twitterbutton

jubileum Week van reflectieWeek van reflectie viert 10-jarig bestaan
met bijzondere activiteiten

Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land zijn enthousiast bezig met het voorbereiden van activiteiten voor de tiende Week van reflectie, die plaatsvindt van maandag 20 t/m vrijdag 24 november 2017. De Week van reflectie viert haar tienjarig bestaan met bijzondere activiteiten, zoals een speciale Leergang 'Ethiek en Moreel Beraad in de praktijk; In gesprek over goede zorg'. De Week van reflectie is in tien jaar uitgegroeid tot een innovatieve en dynamische netwerkorganisatie, die bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg en succesvol ethiekbeleid.

De Week van reflectie is de week van de praktijk. Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, Jeugdgezondheidszorg, Onderwijs en andere betrokkenen laten in de Week van reflectie zien hoe hun organisatie zich met hart & ziel inzet voor de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten. De Week van reflectie laat zien wat er goed gaat in de zorg, en zet de vele mooie initiatieven voor goede zorg in de schijnwerpers. Verpleegkundigen, verzorgenden, jeugdhulpprofessionals, artsen en andere zorgprofessionals gaan in de Week van reflectie met elkaar en met cliënten in gesprek over goede zorg. Centraal staat de vraag: hoe brengen we de menselijke maat terug in de zorg? Meedoen en op zoek naar inspiratie? Een overzicht van ruim honderd inspirerende activiteiten tijdens de Week van reflectie 2016 is te vinden in de Activiteitenagenda.

Ruim 100 inspirerende activiteiten

Een groot aantal zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen en andere betrokkenen heeft zich enthousiast ingezet om van de Week van reflectie een succes te maken. De Week van reflectie staat in directe verbinding met de praktijk van de zorg. Deelnemers organiseren tijdens de Week van reflectie activiteiten die laten zien hoe binnen de eigen organisatie met hart & ziel wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten. De activiteiten zijn gericht op de inhoud van de zorg, met als rode draad: ethiek, reflectie, moreel beraad, zingeving en integriteit. Een overzicht van de ruim honderd inspirerende activiteiten die tijdens de Week van reflectie 2016 hebben plaatsgevonden is te vinden In de Activiteitenagenda

Wat maakt dat onze zorg goede zorg is?

De Week van reflectie is vernieuwd en uitgebreid. Naast de Activiteitenagenda met inspirerende activiteiten zijn er tijdens de Week van reflectie spontane initiatieven geweest van zorgprofessionals, verpleegafdelingen, management, cliëntenraden, enzovoort. In het hele land is het gesprek gevoerd over goede zorg, tijdens de koffiepauze, lunch, teamoverleg of managementoverleg. Zoals in het Meander Medisch Centrum, waar zorgprofessionals tijdens de lunch met elkaar in gesprek zijn gegaan over de vraag: 'Wat maakt dat onze zorg goede zorg is?'

Activiteitenagenda trekt jaarlijks ruim 280.000 geïnteresseerden

Activiteiten die vermeld worden in de Activiteitenagenda kunnen rekenen op veel aandacht en positieve publiciteit. De Activiteitenagenda trekt jaarlijks ruim 280.000 geïnteresseerde lezers!

Complimenten uitdelen in Week van reflectie

ComplimentenkaartDe Week van reflectie is ook Complimentenweek. Er is enthousiast gereageerd op de uitnodiging om in de Week van reflectie complimenten uit te delen en collega's of medewerkers te laten weten dat hun inzet voor goede zorg wordt gewaardeerd. In het hele land zijn zorgprofessionals, cliënten, patiënten en mantelzorgers verrast met de Complimentenkaart, bijvoorbeeld in Medisch Centrum Leeuwarden. De Commissie Ethiek van dit ziekenhuis heeft de Complimentenkaart in de Week van reflectie uitgedeeld aan patiënten en bezoekers.

Erik Gerritsen: 'Trots zijn op goede voorbeelden in de zorg'

Erik GerritsenDr. Erik Gerritsen, secretaris-generaal ministerie VWS, heeft op maandag 21 november 2016 het startsein gegeven voor de landelijke Week van reflectie. Het officiële startsein is gegeven tijdens het congres ‘De mens centraal’, de kick-off van de Week van reflectie. In zijn inspirerende openingstoespraak riep Erik Gerritsen ons op om elkaar meer positieve verhalen te vertellen. ‘We moeten meer onze successen vieren en trots zijn op goede voorbeelden in de zorg.’ Hier vindt u de speech van dr. Erik Gerritsen

Week van reflectie congres met Femke Halsema,
Ronnie van Diemen, Carlo Leget, Tineke Abma, Joris Slaets e.v.a.

De Week van reflectie is op maandag 21 november 2016 in het ministerie van VWS van start gegaan met het succesvolle en drukbezochte congres ‘De mens centraal; Met hart & ziel voor goede zorg’. Een volgeboekt congres, met deelnemers uit alle sectoren in de gezondheidszorg en jeugdhulp, van uitvoerende professionals tot leidinggevenden en bestuurders, en andere geïnteresseerden. Na het inspirerende openingsverhaal van dr. Erik Gerritsen, secretaris-generaal VWS, stond de unieke masterclass ‘De mens centraal’ op het programma. Deelnemers aan het congres waren onder de indruk van de boeiende en praktijkgerichte lezingen van drs. Femke Halsema: ‘De waarde van kwetsbaarheid; dr. Ronnie van Diemen: ‘De ervaring van de patiënt als toetssteen voor kwaliteit’; prof. dr. Carlo Leget: ‘De zin van goede zorg rond het levenseinde’; prof. dr. Tineke Abma: ‘Tijd voor participatie’. Na de lezingen verzorgden de sprekers exclusieve deelsessies over het thema van hun lezing. Lees meer over het programma...

Netwerk Week van reflectie: enthousiaste deelnemers in hele land

De Week van reflectie is een uniek netwerk, nauw verbonden met de praktijk van de zorg; de professionals die zich iedere dag met hart & ziel inzetten voor goede zorg. Het praktijkgerichte netwerk Week van reflectie telt een groot aantal enthousiaste Partners en deelnemers/leden in het hele land. Lees meer ...

Initiatief organisatie

De Week van reflectie is een breed samenwerkingsverband van zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, cliënten- en patiëntenraden, Commissies Ethiek, opleidingen, artsen, specialisten, jeugdgezondheidszorg, Partners Week van reflectie, de regioambassadeurs en andere betrokkenen in het hele land. Initiatief & organisatie Week van reflectie: AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, adviseurs en onderzoekers ethiek, moreel beraad en leiderschap; founders Communicatie Company. De ambitie van beide initiatiefnemers: een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg.

Praktische informatie

Vragen over de Week van reflectie? Het team Week van reflectie beantwoordt met veel plezier uw vragen: telefoon 088 - 626 65 29 of e-mail info@weekvanreflectie.nl

Aanvraag gratis digitale nieuwsbrief: nieuwsbrief@weekvanreflectie.nl

aankondiging Week van reflectie scholing ethiek in de praktijk
Activiteitenkalender 2016 Leiderschapsdag Samenwerken aan goede zorg
martin van rijn
Comité van aanbeveling
Joris Slaets
Prof. dr. Joris Slaets

Blog AnneMarie Bloemhoff
Steun de week van reflectie

De Week van reflectie is een
onafhankelijk initiatief, dat zonder structurele subsidie wordt georganiseerd. De Week van reflectie werkt zonder winstoogmerk