Leergang 'Ethiek in de zorg'

Praktijkgericht, interactief en inspirerend

Betrokken bij ethiek en moreel beraad? Doe mee aan de praktijkgerichte Leergang 'Ethiek in de zorg', die van start gaat op donderdag 16 mei 2019. U kunt een afwisselend programma verwachten met inspirerende presentaties, workshops van toonaangevende sprekers, en alle ruimte voor interactie, reflectie en dialoog. U krijgt praktische handvatten om ethiek succesvol te ontwikkelen in uw organisatie, en collega's hierbij optimaal te betrekken. U gaat naar huis met nieuwe ideeën en inzichten en uw persoonlijk Werkplan Ethiek, waarmee u geïnspireerd verder kunt in uw organisatie.

De Leergang 'Ethiek in de zorg' is een inspiratiebron voor u en uw organisatie. U krijgt nieuwe ideeën en inzichten om ethiek zichtbaar te maken in de hele organisatie, en ethische reflectie en moreel beraad structureel een plaats te geven. De Leergang biedt de exclusieve gelegenheid om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen met collega's uit andere zorgorganisaties. Tijdens elke studiedag wordt gekeken hoe de nieuwe inzichten zijn toe te passen in uw eigen organisatie, en u krijgt persoonlijke feedback.

Succes met ethiek & reflectie

Uw eigen praktijk is uitgangspunt in deze bijzondere Leergang. U kunt elke studiedag een afwisselend en interactief programma verwachten, met alle ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke feedback. We gaan met elkaar in gesprek over goede zorg, aan de hand van morele dilemma’s die deelnemers zelf inbrengen. U krijgt aanbevelingen op basis van jarenlang onderzoek naar succesvolle praktijkvoorbeelden ethiek, reflectie en moreel beraad. Aan de hand van interactieve presentaties, uw eigen ervaringen en de aanbevelingen krijgt u praktische tips en handvatten om geïnspireerd verder te kunnen gaan met ethiek, reflectie en moreel beraad in uw organisatie.

illustratie leergang ethiek in de zorg

Ontwikkelen persoonlijk Werkplan Ethiek

Uniek in de Leergang 'Ethiek in de zorg': u ontwikkelt uw persoonlijk Werkplan Ethiek. Het Werkplan Ethiek bevat onder meer aanbevelingen en een concreet stappenplan, toegespitst op uw eigen organisatie. U ontvangt na afloop van de Leergang uw professioneel vormgegeven Werkplan Ethiek, waarmee u meteen aan de slag kunt in uw organisatie.

Workshops toonaangevende sprekers

Toonaangevende sprekers verzorgen tijdens de Leergang exclusieve workshops over actuele thema's. Voor elke nieuwe Leergang worden sprekers/gastdocenten uitgenodigd, die praktijkgerichte en interactieve presentaties en workshops verzorgen. Aan de Leergang werk(t)en mee: prof. dr. Joris Slaets, hoogleraar ouderenzorg en directeur Leyden Academy; prof. dr. Inez de Beaufort, hoogleraar gezondheidsethiek Erasmus MC; Eric Zwennis, voorzitter Raad van Bestuur De Zijlen; en drs. Elske Marije Abma, internist ouderengeneeskunde en voorzitter werkgroep Reflectie, Universitair Medisch Centrum Groningen.

Inspirerend programma Leergang

De Leergang 'Ethiek in de zorg' is opgebouwd uit praktijkgerichte modules, verdeeld over zes inspirerende studiedagen. De Leergang biedt u richting en inzicht in strategische keuzes om ethiek, reflectie en moreel beraad in uw eigen organisatie succesvol te ontwikkelen.

Aandachtspunten Leergang:
  • Moreel beraad; In gesprek over goede zorg
  • Persoonlijke waarden en normen
  • Visie, missie en doel
  • Jaarplan en Meerjarenbeleidsplan
  • Verdieping ethiek, zorgethiek, zingeving en integriteit
  • Persoonlijk leiderschap, drijfveren en ambities
  • Morele gevoeligheid bevorderen in de eigen organisatie
  • Verbinding Cliëntenraad, VAR en andere geledingen
  • Commitment Raad van Bestuur, Raad van Toezicht
  • Verbinding ethiek & kwaliteit zorg, professionalisering, werkplezier en duurzame inzetbaarheid

Kleine groep deelnemers

De kleine groep deelnemers (maximaal 8-10) staat garant voor de interactieve opzet, alle ruimte voor reflectie en dialoog, en persoonlijke feedback. We streven naar een zo divers mogelijk samengestelde groep. Na aanmelding volgt een intakegesprek, om de Leergang optimaal af te kunnen stemmen op de deelnemersgroep.

