Reader 'Ethiek in de zorg' en Dilemmakaart

Deelnemers ontvangen uitgebreide documentatie, o.a. een reader 'Ethiek in de zorg'; hand-outs ‘Ethiek in de zorg’ en 'Werkplan Ethiek'; Stappenplan moreel beraad; en de Dilemmakaart, laagdrempelige methodiek om een ethisch dilemma met elkaar te bespreken. 

ethiekacademy

 

'AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay inspireren, zijn praktijkgericht en geven handvatten om ethiek succesvol in de organisatie te ontwikkelen'

 

Geestelijk verzorger, deelnemer Leergang