Startcongres Week van reflectie,
maandag 25 november 2019

'Gezien en gekend zijn; Aandacht voor levensvragen
en vragen over zingeving van kwetsbare ouderen'

De overheid stimuleert ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Hulp en zorg zijn daarom gericht op het bevorderen van hun zelfredzaamheid. De nadruk ligt daarbij op het wegnemen van belemmeringen die hun functioneren beperken.

Anja Machielse maakt duidelijk dat dit geen recht doet aan de omstandigheden waarin veel ouderen verkeren. Hun kwaliteit van leven hangt niet alleen af van ziekten en beperkingen, maar ook van de mogelijkheden die ze hebben om met ingrijpende veranderingen in hun leven om te gaan.

Veranderingen die gepaard gaan met levensvragen en vragen over zingeving. Die vereisen niet alleen praktische of medische hulp, maar ook emotionele steun, die handvatten biedt voor het omgaan met fysieke en mentale achteruitgang, het verlies van betekenisvolle anderen, en pijnlijke kwesties zoals het naderende levenseinde.

Hulpverleners door wie de ouderen zich gezien en gekend voelen, met hun persoonlijke vragen en problemen, kunnen deze steun bieden.

prof. dr. Anja Machielse
Hoogleraar ‘Empowerment van Kwetsbare Ouderen’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij studeerde filosofie en is gepromoveerd in de sociale wetenschappen. Belangrijke thema’s in haar onderzoek zijn eenzaamheid, sociaal isolement, sociale verbondenheid, sociale kwaliteit van de leefomgeving en zingevingsvragen.

Meer informatie

AnneMarie Bloemhoff & Jack van Raay, organisatoren Week van reflectie congres, beantwoorden graag uw vragen: telefoon 0641 25 60 04 of e-mail info@weekvanreflectie.nl

Anja Machielse
prof. dr. Anja Machielse,

foto: Hannah Anthonysz