Activiteitenagenda Week van reflectie 2019

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis organiseert in Week van reflectie elke dag inspirerende activiteiten

 

Fototentoonstelling 'Goede zorg in het ETZ in beeld'

In de centrale hal van de drie locaties van het ETZ is tijdens de Week van reflectie een bijzondere fototentoonstelling te zien. Door middel van zorgfoto's wordt goede zorg in het ETZ in beeld gebracht.

De fototentoonstelling wordt georganiseerd door leden van de subcommissie Positionering van de Commissie Ethiek, in samenwerking met de afdeling Neurochirurgie locatie Elisabeth, de afdeling urologie & gynaecologie locatie TweeSteden, geestelijke verzorging, medisch fotograaf afdeling Fotografie & Film en de afdeling Techniek & Onderhoud.

Moreel beraad, inleiding ethiek en lunchsessie op IC

De Commissie Ethiek organiseert op woensdag 27 november 2019 op de IC twee keer een moreel beraad, gecombineerd met een 'introductie ethiek'. En er wordt op 27 november 2019 een lunchsessie georganiseerd, met als thema 'Morele veerkracht'. De activiteiten zijn bedoeld voor IC-verpleegkundigen, artsen en andere geïnteresseerden.

'Kleur bekennen', afdeling MPU, 25 t/m 29 november 2019

Teamleden van de afdeling MPU, locatie Elisabeth organiseren tijdens de Week van reflectie elke dag 'Kleur bekennen'; een vragenspel waarbij diverse onderwerpen aan bod komen die van toepassing zijn op het team en individuele weetjes. Het spel wordt gedaan tijdens de koffiepauze van 10.00 uur en eventueel op momenten dat het kan op de afdeling.

'ABC'tje', afdeling MPU; 25 t/m 29 november 2019

Teamleden van de afdeling MPU (Medisch Psychiatrische Unit), locatie Elisabeth, gaan tijdens de Week van reflectie alle dagen op creatieve wijze laagdrempelig in gesprek met patiënten over de zorg en het verblijf op de afdeling. Patiënten wordt gevraagd om blindelings een letter te pakken uit een zakje met letters (scrabble spel), en met deze letter een woord te vormen dat betrekking heeft op de afdeling. Het kan een start zijn voor een individueel of groepsgesprek. Hiermee krijgt het team 'zicht op kwaliteiten en verbeterpunten'. Aan het einde van de week worden de bevindingen van de patiënten door het team geëvalueerd.

Moreel beraad op afdeling gynaecologie

De Commissie Ethiek organiseert op de afdeling gynaecologie afdeling een moreel beraad aan de hand van een casus. Aan het moreel beraad wordt deelgenomen door teamleden Fam: gynaecologen, arts-assistenten, co-assistenten, verloskundigen en verpleegkundigen.

Moreel beraad, afdeling MPU, 27 november 2019

Het team van de afdeling MPU, locatie Elisabeth, neemt op woensdag 27 november om 14.30 uur een half uur tijd 'om stil te staan bij een van de ethische dilemma’s op de afdeling'.

Ethieklunch in het ETZ, 26 en 28 november 2019

Op dinsdag 26 november en donderdag 28 november 2019 wordt van 12.30 - 13.30 uur een interactieve lunchlezing georganiseerd, met als thema 'Aanraken in de zorg; do's and don'ts'. De lezing wordt verzorgd door Marieke Schoenmakers, geestelijk verzorger in het ETZ. Alle medewerkers van het ETZ zijn welkom bij de ethieklunch.

Groot moreel beraad in het ETZ, 28 november 2019

Op donderdag 28 november 2019 wordt een groot moreel beraad georganiseerd. Internisten/oncologen, arts-assistenten, co-assistenten, teamleiding, verpleegkundigen, studenten en voedingsassistenten in het ETZ nemen van 11.30 - 12.30 uur de tijd om stil te staan bij een van de ethische dilemma’s die aan de orde zijn op de afdeling. De arts-assistent brengt een casus in.

Moreel beraad, afdeling Chirurgie, 25 november 2019

Op maandag 25 november 2019 wordt op de afdeling Chirurgie, locatie Elisabeth, een moreel beraad georganiseerd. Aan het moreel beraad wordt deelgenomen door verpleegkundigen van de afdeling, uitgenodigde artsen en arts-assistenten.