twitterbutton

Week van reflectie viert 10-jarig jubileum
met bijzondere activiteiten

Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land zijn enthousiast bezig met het voorbereiden van activiteiten voor de tiende Week van reflectie, die plaatsvindt van maandag 20 t/m vrijdag 24 november 2017. De Week van reflectie viert haar tienjarig jubileum met bijzondere activiteiten, zoals een feestelijk jubileumcongres en de Leergang 'Ethiek en Moreel Beraad in de praktijk; In gesprek over goede zorg'. De Week van reflectie is in tien jaar uitgegroeid tot een innovatieve en dynamische netwerkorganisatie, die bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg en succesvol ethiekbeleid.

jubileum Week van reflectieEen groot aantal samenwerkingspartners in de zorg en jeugdhulp werkt jaarlijks mee aan de Week van reflectie. Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen en andere betrokkenen laten in de Week van reflectie zien hoe binnen hun organisatie met hart &a; ziel wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg. De Week van reflectie laat zien wat er goed gaat in de zorg, en zet de vele initiatieven voor goede zorg in de schijnwerpers. Verpleegkundigen, verzorgenden, jeugdhulpprofessionals, artsen en andere zorgprofessionals gaan in de Week van reflectie met elkaar en met cliënten in gesprek over goede zorg. Centrale vraag: hoe brengen we de menselijke maat terug in de zorg?

Leergang 'Ethiek en Moreel Beraad in de praktijk'

De Week van reflectie viert haar tienjarig jubileum met bijzondere activiteiten, zoals de Leergang ‘Ethiek en Moreel Beraad in de praktijk; In gesprek over goede zorg’. De Leergang is speciaal ontwikkeld ter gelegenheid van dit jubileum. De Leergang is opgezet naar aanleiding van vragen van deelnemers aan de Week van reflectie: hoe kunnen wij binnen onze organisatie succesvol aan de slag met ethiek, ethische reflectie en Moreel Beraad? U kunt een praktijkgericht en interactief programma verwachten met praktische tips en handvatten, waarmee u geïnspireerd met ethiek, reflectie en Moreel Beraad verder kunt in uw eigen organisatie. U gaat naar huis met nieuwe ideeën en inzichten, en een eigen Werkplan Ethiek. De Leergang gaat op donderdag 11 mei 2017 feestelijk van start. U bent van harte welkom om deel te nemen. Lees meer…

Week van reflectie draagt bij aan kwaliteit van de zorg

Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen en andere betrokkenen die deelnemen aan de Week van reflectie zetten zich het hele jaar met hart & ziel in voor de kwaliteit van de zorg. Deelnemende organisaties laten dat in de Week van reflectie zien aan de hand van inspirerende activiteiten, gericht op goede zorg. De activiteiten sluiten aan bij thema's die actueel zijn binnen de deelnemende organisatie. De Week van reflectie 2016 was een groot succes met enthousiaste deelnemers, ruim honderd inspirerende activiteiten, en veel publiciteit. Een overzicht van alle inspirerende activiteiten die zijn georganiseerd tijdens de Week van reflectie 2016 is te vinden in de Activiteitenagenda.

Meedoen aan de Week van reflectie

Organisaties in de gezondheidszorg, jeugdhulp, Jeugdgezondheidszorg, opleidingen en andere betrokkenen zijn van harte uitgenodigd om mee te doen aan de jubileumeditie van de Week van reflectie. Doe mee en laat in de Week van reflectie zien hoe ook binnen uw organisatie met grote inzet wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg. De Week van reflectie is een unieke gelegenheid om uw mooie activiteiten onder de aandacht te brengen. Iedereen kan meedoen, van uitvoerende professionals, leidinggevenden, directeuren en bestuurders tot artsen, specialisten, cliëntenraden, patiëntenraden en mantelzorgers. Meedoen kan op allerlei manieren, zoals u in de Activiteitenagenda kunt zien. Bijdragen zijn van harte welkom. Aanmelden van activiteiten: info@weekvanreflectie.nl

Activiteitenagenda trekt jaarlijks ruim 280.000 geïnteresseerden

Organisaties die meedoen aan de Week van reflectie kunnen rekenen op veel aandacht. De Activiteitenagenda Week van reflectie trekt jaarlijks ruim 280.000 geïnteresseerde lezers. Meedoen aan de Week van reflectie betekent positieve publiciteit voor uw organisatie, en de activiteiten die worden georganiseerd.

Week van reflectie vernieuwd en uitgebreid

De Week van reflectie is vernieuwd en uitgebreid. Naast de Activiteitenagenda met inspirerende activiteiten zijn er tijdens de Week van reflectie 2016 spontane initiatieven geweest van bijvoorbeeld teams en verpleegafdelingen. In het hele land is het gesprek gevoerd over goede zorg, tijdens de koffiepauze, lunch, teamoverleg of managementoverleg. Zoals in het Meander Medisch Centrum, waar zorgprofessionals tijdens de lunch met elkaar in gesprek zijn gegaan over de vraag: 'Wat maakt dat onze zorg goede zorg is?' U bent van harte uitgenodigd om ook dit jaar met spontane initiatieven bij te dragen aan de Week van reflectie.

