaar in de laatste week van november plaatsvindt. Deelnemers Week van reflectie

Wij maken goede zorg zichtbaar

Verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers, bestuurders, directeuren en leidinggevenden in de zorg, jeugdhulpmdewerkers, artsen, specialisten, en vele anderen gaan in de Week van reflectie in gesprek over goede zorg, en ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk. Zorginstellingen in het hele land organiseren inspirerende activiteiten.

aanmelden activiteiten

Week van reflectie, 21 t/m 25 november 2022

De vijftiende Week van reflectie vindt plaats van maandag 21 t/m vrijdag 25 november 2022. Meedoen aan Week van reflectie? Bijdragen zijn welkom.

Meer informatie

U kunt bellen met 064 125 60 04 of e-mail: Info Week van reflectie


Impressie van activiteiten

Activiteitenagenda Week van reflectie 2021

 

Reflectieteam Week van reflectie en Ethiek Academy organiseren de landelijke Week van reflectie, in samenwerking met zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land. Het Reflectieteam en Ethiek Academy verzorgen onder meer de berichten voor de Activiteitenagenda en de publiciteit voor de Week van reflectie. Ook ondersteunen zij deelnemers Week van reflectie met ideeën en praktische tips gericht op de organisatie van activiteiten.


foto dijklander ziekenhuis

Dijklander Ziekenhuis doet mee aan de Week van reflectie, met als thema 'Sta eens stil....' Medewerkers van het ziekenhuis gaan met elkaar in gesprek over goede zorg. Er vinden diverse activiteiten plaats, zoals 'De vraag van de dag' en 'Een kaartje op een gezond taartje'. Op de afdelingen Intensive Care en Acute Zorg van de locaties Hoorn en Purmerend wordt een ethiek pilot gehouden, met elke dag een ethiekactiviteit. Lees meer...


Foto UMC Utrecht

UMC Utrecht doet mee aan de Week van reflectie. Prof. dr. Saskia Teunissen, hoogleraar Palliatieve Zorg en Hospicezorg UMC Utrecht en bestuurder coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), verzorgt een presentatie tijdens het startcongres Week van reflectie: 'Goede zorg rond het levenseinde'.


Logo van Beroepseer

Stichting Beroepseer doet mee aan de Week van reflectie. Stichting Beroepseer heeft op haar website een mooi verhaal gepubliceerd, met als titel 'Week van reflectie: Met hart & ziel voor goede zorg' Lees meer...

 


Partners voor Jeugd

Partners voor Jeugd organiseert inspirerende activiteiten, gericht op het programma 'Stem van de cliënt'. Tijdens de Week van reflectie wordt extra aandacht besteed aan 'reflecteren op de samenwerking'. Ieder team krijgt een kaartenspel met stellingen om te reflecteren. En er wordt een best practice gedeeld waarin een gezinsbeschermer samen met een moeder reflecteert op vijf jaar jeugdhulp. Lees meer.


Logo van Aveleijn

Aveleijn doet mee aan de Week van reflectie. Aveleijn heeft een Reflectieboekje waarmee medewerkers stil kunnen staan bij eigen handelen. In de Week van reflectie wordt elke dag een opdracht uit het Reflectieboekje op intranet geplaatst. Op vrijdag 26 november 2021 krijgen alle medewerkers het boekje per mail toegestuurd, zodat iedereen hiermee zelf verder kan. Verder zijn er in coronatijd twee crisis reflectiekaarten ontwikkeld, die zijn toegevoegd aan de kaartendoos met reflectieve werkvormen. Lees meer...


Foto Máxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum brengt de Week van reflectie onder de aandacht door middel van het publiceren van vlogs op intranet. De vlogs zijn een initiatief van de Commissie Ethiek en de afdeling zingeving en zorgethiek. De YouTube link naar het filmpje dat is gemaakt: Week van de reflectie - Máxima MC - YouTubeFoto Vivium zorggroep

Vivium Zorggroep organiseert in de Week van reflectie inspirerende activiteiten. Medewerkers gaan met elkaar in gesprek over ethische dilemma's en vragen in de dagelijkse praktijk.

