nieuwsbutton

Enthousiaste voorbereidingen Week van reflectie 2019

Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land zijn enthousiast bezig met het voorbereiden van activiteiten in de Week van reflectie & ethiek, die plaatsvindt van maandag 26 t/m vrijdag 30 november 2019. De Week van reflectie is in twaalf jaar uitgegroeid tot toonaangevend initiatief in de zorg met duizenden activiteiten in het hele land. Bijdragen zijn van harte welkom.

jubileum Week van reflectie

Een groot aantal zorginstellingen, jeugdhulporganisaties en andere betrokkenen in het hele land werkt mee aan de Week van reflectie & ethiek. De Week van reflectie draagt met alle activiteiten bij aan de kwaliteit van de zorg, professionalisering, werkplezier, en ruimte voor ethiek en reflectie in de zorg. Een groot aantal zorginstellingen, jeugdhulporganisaties en andere betrokkenen heeft in elf jaar bijgedragen aan het succes van het initiatief. Meld uw organisatie aan als deelnemer Week van reflectie. Overzicht van deelnemers...

Congres 'Toekomst van de zorg; Ruimte voor ethiek & reflectie'
Officiële opening Week van reflectie 2019

Het inspirerende congres 'Toekomst van de zorg; Ruimte voor ethiek & reflectie' is op maandag 25 november 2019 de officiële start van de twaalfde Week van reflectie. Een afwisselend programma met boeiende presentaties van topsprekers: Illya Soffer, directeur Ieder(in); Anja Machielse, bijzonder hoogleraar 'Empowerment van kwetsbare ouderen'; e.a. En u kunt deelnemen aan maar liefst drie praktijkgerichte workshoprondes, met een breed aanbod van actuele thema's. U bent van harte welkom. Lees meer...

Inspirerende blog Ronnie van Diemen: 'Stilstaan met compassie'

'Ik neem meer ruimte om steeds vanuit hoofd en hart ontwikkelingen te bezien, en stopmomenten met de mensen om mij heen te hebben', aldus dr. Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, in haar inspirerende presentatie tijdens het Week van reflectie congres op maandag 26 november 2018. Ronnie van Diemen over moreel kompas, reflectie in hectische periodes, en het belang van 'een cultuur waarin het vermogen om te groeien' centraal staat. Lees de blog...

Week van reflectie: groot aantal activiteiten in het hele land

De Week van reflectie is een groot succes met enthousiaste deelnemers en inspirerende activiteiten in het hele land. Verpleegkundigen, verzorgenden, jeugdhulpmedewerkers, artsen, bestuurders en andere betrokkenen zijn in de Week van reflectie met elkaar in gesprek gegaan over goede zorg, en ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk. Alle initiatieven laten zien dat elke dag met hart & ziel wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg. Bekijk de bijzondere Activiteitenagenda Week van reflectie 2018...

Activiteitenagenda trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerden

De Activiteitenagenda biedt een impressie van alle inspirerende activiteiten die zijn georganiseerd in de Week van reflectie 2018. Een inspiratiebron voor iedereen die betrokken is bij ethiek en reflectie in de zorg. De Week van reflectie is een unieke gelegenheid om te laten zien hoe binnen uw organisatie met grote inzet wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg. De Activiteitenagenda Week van reflectie trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerde lezers. Positieve publiciteit voor uw organisatie.

Doe mee aan Week van reflectie

Deelnemers Week van reflectie

Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, organisaties in de jeugdgezondheidszorg, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land organiseren tijdens de Week van reflectie inspirerende activiteiten, die laten zien hoe binnen de eigen organisatie met hart & ziel wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg. In de hele organisatie is er aandacht voor ethiek, en het belang van ethische reflectie in de zorg. Jaarlijks is er een breed aanbod van activiteiten, van lunchbijeenkomsten tot symposia, en van inspirerende Loesje posters tot een foto-expositie en met elkaar in gesprek gaan over goede zorg. De Week van reflectie laat zien wat er allemaal goed gaat in de zorg, met positieve praktijkvoorbeelden en verhalen. Inspireren, verbinden en samenwerken staan voorop.

