Week van reflectie groot succes met enthousiaste deelnemers, inspirerende activiteiten in het hele land, en veel aandacht voor ethiek

De Week van reflectie is een groot succes. Verpleegkundigen, verzorgenden, leidinggevenden, artsen, specialisten, cliënten, jeugdzorgprofessionals, geestelijk verzorgers, bestuurders en vele anderen gaan in de Week van reflectie in gesprek over goede zorg en ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk. In het hele land zijn inspirerende activiteiten georganiseerd, zoals lunchbijeenkomsten, een foto-expositie 'goede zorg', ethiekmomenten op de IC, vlogs, open moreel beraad, en een reflectieboekje voor medewerkers. Gezamenlijke ambitie: met hart & ziel voor goede zorg.

De Week van reflectie is in veertien jaar uitgegroeid tot toonaangevend initiatief, dat bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg, aandacht voor ethiek, en ruimte voor moreel beraad in de zorg. Een groot aantal zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, opleidingen en andere betrokkenen doet jaarlijks mee aan de Week van reflectie. Deelnemers Week van reflectie...

Feestelijke kick-off Week van reflectie, maandag 22 november 2021

Congres 'Ethiek in de praktijk; Hart voor goede zorg'

De feestelijke kick-off van de Week van reflectie is op maandag 22 november 2021, met het inspirerende congres 'Ethiek in de praktijk; Hart voor goede zorg'. Het congres gaat van start met boeiende presentaties van topsprekers: Frank van der Linden, voorzitter Raad van Bestuur Humanitas DMH; prof. dr. Saskia Teunissen, hoogleraar Palliatieve Zorg en hospicezorg, Universitair Medisch Centrum Utrecht en bestuurder coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), e.v.a. En u kunt deelnemen aan twee praktijkgerichte workshoprondes. Een dag om inspiratie op te doen, nieuwe inzichten te krijgen, en collega's uit het hele land te ontmoeten. Meld u snel aan en profiteer van de vroegboekkorting. Lees meer over het inspirerende programma...

Breed samenwerkingsverband

De Week van reflectie is een breed en innovatief samenwerkingsverband en netwerk van zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, leden cliënten- en patiëntenraden, Commissies Ethiek, opleidingen, artsen, specialisten, jeugdgezondheidszorg, welzijn, sociale sector, partners Week van reflectie, ambassadeurs en andere betrokkenen.

Succesvolle Week van reflectie 2020; Met hart & ziel voor goede zorg

Verpleegkundigen, verzorgenden, bestuurders, directeuren en leidinggevenden in de zorg, jeugdhulpmedewerkers, artsen, specialisten, en vele anderen gaan in de Week van reflectie in gesprek over goede zorg, en ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk. Zorginstellingen in het hele land organiseren inspirerende activiteiten. Een impressie van alle activiteiten is te vinden in de Activiteitenagenda 2020...

Opleiding 'Gespreksleider moreel beraad' van start op 14 oktober 2021

De succesvolle opleiding 'Gespreksleider moreel beraad' gaat donderdag 14 oktober 2021 van start. Interactief en praktijkgericht programma, met praktische handvatten om moreel beraad te leiden. U krijgt praktische tips om moreel beraad succesvol op te zetten en collega's te betrekken. De kleine groep deelnemers staat garant voor alle ruimte voor feedback en interactie. Met deze bijzondere opleiding kunt u geïnspireerd verder in uw organisatie. Lees over opleiding 'Gespreksleider moreel beraad'....

Activiteitenagenda trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerden

De Week van reflectie is met alle activiteiten een inspiratiebron voor iedereen die zich inzet om ruimte te maken voor ethiek in de eigen organisatie, en collega's te betrekken bij thema's als reflectie, ethiek, moreel beraad en zingeving. De Activiteitenagenda Week van reflectie trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerden. Positieve publiciteit voor uw organisatie.

Complimenten uitdelen in de Week van reflectie

illustratie activiteitenagenda

Veel organisaties maken gebruik van de Complimentenkaart. Zorgprofessionals geven elkaar complimenten tijdens het teamoverleg, of delen de Complimentenkaart uit aan collega's, Bestuurders, directeuren en leidinggevenden delen de Complimentenkaart uit aan medewerkers. Er zijn al mooie initiatieven aangemeld, zoals zorgmedewerkers in de Week van reflectie verrassen met een Complimentenkaart in alle postvakjes. Bijdragen welkom. Bekijk de Complimentenkaarten....


Trots op resultaten Week van reflectie

De Week van reflectie is in dertien jaar uitgegroeid tot een breed en innovatief netwerk met deelnemers in het hele land. Vanuit dit netwerk worden toonaangevende initiatieven ontwikkeld, zoals Ethiek Academy, en de praktijkgerichte Leergang 'Ethiek en moreel beraad in de zorg'. Jaarlijks hoogtepunt: de landelijke Week van reflectie, met als motto: 'Met hart & ziel voor goede zorg'. De Week van reflectie draagt bij aan ruimte voor ethiek en moreel beraad in de zorg, kwaliteit van de zorg, kwaliteit van leven van cliënten en patiënten, professionalisering, werkgeluk, en waardengericht leiderschap. Wij zijn trots op de resultaten van dertien jaar Week van reflectie, die tot stand zijn gekomen dankzij de inzet van een groot aantal betrokkenen. Een sterke en dynamische basis om op voort te bouwen, en vernieuwende initiatieven te ontwikkelen.

Innovatief netwerk ethiek en moreel beraad

EthiekNet is het innovatieve netwerk van Commissies Ethiek, (medisch) ethische commissies en werkgroepen moreel beraad in ziekenhuizen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg en jeugdhulp. Hét netwerk om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. EthiekNet is voortgekomen uit de Week van reflectie. Meld uw Commissie Ethiek, medisch ethische commissie of werkgroep moreel beraad aan voor EthiekNet. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen, nieuwe ideeën en inzichten op het gebied van ethiek, ethische reflectie en moreel beraad. U bent van harte welkom. Aanmelden EthiekNet...

Initiatief & organisatie

De Week van reflectie is een breed en innovatief samenwerkingsverband van zorginstellingen, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, welzijn, opleidingen, Commissies Ethiek, Cliëntenraden en ambassadeurs. De Week van reflectie is een maatschappelijke non-profit organisatie. AnneMarie Bloemhoff & Jack van Raay, Ethiek Academy, hebben dertien jaar geleden de Week van reflectie in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorg. De Week van reflectie wordt georganiseerd i.s.m. zorginstellingen, jeugdhulp, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land.

Praktische informatie

Vragen over de Week van reflectie? Het team Week van reflectie beantwoordt met veel plezier uw vragen: telefoon 06 41256004 of e-mail: Week van reflectie

U kunt zich aanmelden voor de gratis nieuwsbrief


twitterbutton illustratie activiteitenagenda

 

Aanmelden van activiteiten Week van reflectie

 

poster

 

 

Meedoen en op zoek naar inspiratie

 

logo-ethiek-academy

 

illustratie leergang ethiek in de zorg

 

Deelnemers Week van reflectie

 

Linda Tielen

 

Initiatiefnemers en organisatoren Week van reflectie