 


illustratie activiteitenagenda

LOC Waardevolle Zorg doet mee aan de Week van reflectie. LOC heeft op haar website een mooi verhaal gepubliceerd, met als titel 'Week van reflectie; Hart voor Lees meer...

 


Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam doet op diverse manieren mee aan de Week van reflectie. Monique Bussmann verplegingswetenschapper, lectoraat 'Persoonsgerichte Zorg' Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam. verzorgt een presentatie tijdens het startcongres Week van reflectie: 'Muziek en meerstemmigheid; Reflectie op persoonsgerichte zorg' Verder doet de opleiding Social Work van de Hogeschool Rotterdam mee, in samenwerking met Jeugdbescherming Rotterdam.


Foto Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis organiseert inspirerende activiteiten. Tijdens de Week van reflectie is elke dag een foto-expositie te zien bij de hoofdingang op de locaties Elisabeth en TweeSteden. De foto’s brengen goede zorg in beeld. De foto's zijn op verschillende afdelingen gemaakt, en presenteren contactmomenten in de zorg. Verder bloggen de leden van de Commissie Ethiek op intranet. In de Week van reflectie wordt elke dag iets geschreven over 'schurende kwesties in ons streven naar goede zorg'. Lees meer...


Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis doet mee aan de Week van reflectie. De Commissie Ethiek heeft een aantal filmpjes opgenomen, om ethiek onder de aandacht te brengen in het ziekenhuis.

 


Humanitas DMH

Humanitas DMH doet mee aan de Week van reflectie. Frank van der Linden, voorzitter Raad van Bestuur Humanitas DMH, verzorgt een presentatie tijdens het startcongres Week van reflectie: 'Persoonlijk leiderschap in tijden van crisis'.Quarijn

QuaRijn doet mee aan de Week van reflectie. De Commissie Ethiek overhandigt op maandag 22 november 2021 het boek 'Bezield besturen; Directeuren en bestuurders in de zorg over de winst van ethische reflectie en moreel beraad' aan Mirjam Hagen, Raad van Bestuur Quarijn. Lees meer

 


illustratie activiteitenagenda

Activiteitenagenda trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerden en is met alle activiteiten een inspiratiebron voor iedereen die zich inzet om ruimte te maken voor ethiek in de eigen organisatie, en collega's te betrekken bij thema's als reflectie, ethiek, moreel beraad en zingeving. Positieve publiciteit voor uw organisatie. Lees alles over het aanmelden van activiteiten...


Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond doet mee aan de Week van reflectie, in samenwerking met de opleiding Social Work van de Hogeschool Rotterdam.

 


Logo Prisma

Ieder(in) doet mee aan de Week van reflectie. Illya Soffer, directeur Ieder(in), schrijft een blog met als titel: 'De menselijke maat centraal blijven stellen'. 'Daar waar patiënten, cliënten en naasten zich echt gehoord, gezien en geholpen voelen, is er altijd íemand - die ene mens - die zich soms hard maakt om het wél voor elkaar te krijgen.' Lees de blog van Illya Soffer...


Logo Renier van Arkel

Renier van Arkel doet mee aan de Week van reflectie. Het team gespreksleiders moreel beraad organiseert twee keer een open moreel beraad. Alle medewerkers van Reinier van Arkel kunnen aansluiten. Op dinsdag 23 november is er van 15.00 - 17.00 uur een moreel beraad met als thema 'Afstand en nabijheid'. Het moreel beraad op donderdag 25 november is van 12.00 - 13.30 uur, en heeft als thema 'Inzet van eigen ervaring'. Elk moreel beraad heeft een casusinbrenger. Een van de bestuurders brengt een casus in voor het moreel beraad.