Aanmelden en profiteer van speciaal aanbod

Meld u snel aan voor de inspirerende Leergang 'Ethiek in de zorg' en profiteer van het speciale aanbod. Elke 2e deelnemer uit dezelfde organisatie ontvangt 50 % korting op de deelnameprijs. Leergang

Aanmelden voor de Leergang: info@weekvanreflectie.nl

Praktische informatie

De Leergang 'Ethiek in de zorg’ bestaat uit zes inspirerende studiedagen.
Data: donderdag 16 mei 2019, donderdag 6 juni 2019, donderdag 27 juni 2019, donderdag 12 september 2019 en donderdag 10 oktober 2019. Datum afsluitende studiedag in overleg.
Deelnameprijs: € 1975 p.p. inclusief lunch, koffie/thee, documentatie, en voor elke deelnemer het boek 'Bezield besturen' en de Dilemmakaart. Prijzen exclusief BTW
Tijd: 10.00 - 16.00 uur; ontvangst met koffie/thee vanaf 9.30 uur
Locatie: centraal in het land (Amersfoort)
Aantal deelnemers: maximaal 8–10
Accreditatie: wordt aangevraagd voor diverse beroepsgroepen

Voor wie

Verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, specialisten, leden Commissie Ethiek, leden Medisch Ethische Commissie, geestelijk verzorgers, jeugdhulpprofessionals, (zorg)ethici, ethiekondersteuners, leidinggevenden in de zorg en jeugdhulp, beleidsmedewerkers, leden Verpleegkundige Adviesraad (VAR), communicatiemedewerkers, en andere geïnteresseerden in de zorg, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en Welzijn.

Studieopdrachten

Deelnemers krijgen studieopdrachten toegestuurd, ter voorbereiding van elke studiedag. Deelnemers ontvangen feedback op de studieopdrachten. Studieopdrachten zijn onderdeel van de Leergang.

Reader 'Ethiek in de zorg' en Dilemmakaart

Deelnemers ontvangen uitgebreide documentatie, o.a. een reader 'Ethiek in de zorg'; hand-outs ‘Ethiek in de zorg’ en 'Werkplan Ethiek'; Stappenplan moreel beraad; en de Dilemmakaart, laagdrempelige methodiek om een ethisch dilemma met elkaar te bespreken.

Bewijs van deelname

Bij afronding van de Leergang 'Ethiek in de zorg' ontvangen deelnemers een certificaat.

Wat levert de Leergang u op

De Leergang 'Ethiek in de zorg' biedt u richting en inzicht in strategische keuzes bij het (verder) ontwikkelen van ethiek, reflectie en moreel beraad in de eigen organisatie. Lees meer ...

Begeleiding Leergang

De Leergang wordt verzorgd door zorgethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, adviseurs en trainers ethiek, reflectie en moreel beraad. AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay maken deel uit van het professioneel Reflectieteam, voortgekomen uit de Week van reflectie. De Leergang wordt verzorgd in samenwerking met toonaangevende gastsprekers. Lees meer ...

Raad van Advies

Het Reflectieteam wordt voor de Leergang bijgestaan door een Raad van Advies. Lees meer ...

Verhindering

Bij verhindering kunt u altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Uw vervanger is van harte welkom. Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vijf weken voor aanvang van de Leergang, dan brengen wij € 50 (excl. BTW) aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen vijf weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Meld u z.s.m. aan voor deze bijzondere Leergang. U ontvangt een bevestiging van aanmelding via de e-mail.

*Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht voor contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.

 

(Kleine wijzigingen voorbehouden)
Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing

Leergang illustratie leergang ethiek in de zorg

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor diverse beroepsgroepen.


ethiekacademy
Aan de Leergang werk(t)en mee:

Eric Zwennis, voorzitter Raad van Bestuur De Zijlen; drs. Elske Marije Abma, internist ouderengeneeskunde UMCG; prof. dr. Inez de Beautfort, hoogleraar gezondheidsethiek Erasmus MC; prof. dr. Joris Slaets, directeur Leyden Academy en hoogleraar ouderenzorg

 

dilemmakaart

 

'AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay inspireren, zijn praktijkgericht en geven handvatten om ethiek succesvol in de organisatie te ontwikkelen'

 

Geestelijk verzorger, deelnemer Leergang