Leergang 'Ethiek in de zorg'

Praktijkgericht, interactief en inspirerend

De praktijkgerichte en interactieve Leergang ‘Ethiek in de zorg’ gaat donderdag 7 mei 2020 van start. U kunt rekenen op een afwisselend programma met inspirerende presentaties, workshops van toonaangevende gastsprekers, en alle ruimte voor interactie, reflectie en persoonlijke feedback. U krijgt praktische tips en handvatten om ethiek succesvol te ontwikkelen in uw organisatie, en collega's hierbij optimaal te betrekken. Uniek in de Leergang: u ontwikkelt een persoonlijk Werkplan Ethiek, waarmee u geïnspireerd verder kunt met ethiek, reflectie en moreel beraad in uw werksituatie.

Uw eigen praktijk staat centraal in de Leergang ‘Ethiek in de zorg’. Wat zijn belangrijke voorwaarden om van ethiek een succes te maken in uw organisatie? Wat zijn succesfactoren en knelpunten? U krijgt handvatten en aanbevelingen, toegespitst op uw eigen organisatie. De Leergang is een initiatief van Ethiek Academy, voortgekomen uit de Week van reflectie.

Succes met ethiek & reflectie

De praktijkgerichte en interactieve Leergang 'Ethiek in de zorg' is een inspiratiebron voor u en uw organisatie. U krijgt praktische tips en handvatten om ethiek succesvol verder te ontwikkelen in uw organisatie, en medewerkers hierbij optimaal te betrekken. U krijgt nieuwe ideeën en inzichten om ethiek onder de aandacht te brengen (en te houden!) in de hele organisatie, en structureel ruimte te maken voor ethische reflectie en moreel beraad. Tijdens elke studiedag wordt gekeken hoe u de nieuwe ideeën en inzichten kunt toepassen in uw eigen organisatie.

In gesprek over goede zorg

We gaan met elkaar in gesprek over goede zorg en ethische dilemma's die deelnemers zelf inbrengen. U maakt kennis met inspirerende werkvormen en methodieken. We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van de Dilemmakaart; een uitnodigende methode om ethische dilemma's te bespreken. En u krijgt (meer) ervaring in het voeren van een moreel beraad over ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk.

illustratie leergang ethiek in de zorg

Persoonlijk Werkplan Ethiek

Uniek in de Leergang 'Ethiek in de zorg': u ontwikkelt uw persoonlijk Werkplan Ethiek. Het Werkplan Ethiek bevat onder meer aanbevelingen en een concreet stappenplan, toegespitst op uw eigen organisatie. U ontvangt na afloop van de Leergang uw professioneel vormgegeven Werkplan Ethiek, waarmee u meteen aan de slag kunt in uw organisatie.

Workshops toonaangevende sprekers

Toonaangevende sprekers verzorgen interactieve presentaties en workshops over actuele thema's, gericht op 'ethiek in de zorg'. Voor elke nieuwe editie van de Leergang worden gastsprekers uitgenodigd. Aan de Leergang werk(t)en mee: prof. dr. Joris Slaets, directeur Leyden Academy en hoogleraar ouderenzorg; en prof. dr. Inez de Beaufort, hoogleraar gezondheidsethiek Erasmus MC; Eric Zwennis, voorzitter Raad van Bestuur De Zijlen; en drs. Elske Marije Abma, internist ouderengeneeskunde Universitair Medisch Centrum Groningen, betrokken bij het regionale reflectie onderwijs.

(Persoonlijk) leiderschap en ethiek

Hoe kunt u eraan bijdragen dat ethiek in uw organisatie meer impact krijgt? Welke mogelijkheden zijn er? Hoe kunt u (persoonlijk) leiderschap verder ontwikkelen, in relatie tot ethiek en reflectie? U krijgt praktische tips, handvatten en aanbevelingen, waarmee u geïnspireerd verder kunt in uw eigen praktijk.

Inspirerend programma Leergang

De Leergang 'Ethiek in de zorg' is opgebouwd uit praktijkgerichte modules, verdeeld over zes inspirerende studiedagen. De Leergang biedt u richting en inzicht in strategische keuzes om ethiek succesvol te ontwikkelen in uw organisatie.

Aandachtspunten Leergang

  • Moreel beraad; In gesprek over goede zorg
  • Waarden en normen
  • Visie, missie en doel
  • Jaarplan en Meerjarenbeleidsplan
  • Verdieping ethiek, zorgethiek, zingeving en integriteit
  • Verbinding Cliëntenraad, VAR en andere geledingen
  • Commitment Raad van Bestuur, Raad van Toezicht
  • Verbinding ethiek & kwaliteit zorg, professionalisering, werkplezier en duurzame inzetbaarheid
  • Presenteren

Studieopdrachten

Deelnemers krijgen studieopdrachten toegestuurd, ter voorbereiding van elke studiedag. Deelnemers ontvangen feedback op de studieopdrachten. Studieopdrachten zijn onderdeel van de Leergang.

Kleine groep deelnemers

De kleine groep deelnemers (maximaal 8) staat garant voor de interactieve opzet, alle ruimte voor reflectie en dialoog, en persoonlijke feedback. U krijgt de exclusieve gelegenheid om kennis te delen met collega's uit andere zorgorganisaties. We streven naar een zo divers mogelijk samengestelde groep.

Aanmelden voor de Leergang: reflectieteam@weekvanreflectie.nl

Praktische informatie

De Leergang 'Ethiek in de zorg’ bestaat uit zes inspirerende studiedagen
Data: donderdag 7 mei, donderdag 28 mei en donderdag 18 juni 2020.
Na de zomervakantie wordt de Leergang voortgezet op donderdag 17 september, donderdag 8 oktober en donderdag 5 november 2020.
Tijd: 10.00 - 16.00 uur; ontvangst met koffie/thee vanaf 9.30 uur
Locatie: centraal in het land (Amersfoort)
Deelnameprijs: € 1975 p.p. inclusief lunch, koffie/thee, documentatie, en voor elke deelnemer het boek 'Bezield besturen' en de Dilemmakaart. Prijzen exclusief BTW

Voor wie

Verpleegkundigen, verzorgenden, jeugdhulpmedewerkers, artsen, leden Commissie Ethiek, leden Medisch Ethische Commissie, geestelijk verzorgers, (zorg)ethici, ethiekondersteuners, leidinggevenden en directeuren in de zorg, beleidsmedewerkers, leden Verpleegkundige Adviesraad (VAR), communicatiemedewerkers, en andere betrokkenen in de zorg, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en Welzijn.

(Kleine wijzigingen voorbehouden)
Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing

Reflectietraining illustratie leergang ethiek in de zorg
ethiekacademy
Aan de Leergang werk(t)en mee:

Eric Zwennis, voorzitter Raad van Bestuur De Zijlen; drs. Elske Marije Abma, internist ouderengeneeskunde UMCG; prof. dr. Inez de Beaufort, hoogleraar gezondheidsethiek Erasmus MC; prof. dr. Joris Slaets, directeur Leyden Academy en hoogleraar ouderenzorg

 


dilemmakaart De voorkant van Bezield besturen Overzicht van alle publicaties