Leergang 'Ethiek & Moreel Beraad in de praktijk;
In gesprek over goede zorg’

Praktijkgericht en interactief programma

Module 1

Succesvolle praktijkvoorbeelden ethiek, reflectie en Moreel Beraad

We gaan van start met een interactieve inleiding op basis van onderzoek naar succesvolle praktijkvoorbeelden ethiek, reflectie en Moreel Beraad; zorginstellingen die structureel ruimte maken voor ethische reflectie en Moreel Beraad, en succesvol ethiek(beleid) hebben opgezet.

 • Wat zijn de succesfactoren? Wat zijn de knelpunten?
 • Wat zijn de aanbevelingen op basis van dit praktijkgerichte onderzoek?
 • Ervaringen in de eigen organisatie.
 • Op basis van de aanbevelingen en eigen ervaringen krijgen deelnemers praktische tips en handvatten, gericht op het opzetten van ethiek en structureel invoeren van Moreel Beraad in de eigen organisatie.

Module 2

Opzetten van ethiek in de eigen organisatie

Hoe zijn de aanbevelingen toe te passen in de praktijk van uw eigen organisatie? Aan de hand van de praktijkvoorbeelden en de aanbevelingen leggen we de verbinding met uw eigen organisatie. Wat zijn uw ervaringen? Welke activiteiten zijn succesvol binnen uw organisatie? Wat zijn de knelpunten?

 • Hoe betrek je uitvoerende professionals bij het ethiekbeleid? De Raad van Bestuur? Cliëntenraad?
 • Doel en missie Commissie Ethiek, medisch ethische commissie, etc.
 • Voorwaarden om ethiek succesvol te borgen, aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden.
 • Week van reflectie als inspiratiebron; succesvolle praktijkvoorbeelden.
 • Op basis van de aanbevelingen en eigen ervaringen krijgen deelnemers praktische tips en handvatten, om ethiek organisatiebreed op te zetten, onder de aandacht te houden en te borgen.

Module 3

Communicatie en publiciteit

Communicatietips en aanbevelingen die bijdragen aan succesvol ethiekbeleid binnen de eigen organisatie, aan de hand van praktijkvoorbeelden.

 • We gaan met elkaar in gesprek op basis van de aanbevelingen en eigen ervaringen.
 • Hoe wordt ethiek onder de aandacht gebracht binnen de eigen organisatie?
 • Wat zijn de knelpunten? Wat zijn succesvolle middelen en werkvormen?
 • Interne en externe publiciteit
 • We bespreken concrete voorbeelden van deelnemers, zoals een Kerndocument Ethiek, flyers en andere publiciteitsmiddelen. U krijgt feedback en praktische tips.

Module 4

Implementeren van ethische reflectie en Moreel Beraad

Interactieve presentatie aan de hand van succesvolle praktijkvoorbeelden: hoe betrek je medewerkers bij ethische reflectie en Moreel Beraad?

 • Wat zijn de ervaringen van deelnemers met ethische reflectie en Moreel Beraad in de eigen organisatie?
 • Lukt het om medewerkers enthousiast te maken voor ethiek, reflectie en Moreel Beraad? Wordt Moreel Beraad aangevraagd door teams?
 • Wat zijn de succesfactoren? Wat zijn de knelpunten?
 • Inspirerende initiatieven van deelnemers Week van reflectie.
 • Op basis van de aanbevelingen en eigen ervaringen krijgen deelnemers praktische tips en handvatten, om structureel ruimte te maken voor ethische reflectie en Moreel Beraad.

Module 5

Inspirerende werkvormen en methodieken 'In gesprek over goede zorg'

Workshop over inspirerende werkvormen en methodieken, die op verschillende manieren inspireren om met elkaar in gesprek te gaan over goede zorg & morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk. Ervaren en doen staan centraal in deze workshop.

 • We gaan met elkaar in gesprek over morele dilemma's aan de hand van de Dilemmakaart, een laagdrempelige manier om met collega’s in gesprek te gaan.
 • Nieuwe manieren die inspireren tot discussie over ethische thema’s of dilemma’s in de dagelijkse praktijk.
 • Praktijkgerichte methodieken.

Module 6

Advies, strategie & toekomst

Out of the box sessie op een toepasselijke locatie over de toekomst van ethiek in de eigen organsatie aan de hand van de inspirerende praktijkvoorbeelden, de aanbevelingen en de ervaringen van de deelnemers.

 • Doel & missie.
 • Vertegenwoordiging binnen de organisatie.
 • Ambassadeurs binnen de organisatie.
 • Hoe blijf je geïnspireerd?
 • Nieuwe manieren om het ethisch bewustzijn te verbreden en aan te zetten tot discussie over ethische thema’s.
 • Concrete plannen en ideeën.

Module 7

Moreel Beraad; In gesprek over goede zorg

Elke cursusdag gaat van start met een Moreel Beraad over een moreel dilemma of een morele vraag uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Het gesprek wordt gestructureerd aan de hand van een helder stappenplan. Tijdens een Moreel Beraad wordt aan de hand van de concrete casus samen gezocht naar een antwoord op de vraag: wat is in deze specifieke situatie goede zorg? Het Moreel Beraad wordt afgewisseld met de Dilemmakaaart; een uitnodigende werkvorm om met elkaar in gesprek te gaan over goede zorg, morele dilemma's en morele vragen in de dagelijkse praktijk.

 • Versterken van de morele gevoeligheid in de organisatie.
 • Deelnemers krijgen (meer) ervaring in het voeren van een Moreel Beraad.
 • Aandacht voor waarden en normen die een rol spelen in de casus.
 • Ervaringen met (het leiden van) Moreel Beraad.
 • Resultaten Moreel Beraad.
 • Praktische tips, handvatten en aanbevelingen.

Ontwikkelen eigen Werkplan Ethiek

Tijdens elke cursusdag besteden we aandacht aan het ontwikkelen van uw eigen Werkplan Ethiek, met praktische handvatten en een concreet stappenplan. Het werkplan Ethiek wordt ontwikkeld aan de hand van de inspirerende praktijkvoorbeelden, methodieken, werkvormen en de ervaringen van de deelnemers. U kunt met het Werkplan Ethiek meteen aan de slag binnen uw organisatie.

Deelnemers presenteren eindopdracht

Deelnemers verzorgen op de laatste cursusdag een presentatie van de eindopdracht. De eindopdracht is gericht op het delen van de kennis van de Leergang met collega's binnen de eigen organisatie. Collega's kunnen op deze manier optimaal profiteren van de kennis die u in de Leergang heeft opgedaan.

Succesvol praktijkvoorbeeld bezoeken

Deelnemers gaan op bezoek bij een succesvol praktijkvoorbeeld ethiek, reflectie en Moreel Beraad. Datum in overleg met deelnemers.


U gaat naar huis met nieuwe ideeën en uw eigen Werkplan Ethiek, waarmee u geïnspireerd verder kunt met ethiek, reflectie en Moreel Beraad binnen uw organisatie.


Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing .


logo ethiek academy

Reflectietraining

 

moreel beraad flyer

 


button groningen