Voorbeelden van inspirerende activiteiten

Meedoen aan de Week van reflectie en op zoek naar inspiratie? Collega's van zorginstellingen in het hele land hebben de afgelopen jaren tijdens de Week van reflectie een groot aantal inspirerende activiteiten georganiseerd. De Week van reflectie is met alle activiteiten een inspiratiebron voor iedereen die zich inzet om ruimte te maken voor ethiek in de eigen organisatie, en collega's te betrekken bij thema's als reflectie, ethiek, moreel beraad en zingeving. In de Activiteitenagenda zijn inspirerende voorbeelden van activiteiten te vinden, die hebben plaatsgevonden tijdens de Week van reflectie 2018. Lees meer...

Week van reflectie is Complimentenweek

ComplimentenkaartDe Week van reflectie is Complimentenweek. De Complimentenkaart is in de Week van reflectie op grote schaal verspreid. Verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, bestuurders en vele anderen hebben de Complimentenkaart aan een collega gegeven of per mail gestuurd. Een blijk van waardering voor alle inzet voor goede zorg. De Week van reflectie draagt met dit positieve initiatief bij aan meer compassie in de zorg. Download de Complimentenkaart....

Veel publiciteit voor Week van reflectie

De Week van reflectie heeft ook dit jaar breed de aandacht getrokken. In vakmedia, op websites, Twitter, Instagram, enzovoort is uitgebreid aandacht besteed aan de Week van reflectie. Op Twitter krijgt u een levendig beeld van alle activiteiten die zijn georganiseerd. twitterbutton

Trots op resultaten Week van reflectie

De Week van reflectie is in elf jaar uitgegroeid tot een breed en innovatief netwerk met deelnemers in het hele land. Vanuit dit netwerk worden toonaangevende initiatieven ontwikkeld, zoals de Ethiek Academy, en de praktijkgerichte Leergang 'Ethiek in de zorg'. Jaarlijks hoogtepunt: de landelijke Week van reflectie, met als motto: 'Met hart & ziel voor goede zorg'. De Week van reflectie draagt met alle activiteiten bij aan ethiek en Moreel Beraad in organisaties, de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten, professionalisering, werkgeluk, en waardengericht leiderschap. Wij zijn trots op de resultaten van elf jaar Week van reflectie, die tot stand zijn gekomen dankzij de inzet van een groot aantal betrokkenen. Een sterke en dynamische basis om de komende jaren op voort te bouwen, en nog meer vernieuwende initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en succesvol ethiekbeleid.

Netwerk Week van reflectie: enthousiaste deelnemers in hele land

De Week van reflectie is een uniek samenwerkingsverband en netwerk van zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, cliënten- en patiëntenraden, Commissies Ethiek, opleidingen, artsen, specialisten, jeugdgezondheidszorg, Partners Week van reflectie, ambassadeurs en andere betrokkenen in het hele land. Het netwerk Week van reflectie is nauw verbonden met de praktijk van de zorg; de professionals die zich iedere dag met hart & ziel inzetten voor goede zorg. Vanuit het netwerk Week van reflectie worden het hele jaar inspirerende activiteiten georganiseerd, die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg, professionalisering, werkplezier en succesvol ethiekbeleid.Lees meer...

Initiatief & organisatie

Initiatief & organisatie Week van reflectie en ethiek in de zorg: ethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, oprichters Ethiek Academy en Communicatie Company. De Week van reflectie wordt georganiseerd i.s.m. een groot aantal zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen, ambassadeurs, partners Week van reflectie, en andere betrokkenen in het hele land. Gezamenlijke ambitie: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg, en goede zorg zichtbaar maken.

Praktische informatie

Vragen over de Week van reflectie? Het team Week van reflectie beantwoordt met veel plezier uw vragen: telefoon 06 41256004 of e-mail: Week van reflectie

U kunt zich aanmelden voor de gratis nieuwsbrief

 

illustratie start congres

 

illustratie wij doen mee

 

Comité van aanbeveling
Joris Slaets
Prof. dr. Joris Slaets

 

Activiteitenagenda

 

Deelnemers Week van reflectie

 

illustratie leergang ethiek in de zorg

 

 

 

Ronnie van Diemen

 

 

tijd voor reflectie