twitterbutton

 

Week van reflectie en ethiek
Maandag 25 t/m vrijdag 29 november 2024

De Week van reflectie is in zeventien jaar uitgegroeid tot toonaangevend initiatief, dat bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg, aandacht voor ethiek, en ruimte voor moreel beraad. Zorgorganisaties, jeugdzorg, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land organiseren inspirerende activiteiten tijdens de Week van reflectie. Deelnemers Week van reflectie

Heeft jouw organisatie meegedaan aan de Week van reflectie?

Laat ons weten welke activiteiten zijn georganiseerd. Activiteiten worden vermeld in de Activiteitenagenda Week van reflectie. Aanmelden activiteiten 2023...

Meer informatie

Vragen over de Week van reflectie, Activiteitenagenda, enzovoort? Wij beantoorden met veel plezier je vragen. Je kunt bellen met 064 125 60 04 of e-mail: Info Week van reflectie


Een impressie van activiteiten in de succesvolle Week van reflectie

Activiteitenagenda Week van reflectie 2023

De Activiteitenagenda wordt nog regelmatig aangevuld


poster

De Week van reflectie gaat maandag 20 november 2023 in Amersfoort feestelijk van start met het symposium ‘Tijd voor reflectie en ethiek’. Een inspirerende dag met een mooie presentatie van prof. dr. Yvonne Engels, hoogleraar Zingeving in de Gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit en Radboud umc, praktijkgerichte workshops, en alle ruimte voor uitwisseling. En je maakt kennis met praktijkvoorbeelden ethiek en moreel beraad. Het startsymposium Week van reflectie is dé plek om inspiratie op te doen, nieuwe ideeën en inzichten te krijgen, en collega’s te ontmoeten.


foto dijklander ziekenhuis

Dijklander Ziekenhuis doet mee aan de Week van reflectie.Het Kernteam Ethiek organiseert diverse activiteiten, met als thema ‘Een moment voor elkaar …’. Start van de week: Een kaartje op een gezond taartje, een uitdeelactie voor alle Dijklanders op de locaties Hoorn, Purmerend, Enkhuizen en Volendam. Op het kaartje staat het motto: Week van reflectie: neem de tijd …. Elke dag is er een Vraag van de dag, een uitdagende morele vraag; en dit jaar is het Ethiek café op de afdeling geriatrie van de locaties Hoorn en Purmerend.


Foto Radbout Universiteit

De Zijlen doet mee aan de Week van reflectie. De Week van reflectie wordt breed onder de aandacht gebracht in de organisatie, onder meer met publiciteit op intranet.


de Wijgaerd

De Wijngaerd doet mee aan de Week van reflectie. Ad van Kuyck, geestelijk verzorger De Wijngaerd, verzorgt op maandag 20 november 2023 de workshop In gesprek over ethische dilemma’s tijdens het startsymposium Week van reflectie.


GGZ Drenthe

GGZ Drenthe doet mee aan de Week van reflectie. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Op het Innovatieplein is een workshop, aan de hand van stellingen en ethische dilemma's over innovatie en digitalisering. Verder zijn er workshops over diverse thema’s: ‘Schaarste en aanbod’, en ‘Dwang en drang in de zorg; Wanneer is het (nog) vrijwillige zorg en wanneer verplichte zorg?’ En medewerkers kunnen mee op beeldsafari: ‘We maken samen het thema 'Schaarste & overvloed' meer bespreekbaar, zichtbaar en inzichtelijk.’


Liemerije

Liemerije doet mee aan de Week van reflectie. De Commissie Ethiek heeft een ‘praatplaat’ ontwikkeld, met vragen en stellingen over ethiek en reflectie. De praatplaat wordt met alle medewerkers gedeeld, zowel op afdelingen als online. De activiteit is bedoeld voor alle locaties van Liemerije.


Logo van Ethiekacademy

Ethiek Academy doet mee aan de Week van reflectie. Ethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, initiatiefnemers Week van reflectie, verzorgen maandag 20 november de workshops 'Ruimte voor ethiek en reflectie' en 'Moreel leiderschap in de praktijk' tijdens het startsymposium Week van reflectie


Kentalis

Koninklijke Kentalis doet mee aan de Week van reflectie. Rita Gerkema-Nijgof, onderzoeker, ontwikkelaar en orthopedagoog Kentalis, verzorgt op maandag 20 november de workshop Ethiek in de praktijk tijdens het startsymposium ‘Tijd voor reflectie en ethiek’, feestelijke start Week van reflectie.


Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

Adriaan de Ruyter Ziekenhuis doet mee aan de Week van reflectie. Er worden diverse activiteiten georganiseerd, met als thema ‘zorg voor elkaar’. In de wekelijkse nieuwsbrief en op intranet wordt aandacht besteed aan het thema, aan de hand van interviews met de Raad van Bestuur, projectleider ethiek en moreel beraad, en een afdeling die haar ervaringen deelt over moreel beraad. Verder komen er dilemma’s op intranet, waarover medewerkers het gesprek kunnen aangaan. En er is een multidisciplinair patiëntenoverleg over dilemma’s rondom gecombineerde psychische en somatische problematiek. Met een ludiek filmpje wordt aandacht gevraagd om ‘even een stapje terug te doen en tijd te hebben voor elkaar’.


Land van Horne

Land van Horne doet mee aan de Week van reflectie. De Stuurgroep Ethiek plaatst een nieuwsbericht op intranet, waarin aandacht wordt gevraagd voor de waarde 'privacy'. Dat wordt gedaan aan de hand van cartoon, die speciaal voor deze gelegenheid is getekend door een van de leden van de stuurgroep. Lezers wordt gevraagd te reageren n.a.v. vragen als: 'Wat doe jij om de privacy van de cliënt te beschermen? Is dit weleens lastig?'


park zuiderhout

 

Woonzorgcentrum Park Zuiderhout doet mee aan de Week van reflectie.

 


illustratie activiteitenagenda

Activiteitenagenda trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerden en is met alle activiteiten een inspiratiebron voor iedereen die zich inzet om ruimte te maken voor ethiek in de eigen organisatie, en collega's te betrekken bij thema's als reflectie, ethiek, moreel beraad en zingeving. Positieve publiciteit voor uw organisatie. Lees alles over het aanmelden van activiteiten...


illustratie activiteitenagenda

BPSZ, beroepsvereniging van professionals in sociaal werk, ondersteunt de Week van reflectie. Beroepseer besteedt op haar website aaadacht aan de Week van reflectie en het startsymposium ‘Tijd voor reflectie en ethiek’ op maandag 20 november 2023. Lees meer...Vivium Zorggroep

Vivium Zorggroep doet mee aan de Week van reflectie. Er worden diverse inspirerende activiteiten georganiseerd.Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis doet mee aan de Week van reflectie. De Commissie Ethiek organiseert 20 november een themamiddag ‘De menselijke maat’, met gastspreker Andries Baart. De middag is bedoeld voor alle zorgmedewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De Week van reflectie is met speciale enveloppen onder de aandacht gebracht op de afdelingen.


Foto Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) doet mee aan de Week van reflectie. De Commissie Ethiek organiseert diverse activiteiten. Medewerkers van het ETZ kunnen deelnemen aan ‘Filosofietafels; Code Rood; Morele uitgangspunten bij langdurige schaarste in de zorg’. De afdelingen in het ETZ organiseren extra ethiekactiviteiten, zoals moreel beraad.


Foto Radbout Universiteit

Radboud Universiteit doet mee aan de Week van reflectie. Prof. dr. Yvonne Engels, hoogleraar Zingeving in de gezondheidszorg Radboud Universiteit en Radboud UMC, verzorgt maandag 20 november de presentatie Zingeving in de zorg; Wat houdt jouw cliënt in het bijzonder bezig?

 Praktische informatie

Meer informatie over de Week van reflectie? Het team Week van reflectie beantwoordt met veel plezier uw vragen: telefoon 064 125 60 04 of e-mail: Info Week van reflectie

 


 

 

poster startsymposium Week van reflectie

 

illustratie leergang ethiek in de zorg

 

 

 

 

illustratie leergang ethiek in de zorg

 

Goede zorg Goede zorg Goede zorg
illustratie activiteitenagenda logo-ethiek-academy