Enthousiaste voorbereidingen Week van reflectie 2018

In het hele land zijn de voorbereidingen van start gegaan voor de elfde Week van reflectie, die plaatsvindt van maandag 26 tot en met vrijdag 30 november 2018. Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, zorgopleidingen, jeugdgezondheidszorg en andere betrokkenen organiseren tijdens de Week van reflectie inspirerende activiteiten. De Week van reflectie is in elf jaar uitgegroeid tot hét toonaangevende initiatief, dat bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg en het succesvol ontwikkelen van ethiek in organisaties.

jubileum Week van reflectie Tijdens de Week van reflectie staat de kwaliteit van de zorg centraal, aan de hand van thema's als ethiek, Moreel Beraad, integriteit, veiligheid, cliëntparticipatie, e-health, werkgeluk en leiderschap. Alle initiatieven worden georganiseerd door betrokkenen in de deelnemende organisaties: verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, specialisten, jeugdhulpmedewerkers, Commissies Ethiek, geestelijk verzorgers, leidinggevenden, Cliëntenraden, bestuurders en vele anderen. In het hele land wordt het gesprek gevoerd over goede zorg, en er is aandacht voor ethische dilemma's die in de dagelijkse praktijk. Een groot aantal zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, jeugdgezondheidszorg, Welzijn, zorgopleidingen en andere betrokkenen werkt mee aan de Week van reflectie.

Trots op resultaten Week van reflectie

De Week van reflectie is in elf jaar uitgegroeid tot een breed en innovatief netwerk met deelnemers in het hele land. Vanuit dit netwerk worden toonaangevende initiatieven ontwikkeld, zoals de Ethiek Academy, en de praktijkgerichte Leergang 'Ethiek in de zorg'. Jaarlijks hoogtepunt: de landelijke Week van reflectie, met als motto: 'Met hart & ziel voor goede zorg'. De Week van reflectie draagt met alle activiteiten bij aan ethiek en Moreel Beraad in organisaties, de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten, professionalisering, werkgeluk, en waardengericht leiderschap. Wij zijn trots op de resultaten van elf jaar Week van reflectie, die tot stand zijn gekomen dankzij de inzet van een groot aantal betrokkenen. Een sterke en dynamische basis om de komende jaren op voort te bouwen, en nog meer vernieuwende initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en succesvol ethiekbeleid.

Week van reflectie van start met congres 'Tijd voor veiligheid'

De Week van reflectie gaat op maandag 26 november 2018 van start met het inspirerende congres 'Tijd voor veiligheid; Passie voor goede zorg'. U kunt een afwisselend programma verwachten met boeiende presentaties van toonaangevende sprekers en praktijkgerichte workshops. Mis dit bijzondere congres niet en schrijf deze datum alvast in uw agenda. We houden u op de hoogte.

Succesvol initiatief met groot aantal deelnemers

De Week van reflectie viert in 2018 haar elfjarig jubileum. Elf jaar Week van reflectie: elf jaar positieve verhalen en praktijkvoorbeelden uit de ouderenzorg, ziekenhuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, jeugdhulp en andere betrokken sectoren. De Week van reflectie laat zien wat er allemaal goed gaat in de zorg. Een groot aantal organisaties heeft in elf jaar Week van reflectie enthousiast meegewerkt en een bijdrage geleverd aan het succes van de Week van reflectie. Bekijk het overzicht van deelnemers....

Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen: 'Kijken door de ogen van de ander'

'Als we reflecteren door te leren kijken door de ogen van de ander, komen we samen verder', stelt dr. Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, in haar blog 'Kijken door de ogen van de ander'. Een inspirerend blog van Ronnie van Diemen over de noodzaak van een 'stopmoment' voor zorgverleners, je kwetsbaar en open durven opstellen, en de inspectie als lerende organisatie. Lees de blog...

Succesvolle Week van reflectie met groot aantal inspirerende activiteiten

Een groot aantal zorginstellingen, jeugdhulporganisaties en opleidingen heeft enthousiast meegewerkt aan de succesvolle jubileumeditie van de Week van reflectie. In het hele land zijn inspirerende activiteiten georganiseerd, die laten zien hoe binnen de eigen organisatie met hart & ziel wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg. Een paar inspirerende voorbeelden: een foto-expositie over goede zorg; reflectie op kernwaarden; lunchbijeenkomst waar medewerkers met elkaar in gesprek gaan over goede zorg; symposium over ‘Spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid'; en uitnodigende filmpjes. Een impressie van alle activiteiten is te vinden in de Activiteitenagenda.

