twitterbutton

Trots op resultaten tien jaar Week van reflectie

Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land organiseren tijdens de Week van reflectie inspirerende activiteiten, die laten zien hoe binnen de eigen organisatie met hart & ziel wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg. De Week van reflectie laat de positieve verhalen uit de zorg zien. Zorgprofessionals gaan met elkaar en met cliënten in gesprek over goede zorg, en de vraag: hoe krijgen we de menselijke maat terug in de zorg? De Week van reflectie is op 20 november 2017 van start gegaan met het jubileumcongres, een inspirerend programma met een exclusieve masterclass met presentaties van topsprekers en Het Grote Ethiekdebat.

jubileum Week van reflectieDe Week van reflectie is een bijzonder samenwerkingsverband van gezondheidszorg, jeugdhulp, opleidingen en andere betrokkenen. De Week van reflectie is in tien jaar uitgegroeid tot een breed en innovatief netwerk met enthousiaste deelnemers in het hele land.

Toonaangevende initiatieven

Vanuit het netwerk worden toonaangevende initiatieven ontwikkeld, zoals de Ethiek Academy, en de praktijkgerichte Leergang 'Ethiek in de praktijk'. Jaarlijks hoogtepunt: de landelijke Week van reflectie, met als motto: 'Met hart & ziel voor goede zorg'. De Week van reflectie draagt met alle activiteiten bij aan de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten, professionalisering, werkplezier en succesvol ethiekbeleid. Wij zijn trots op de resultaten van tien jaar Week van reflectie, die tot stand zijn gekomen dankzij de inzet van een groot aantal betrokkenen. Een sterke en dynamische basis om de komende jaren op voort te bouwen, en de verbinding te leggen met andere sectoren. Om elkaar te inspireren, en gezamenlijk tot nog meer innovatieve initiatieven te komen die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg.

Jubileumcongres: boeiende sprekers en enthousiaste deelnemers

De feestelijke kick-off van de Week van reflectie heeft op maandag 20 november 2017 plaatsgevonden op een bijzondere locatie: het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Een bijzonder congres, dat een volle zaal trok met enthousiaste deelnemers. Het congres is van start gegaan met de exclusieve masterclass 'Met hart & ziel voor goede zorg; Ethiek in de praktijk', met inspirerende presentaties van topsprekers: prof. dr. Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur Leyden Academy; dr. Anita Wydoodt, lid Raad van Bestuur Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis; prof. dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek Universiteit voor Humanistiek; Dianda Veldman, directeur/bestuurder Patiëntenfederatie Nederland. Een uniek initiatief ter gelegenheid van tien jaar Week van reflectie: 'Het Grote Ethiekdebat; hét debat over ethiek & de toekomst van de zorg, met bijdragen van toonaangevende sprekers. Lees meer ...

Leergang 'Ethiek in de praktijk' start 12 april 2018

De succesvolle Leergang ‘Ethiek in de praktijk' gaat 12 april 2018 weer van start. De Leergang is ontwikkeld ter gelegenheid van tien jaar Week van reflectie. Een interactief programma met praktische tips en handvatten, waarmee u geïnspireerd met ethiek, reflectie en Moreel Beraad verder kunt in uw eigen organisatie. U gaat naar huis met nieuwe ideeën en inzichten, en een eigen Werkplan Ethiek. Aan de Leergang wordt meegewerkt door toonaangevende gastdocenten. De eerste editie is in mei 2017 van start gegaan, met deelnemers uit verschillende zorginstellingen. Schrijf u op tijd in voor deze bijzondere Leergang. Lees meer…

Week van reflectie draagt bij aan kwaliteit van de zorg

Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen en andere betrokkenen die deelnemen aan de Week van reflectie zetten zich het hele jaar met hart & ziel in voor de kwaliteit van de zorg. Deelnemende organisaties laten dat in de Week van reflectie zien aan de hand van inspirerende activiteiten, gericht op goede zorg. De activiteiten sluiten aan bij thema's die actueel zijn binnen de deelnemende organisatie. De Week van reflectie 2016 was een groot succes met enthousiaste deelnemers, ruim honderd inspirerende activiteiten, en veel publiciteit. Een overzicht van alle inspirerende activiteiten die zijn georganiseerd tijdens de Week van reflectie 2016 is te vinden in de Activiteitenagenda.