Jubileumcongres 'Met hart & ziel voor goede zorg'

Tien jaar Week van reflectie wordt gevierd met het bijzondere jubileumcongres 'Met hart & ziel voor goede zorg', dat plaatsvindt op maandag 20 november 2017. Het Week van reflectie congres is uitgegroeid tot hét evenement op het gebied van ethiek, reflectie en Moreel Beraad, dat jaarlijks een groot aantal belangstellenden trekt. U kunt een inspirerend jubileumprogramma verwachten, met onder meer presentaties van toonaangevende sprekers en praktijkgerichte workshops. U bent van harte welkom. Profiteer van de vroegboekkorting & meld u snel aan voor het jubileumcongres.
Lees meer...

Complimenten uitdelen in jubileumjaar Week van reflectie

ComplimentenkaartDe Week van reflectie is ook Complimentenweek. Er is enthousiast gereageerd op de uitnodiging om in de Week van reflectie complimenten uit te delen en collega's of medewerkers te laten weten dat hun inzet voor goede zorg wordt gewaardeerd. Zorgprofessionals, cliënten, patiënten en mantelzorgers in het hele land zijn tijdens de Week van reflectie 2016 verrast met de Complimentenkaart. De vele positieve reacties zijn aanleiding geweest om het initiatief in het jubileumjaar voort te zetten. U bent van harte uitgenodigd om de Complimentenkaart naar iemand te sturen die zich inzet voor goede zorg.

Breed samenwerkingsverband

De Week van reflectie is uitgegroeid tot een innovatieve netwerkorganisatie; een breed samenwerkingsverband van gezondheidszorg, jeugdhulp, onderwijs en andere betrokkenen. Gezamenlijke drijfveer: een bijdrage leveren aan goede zorg. Vanuit het netwerk Week van reflectie worden het hele jaar inspirerende activiteiten georganiseerd, die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten, professionalisering, werkplezier en succesvol ethiekbeleid.

Regiotour

De Week van reflectie komt naar u toe. Ter gelegenheid van het tienjarig jubileum worden in het hele land inspirerende regiobijeenkomsten Week van reflectie georganiseerd. Kennis delen en ervaringen uitwisselen op het gebied van ethiek, reflectie en Moreel Beraad staan centraal. Er hebben al verschillende mooie bijeenkomsten plaatsgevonden, onder meer in Breda. Medewerkers in de zorg, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg, docenten van opleidingen en (beleids)medewerkers van gemeenten hebben deelgenomen. Regiobijeenkomsten in Friesland, Noord-Holland, Overijssel en Limburg zijn in voorbereiding. Bent u geïnteresseerd in een regiobijeenkomst (een middag) bij u in de buurt? U bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden via: info@weekvanreflectie.nl

Netwerk Week van reflectie: enthousiaste deelnemers in hele land

De Week van reflectie is een uniek netwerk, nauw verbonden met de praktijk van de zorg; de professionals die zich iedere dag met hart & ziel inzetten voor goede zorg. Het praktijkgerichte netwerk Week van reflectie telt een groot aantal enthousiaste Partners en deelnemers/leden in het hele land. Lees meer ...

Initiatief & organisatie

De Week van reflectie is een breed samenwerkingsverband van zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, cliënten- en patiëntenraden, Commissies Ethiek, opleidingen, artsen, specialisten, jeugdgezondheidszorg, Partners Week van reflectie, de regioambassadeurs en andere betrokkenen in het hele land. Initiatief & organisatie Week van reflectie: AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, adviseurs en onderzoekers ethiek, moreel beraad en leiderschap; founders Communicatie Company. De ambitie van beide initiatiefnemers: een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg.

Praktische informatie

Vragen over de Week van reflectie? Het team Week van reflectie beantwoordt met veel plezier uw vragen: telefoon 0561 47 51 67 of e-mail info@weekvanreflectie.nl

Aanvraag gratis digitale nieuwsbrief: nieuwsbrief@weekvanreflectie.nl


illustratie leergang ethiek in de praktijk

martin van rijn

aankondiging Week van reflectie

illustratie van ruim 100 activiteiten

Samenwerken aan goede zorg

Comité van aanbeveling
Joris Slaets
Prof. dr. Joris Slaets

Blog AnneMarie Bloemhoff
reflectie training Steun de week van reflectie

De Week van reflectie is een
onafhankelijk initiatief, dat zonder structurele subsidie wordt georganiseerd. De Week van reflectie werkt zonder winstoogmerk