Week van reflectie congres 2019
Praktijkgericht workshopaanbod

 

'Dilemma's in de dagelijkse praktijk van de ouderenzorg'

'Wat doe je als iemand niet meer wil eten, terwijl zijn partner daar bij jou op aandringt?' In deze interactieve workshop gaan deelnemers met elkaar in gesprek over ethische dilemma's in de ouderenzorg. Aan de hand van twee cases wordt besproken hoe ethiek in de dagelijkse praktijk voorkomt en hoe je ermee om kunt gaan.

Ethiek is nadenken over wat goed handelen is, en waarom dat zo is. Welke waarden bepalen je dagelijkse, beroepsmatige handelen? Of je nu bestuurder of uitvoerend professional bent in de (ouderen)zorg, iedere dag maak je keuzes: alleen, samen met collega’s, cliënten en hun familie of vertegenwoordiger.

Die keuzes kunnen grote levensvragen en kleine, dagelijkse keuzes betreffen. De simpele vraag wie je voorrang moet geven als meer mensen tegelijkertijd je hulp vragen is een ethische vraag, waarbij waarden en belangen kunnen botsen. Wat doe je bijvoorbeeld als iemand niet meer wil eten, terwijl zijn partner daar bij jou op aandringt? Of wat doe je als twee bewoners met dementie een liefdesrelatie krijgen, hun kinderen dat niet accepteren en overplaatsing vragen? Of hoe ga je om met situaties in het spanningsveld van veilige en goede zorg?

Aan de hand van twee cases bespreken we in een interactieve setting hoe ethiek in de dagelijkse praktijk voorkomt en hoe je ermee om kunt gaan. Wie zijn betrokkenen, welke waarden, principes, deugden spelen een rol? En hoe kom je tot een keuze/beslissing bij verschillende handelingsmogelijkheden die tegenover elkaar kunnen staan: wat is dan goed om te doen?

Workshopleider

Alies Struijs, zelfstandig ethicus werkzaam in beleid en praktijk ouderenzorg
Zie ook: www.hetonderzoekerscollectief.nl

Meer informatie

AnneMarie Bloemhoff & Jack van Raay, organisatoren Week van reflectie congres, beantwoorden graag uw vragen: telefoon 064 125 60 04 of e-mail info@weekvanreflectie.nl

Alies Struijs
dr. Alies Struijs