Activiteitenagenda Week van reflectie 2019

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis organiseert in Week van reflectie elke dag inspirerende activiteiten

 

'Aanraken in de zorg; do's and dont's'

In de zorg is aanraken dagelijkse praktijk. Je spreekt van functionele aanrakingen die nodig zijn voor medische of verzorgende handelingen. Maar je hebt ook aanrakingen die in strikte zin geen doel hebben. Denk aan het vasthouden van een hand, een schouderklopje, een omhelzing. Juist bij mensen die getroffen worden door ziekte en ander groot leed kunnen dit soort aanrakingen van grote waarde zijn.

De laatste jaren is aanraken in de zorg echter onderwerp van discussie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd oordeelde in december 2015 dat alleen het geven van een hand een toelaatbare aanraking is voor een zorgprofessional. Hierop kwam een storm van kritiek, waarna de Inspectie nuancering aanbracht omdat de uitspraak uit de context zou zijn gehaald. Een aanraking mag zolang het niet als 'onveilig of grensoverschrijdend' wordt ervaren.

Hoe ga je hier in de praktijk nu mee om? Er zijn geen richtlijnen of protocollen waarin staat wanneer je wel of niet mag aanraken, omdat iedere mens en iedere situatie uniek is. Voor jou als zorgverlener houdt dit in dat je zelf moet kunnen inschatten wat wel en niet gepast is.

Om je hierbij te helpen heeft geestelijk verzorger Marieke Schoenmakers - zij deed onderzoek naar dit onderwerp - opgeschreven wat je beter wel en beter niet kunt doen.