Week van reflectie: met hart & ziel voor goede zorg


De Week van reflectie in de zorg en jeugdzorg, een bijzonder samenwerkingsverband van gezondheidszorg, jeugdzorg en opleidingen. Tijdens deze week vinden in het hele land inspirerende activiteiten plaats op het gebied van reflectie, ethiek & moreel beraad, en er is aandacht voor morele vragen in de dagelijkse praktijk. Een week lang staat goede zorg centraal. De Week van reflectie is in acht jaar uitgegroeid tot een breed initiatief, waaraan wordt meegewerkt door zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land.

Meedoen ...? Bijdragen zijn welkom!

Bijdragen aan de Week van reflectie zijn van harte welkom. Uw activiteit wordt opgenomen in de activiteitenkalender Week van reflectie, die jaarlijks wordt gelezen door ruim 345.000 geïnteresseerden; zie de briefing aanmelden activiteiten.

Actuele thema’s

Uitvoerende professionals, leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders in de zorg en jeugdzorg, maar ook (huis)artsen, specialisten, docenten en studenten doen mee aan de Week van reflectie. Aan een aantal activiteiten wordt deelgenomen door cliënten. Deelnemers aan de Week van reflectie geven zelf invulling aan hun activiteiten, en sluiten aan bij actuele thema’s binnen de eigen organisatie, zoals Veiligheid, Behandelkeuzes rond levenseinde, Beroepsgeheim en Dilemma’s bij transitie jeugdzorg.

Kwaliteit van de zorg

De Week van reflectie draagt met alle activiteiten bij aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdzorg, professionalisering en werkplezier. Ook draagt het initiatief bij aan het welzijn van cliënten en patiënten. De Week van reflectie heeft een groot aantal (jeugd)zorginstellingen geïnspireerd om structureel ruimte te maken voor ethische reflectie en moreel beraad, en ethiek(beleid) meer aandacht te geven.

Reflectieteam

De Week van reflectie heeft geïnspireerd tot diverse nieuwe initiatieven, zoals het jaarlijkse Week van reflectie congres en het mobiele Reflectieteam dat trainingen en workshops verzorgt.

Initiatief & organisatie

Concept en organisatie Week van reflectie: AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, zijn ethici, communicatiespecialisten en initiatiefnemers Week van reflectie; trainers en adviseurs ethiek, Moreel Beraad, cliëntparticipatie en leiderschap; founders Communicatie Company. Het Week van reflectie congres wordt georganiseerd m.m.v. een groot aantal uitvoerende professionals, leidinggevenden en bestuurders van zorginstellingen; universiteiten; cliëntorganisaties; beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten; opleidingen; adviseurs en ambassadeurs Week van reflectie; en andere betrokken organisaties. Comité van aanbeveling.