Activiteitenagenda Week van reflectie 2019

Tergooi maakt film over ethische dilemma's en opent intranetpagina 'Ethiek in Tergooi'

Tergooi heeft een film gemaakt over ethische dilemma's die binnen de organisatie aan de orde zijn: 'rookbeleid Tergooi'; 'influenzavaccinatie medewerkers'en 'reanimatie patiënt'. De film 'overLEVEN; Keuzes maken in een doolhof van overtuigingen' is in opdracht van de Commissie Ethiek gemaakt door Angelique Titulaer, lean adviseur Tergooi en filmmaker.

Tijdens de Week van reflectie is de opening van de intranetpagina ‘Ethiek in Tergooi’. Er wordt publiciteit gemaakt voor deze intranetpagina, waar medewerkers onder meer informatie en doorverwijspagina's kunnen vinden en de film is te zien.

Medewerkers kunnen op deze groepspagina met elkaar discussiëren over dilemma’s naar aanleiding van de film. Het is de bedoeling om via intranet 'ethische reflectie te bevorderen en medewerkers uit te dagen om mee te denken over argumenten, waarden en oplossingsrichtingen'.

Tergooi gaat dit initiatief na de Week van reflectie continueren. Medewerkers kunnen ook zelf dilemma’s inbrengen.