Week van reflectie congres 2019
Praktijkgericht workshopaanbod

'Veilige zorg maken we samen'

In deze praktijkgerichte workshop gaan we met elkaar in gesprek over veilige zorg. Aan de hand van diverse cases bespreken we welke ethische argumenten er zijn om in te grijpen, of zelfs een melding te doen bij Veilig Thuis.

In de workshop 'Veilige zorg maken we samen' staat het ethisch redeneren bij huiselijk geweld centraal.

Veel ouderen zijn slachtoffer van huiselijk geweld. We staan stil bij het doorlopen van de stappen van de Meldcode: signaleren, gesprek met patiënt/cliënt en/of familie, collegiaal overleg, afwegen en dan het dóen.

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis maken we gebruik van een model dat speciaal hiervoor is ontwikkeld. Centraal staat het stellen van de ethische vraag, en bespreken welke vervolgstappen het beste gekozen kunnen worden.

In de workshop gaan we vooral met elkaar in gesprek over twee stappen: 'collegiaal overleg' en 'afwegen'.

Workshopleider

Angelique Valks, aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis; lid Commissie Ethiek.

Meer informatie

AnneMarie Bloemhoff & Jack van Raay, organisatoren Week van reflectie congres, beantwoorden graag uw vragen: telefoon 0641 25 60 04 of e-mail info@weekvanreflectie.nl