Module 3

Communicatie en publiciteit; ethiek onder de aandacht houden


Lukt het om ethiek onder de aandacht te houden in de eigen organisatie? Wat zijn succesvolle middelen en werkvormen? Wat zijn de knelpunten? Je krijgt praktische tips en handvatten om ethiek onder de aandacht te houden in de eigen organisatie.

  • Ethiek onder de aandacht brengen in de eigen organisatie
  • Wat zijn succesvolle middelen en werkvormen? Wat zijn de knelpunten?
  • Interne en externe publiciteit
  • Uitnodigende voorbeelden, zoals een Kerndocument Ethiek, flyers en andere publiciteitsmiddelen
  • Praktische tips en handvatten om ethiek onder de aandacht te houden in de eigen organisatie

Je gaat naar huis met nieuwe ideeën en uw eigen Werkplan Ethiek, waarmee je geïnspireerd verder kunt met ethiek, reflectie en moreel beraad binnen jouw organisatie.

 

Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing .

 

illustratie leergang ethiek in de zorg
ethiekacademy