Logo Prisma

Prisma doet mee aan de Week van reflectie. Linda Tielen, teamleider Prisma, schrijft een inspirerende blog t.g.v. de Week van reflectie: 'Als team in verbinding blijven in coronatijd'. 'Vorig jaar zei ik trots te zijn op 'mijn toppers' en dat is nog steeds zo. Elke dag weer maken zij met elkaar een mooie dag voor en met onze bewoners. Elke dag weer knopen zij de losse eindjes aan elkaar.' Lees de blog van Linda...


Logo van Ethiekacademy

Ethiek Academy doet mee aan de Week van reflectie. AnneMarie Bloemhoff verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie een workshop: 'Ruimte maken voor ethiek en reflectie'. Jack van Raay verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie een workshop over 'Ethisch leiderschap en integriteit in de zorg', in samenwerking met Eric Zwennis, voorzitter Raad van Bestuur De Zijlen.


Foto Zozijn

Zozijn organiseert inspirerende activiteiten in de Week van reflectie. Er wordt een ludiek filmpje gemaakt met behulp van 'het Peertof theater', om het dagelijks werk 'onder de loep te nemen'. Het filmpje komt op intranet. Een vakgroep van teamcoaches en gespreksleiders moreel beraad deelt 'kletspotten' uit met reflectieve vragen. De teamcoaches gaan over de vragen in gesprek met de medewerkers. Dit wordt door de hele organisatie gedaan, zowel op bestuursbureau als de facilitaire dienst en op de plaatsen waar gewerkt wordt met cliënten. Lees meer...


Foto De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra staat In de Week van reflectie nog eens extra stil bij de kwaliteit van zorg en meer ruimte voor ethiek in de zorg. 'Maar ook zelfreflectie is belangrijk.' Medewerkers ontvangen daarom deze week dagelijks twee reflectievragen. Verder wordt bij elke woning- en dagbestedingslocatie een feestelijk doosje bezorgd met snoepjes en reflectievragen, zoals: 'Wat maakt jouw dag tot een goede werkdag?' Lees meer...


Foto Radbout Universiteit

Radboud Universiteit doet mee aan de Week van reflectie. Prof. dr. René ten Bos, hoogleraar Filosofie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit, verzorgt een presentatie tijdens het startcongres Week van reflectie: 'Is gezondheid een waarde?'

 


Foto De Zijlen

De Zijlen doet mee aan de Week van reflectie. Eric Zwennis, voorzitter Raad van Bestuur De Zijlen, verzorgt een workshop tijdens het startcongres Week van reflectie: 'Ethisch leiderschap en integriteit in de zorg'. De workshop wordt verzorgd in samenwerking met Jack van Raay, Ethiek Academy.

 


Foto Trivium Meulenbelt

TriviumMeulenbeltZorg doet mee aan de Week van reflectie. Hermien Golstein, voorzitter Commissie Ethiek en fysiotherapeut TriviumMeulenbeltZorg, verzorgt tijdens het startcongres Week van reflectie een workshop: 'Ethiek in de praktijk'.. De workshop wordt verzorgd in samenwerking met Corinne Baarssen, wijkverpleegkundige Buurtzorg.

 


Logo van Ethiekacademy

De Week van reflectie gaat op maandag 23 november 2020 om 11.00 uur van start met de digitale inspiratiesessie 'Ethiek in de praktijk'. AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, initiatiefnemers en organisatoren Week van reflectie, verzorgen de officiële opening van de Week van reflectie bij de start van de inspiratiesessie. Week van reflectie Ethiek Academy verzorgt ook op donderdag 26 november 2020 van 11.00 tot 12.00 uur een inspiratiesessie 'Ethiek in de praktijk'. Lees meer...


Praktische informatie

Meer informatie over de Week van reflectie? Het team Week van reflectie beantwoordt met veel plezier uw vragen: telefoon 064 125 60 04 of e-mail: Info Week van reflectie

 


 

 

poster

 

 

illustratie leergang ethiek in de zorg

 

 

 

Meedoen en op zoek naar inspiratie

 

illustratie leergang ethiek in de zorg

 

Goede zorg

 

logo-ethiek-academy