Doe mee aan Week van reflectie!

Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, zorgopleidingen, jeugdgezondheidszorg, Welzijn en andere betrokkenen zijn van harte uitgenodigd om mee te doen aan de Week van reflectie 2018. Doe mee en laat in de Week van reflectie zien hoe in uw organisatie met hart & ziel wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg. Bijdragen zijn welkom. In de aanloop naar de Week van reflectie wordt op onze website regelmatig actuele informatie toegevoegd.

Complimenten uitdelen in jubileumjaar Week van reflectie

ComplimentenkaartDe Week van reflectie is ook Complimentenweek. Verpleegkundigen, verzorgenden en vele anderen hebben enthousiast gereageerd op de uitnodiging om in de Week van reflectie complimenten uit te delen aan collega's die zich hebben ingezet voor goede zorg. Zorgprofessionals, cliënten, patiënten en mantelzorgers in het hele land zijn tijdens de Week van reflectie 2017 verrast met de Complimentenkaart. De Week van reflectie draagt met dit initiatief bij aan meer vriendelijkheid en compassie in de zorg. Naar aanleiding van de vele positieve reacties is de Week van reflectie ook in 2018 Complimentenweek.

Activiteitenagenda trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerden

De Week van reflectie is een unieke gelegenheid om te laten zien hoe binnen uw organisatie met grote inzet wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg, en uw mooie activiteiten onder de aandacht te brengen. De Activiteitenagenda Week van reflectie trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerde lezers. Meedoen aan de Week van reflectie betekent positieve publiciteit voor uw organisatie, en de activiteiten die worden georganiseerd.

Week van reflectie in de publiciteit

De tiende Week van reflectie heeft breed de aandacht getrokken. Vakbladen hebben uitgebreid aandacht besteed aan het tienjarig jubileum, het congres 'Met hart & ziel voor goede zorg' en de speciaal ontwikkelde Leergang 'Ethiek in de praktijk'. Skipr heeft ook dit jaar blogs geplaatst in het kader van de Week van reflectie, onder meer van Henk Bakker, voorzitter V&VN. Deelnemende organisaties hebben hun activiteiten onder meer op Twitter onder de aandacht gebracht van een breed publiek. Een paar inspirerende voorbeelden, verzorgd door de afdeling communicatie van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Visio en de Twentse Zorgcentra. Lees meer...

Netwerk Week van reflectie: enthousiaste deelnemers in hele land

De Week van reflectie is een uniek samenwerkingsverband en netwerk van zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, cliënten- en patiëntenraden, Commissies Ethiek, opleidingen, artsen, specialisten, jeugdgezondheidszorg, Partners Week van reflectie, ambassadeurs en andere betrokkenen in het hele land. Het netwerk Week van reflectie is nauw verbonden met de praktijk van de zorg; de professionals die zich iedere dag met hart & ziel inzetten voor goede zorg. Vanuit het netwerk Week van reflectie worden het hele jaar inspirerende activiteiten georganiseerd, die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg, professionalisering, werkplezier en succesvol ethiekbeleid. Lees meer ...

Initiatief & organisatie

Initiatief & organisatie Week van reflectie en congres: ethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, trainers en adviseurs ethiek en Moreel Beraad in de zorg en jeugdhulp, founders Communicatie Company. De ambitie van beide initiatiefnemers: positieve verhalen en praktijkvoorbeelden uit de zorg onder de aandacht brengen, en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg.

Praktische informatie

Vragen over de Week van reflectie? Het team Week van reflectie beantwoordt met veel plezier uw vragen: telefoon 0561 47 51 67 of e-mail info@weekvanreflectie.nl

Aanvraag gratis digitale nieuwsbrief: nieuwsbrief@weekvanreflectie.nl

Samenwerken aan goede zorg

illustratie leergang ethiek in de zorg

Deelnemers week van reflectie

Samenwerken aan goede zorg

Comité van aanbeveling
Joris Slaets
Prof. dr. Joris Slaets

Ronnie van Diemen