twitterbutton

Week van reflectie: met hart & ziel voor goede zorg


De Week van reflectie in de zorg en jeugdzorg, een bijzonder samenwerkingsverband van gezondheidszorg, jeugdzorg en opleidingen, vindt plaats van 21 tot en met 25 november 2016. Tijdens deze week vinden in het hele land inspirerende activiteiten plaats op het gebied van reflectie, ethiek & moreel beraad, en er is aandacht voor morele vragen in de dagelijkse praktijk. Een week lang staat goede zorg centraal. De Week van reflectie is in acht jaar uitgegroeid tot een breed initiatief, waaraan wordt meegewerkt door zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land.

Actuele thema’s

Uitvoerende professionals, leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders in de zorg en jeugdzorg, maar ook (huis)artsen, specialisten, docenten en studenten doen mee aan de Week van reflectie. Aan een aantal activiteiten wordt deelgenomen door cliënten. Deelnemers aan de Week van reflectie geven zelf invulling aan hun activiteiten, en sluiten aan bij actuele thema’s binnen de eigen organisatie, zoals Veiligheid, Behandelkeuzes rond levenseinde, Beroepsgeheim en Dilemma’s bij transitie jeugdzorg.

Kwaliteit van de zorg

De Week van reflectie draagt met alle activiteiten bij aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdzorg, professionalisering en werkplezier. Ook draagt het initiatief bij aan het welzijn van cliënten en patiënten. De Week van reflectie heeft een groot aantal (jeugd)zorginstellingen geïnspireerd om structureel ruimte te maken voor ethische reflectie en moreel beraad, en ethiek(beleid) meer aandacht te geven.

Reflectieteam

De Week van reflectie heeft geïnspireerd tot diverse nieuwe initiatieven, zoals het jaarlijkse Week van reflectie congres en het mobiele Reflectieteam dat trainingen en workshops verzorgt.

Initiatief & organisatie

Het unieke concept voor de Week van reflectie & ethiek is ontwikkeld door AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, enthousiaste communicatiespecialisten en professionele trainers, coaches en adviseurs ethiek, ethische reflectie, moreel beraad en leiderschap. Het initiatief voor de Week van reflectie komt voort uit de passie van beide vernieuwers om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorg. AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay zijn founders van Communicatie Company, gespecialiseerd in het ontwikkelen van bijzondere concepten en projecten, en de organisatie van inspirerende (ethiek)bijeenkomsten, masterclasses, enzovoort. Jaarlijks organiseren zij het succesvolle Week van reflectie congres. De Week van reflectie werkt zonder winstoogmerk en wordt georganiseerd in samenwerking met een groot aantal zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, opleidingen, regioambassadeurs en vele andere betrokkenen in het hele land. De Week van reflectie kent een Comité van aanbeveling.Activiteitenkalender 2016