Week van reflectie congres 2019
Praktijkgericht workshopaanbod

'Werken aan een goede zorgpraktijk'

In de workshop 'Werken aan een goede zorgpraktijk' staat de vraag centraal hoe we kunnen denken over wat een goede zorgpraktijk is, en welke aandachtspunten er zijn om de zorg niet alleen vaktechnisch maar ook ethisch goed gestalte te geven.

Deelnemers gaan aan de slag met een casus uit de eigen praktijk, met behulp van een zorgethische methode. Aan de orde komen vragen als: ‘Wat is uitgangspunt voor de zorg die ik geef? Waar is de zorg een antwoord op? Hoe gaan we om met onze verantwoordelijkheid voor de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd? Welke zorg is ethisch goede zorg, is dat het protocol volgen of juist niet?'

Lastige vragen, die we met elkaar in de workshop praktisch gaan uitwerken. Ook gaan we na hoe we aankijken tegen individuele verantwoordelijkheid. Wat is dat eigenlijk? En wat moeten we hiermee als we werken in een team, en daarom vooral gefocust zijn op de samenwerking met anderen of op wat de organisatie van ons vraagt?

Een pasklaar antwoord is er niet, maar verder komen kunnen we wel in deze op de praktijk gerichte workshop.

Workshopleider

drs. Mirjam Houtlosser, docent/onderzoeker ethiek, Leids Universitair Medisch Centrum

Meer informatie

AnneMarie Bloemhoff & Jack van Raay, organisatoren Week van reflectie congres, beantwoorden graag uw vragen: telefoon 0641 25 60 04 of e-mail info@weekvanreflectie.nl

Mirjam Houtlosser
dr. Mirjam Houtlosser