'Stilstaan bij vragen rond goede zorg'

Commissie Ethiek organiseert webinar

Tijdens de eerste coronagolf zijn er onder grote druk keuzes gemaakt: keuzes in behandeling, keuzes in het al of niet toelaten van bezoek, keuzes in een beroep op personeel. Keuzes die toen onvermijdelijk leken, maar die achteraf toch vragen opriepen. In dit webinar staan we stil bij de vragen rondom goede zorg, en kijken we opnieuw naar de keuzes die we in de eerste periode hebben gemaakt. Een gesprek waarin ruimte wordt gezocht om het goede te doen.

Tijdens de eerste coronagolf is er in ons ziekenhuis vanuit grote betrokkenheid en bewogenheid gewerkt. Er was vaak sprake van een groot saamhorigheidsgevoel. Maar bij velen kwam later de vermoeidheid. En bleven er beelden in het geheugen hangen, beelden die achteraf de vraag oproepen: hadden we dingen anders moeten doen?

De tweede golf, die we lang aan zagen komen, overvalt ons nu toch. Want de zwaarte van de eerste golf is nog niet uit het lijf en nog niet uit het hoofd.

Reflecteren op keuzes

n dit webinar staan we stil bij de vragen rondom goede zorg. Ook kijken we opnieuw naar de keuzes die we in de eerste periode hebben gemaakt. Door samen te reflecteren op de vraag wat goede zorg is, willen we voorkomen dat de keuzes die worden gemaakt leiden tot beelden van hoe het niet had gemoeten. Als we zo samen in gesprek gaan, toetsen we de richtlijnen aan de concrete situatie.

Samen verkennen we hoe in deze spannende tijd gezocht wordt naar passende zorg. Passende zorg voor de patiënt, voor de familie én voor de zorgverleners. Een gesprek waarin ruimte wordt gezocht om het goede te doen.