Meedoen aan de Week van reflectie

Organisaties in de gezondheidszorg, jeugdhulp, Jeugdgezondheidszorg, opleidingen en andere betrokkenen zijn van harte uitgenodigd om mee te doen aan de jubileumeditie van de Week van reflectie. Doe mee en laat in de Week van reflectie zien hoe ook binnen uw organisatie met grote inzet wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg. De Week van reflectie is een unieke gelegenheid om uw mooie activiteiten onder de aandacht te brengen. Iedereen kan meedoen, van uitvoerende professionals, leidinggevenden, directeuren en bestuurders tot artsen, specialisten, cliëntenraden, patiëntenraden en mantelzorgers. Meedoen kan op allerlei manieren, zoals u in de Activiteitenagenda kunt zien. Bijdragen zijn van harte welkom. Aanmelden van activiteiten: info@weekvanreflectie.nl

Activiteitenagenda trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerden

Organisaties die meedoen aan de Week van reflectie kunnen rekenen op veel aandacht. De Activiteitenagenda Week van reflectie trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerde lezers. Meedoen aan de Week van reflectie betekent positieve publiciteit voor uw organisatie, en de activiteiten die worden georganiseerd.

Week van reflectie vernieuwd en uitgebreid

De Week van reflectie is vernieuwd en uitgebreid. Naast de Activiteitenagenda met inspirerende activiteiten zijn er tijdens de Week van reflectie 2016 spontane initiatieven geweest van bijvoorbeeld teams en verpleegafdelingen. In het hele land is het gesprek gevoerd over goede zorg, tijdens de koffiepauze, lunch, teamoverleg of managementoverleg. Zoals in het Meander Medisch Centrum, waar zorgprofessionals tijdens de lunch met elkaar in gesprek zijn gegaan over de vraag: 'Wat maakt dat onze zorg goede zorg is?' U bent van harte uitgenodigd om ook dit jaar met spontane initiatieven bij te dragen aan de Week van reflectie.

Complimenten uitdelen in jubileumjaar Week van reflectie

ComplimentenkaartDe Week van reflectie is ook Complimentenweek. Er is enthousiast gereageerd op de uitnodiging om in de Week van reflectie complimenten uit te delen en collega's of medewerkers te laten weten dat hun inzet voor goede zorg wordt gewaardeerd. Zorgprofessionals, cliënten, patiënten en mantelzorgers in het hele land zijn tijdens de Week van reflectie 2016 verrast met de Complimentenkaart. De vele positieve reacties zijn aanleiding geweest om het initiatief in het jubileumjaar voort te zetten. U bent van harte uitgenodigd om de Complimentenkaart naar iemand te sturen die zich inzet voor goede zorg.

Breed samenwerkingsverband

De Week van reflectie is uitgegroeid tot een innovatieve netwerkorganisatie; een breed samenwerkingsverband van gezondheidszorg, jeugdhulp, onderwijs en andere betrokkenen. Gezamenlijke drijfveer: een bijdrage leveren aan goede zorg. Vanuit het netwerk Week van reflectie worden het hele jaar inspirerende activiteiten georganiseerd, die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten, professionalisering, werkplezier en succesvol ethiekbeleid.

Netwerk Week van reflectie: enthousiaste deelnemers in hele land

De Week van reflectie is een uniek netwerk, nauw verbonden met de praktijk van de zorg; de professionals die zich iedere dag met hart & ziel inzetten voor goede zorg. Het praktijkgerichte netwerk Week van reflectie telt een groot aantal enthousiaste Partners en deelnemers/leden in het hele land. Lees meer ...

Initiatief & organisatie

De Week van reflectie is een breed samenwerkingsverband van zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, cliënten- en patiëntenraden, Commissies Ethiek, opleidingen, artsen, specialisten, jeugdgezondheidszorg, Partners Week van reflectie, ambassadeurs en andere betrokkenen in het hele land. Initiatief & organisatie Week van reflectie: ethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, communicatiespecialisten; trainers ethiek en Moreel Beraad; founders Communicatie Company. De ambitie van beide initiatiefnemers: een positieve bijdrage leveren aan kwaliteit van de zorg.

Praktische informatie

Vragen over de Week van reflectie? Het team Week van reflectie beantwoordt met veel plezier uw vragen: telefoon 0561 47 51 67 of e-mail info@weekvanreflectie.nl

Aanvraag gratis digitale nieuwsbrief: nieuwsbrief@weekvanreflectie.nl


aankondiging Week van reflectie

Samenwerken aan goede zorg

illustratie leergang ethiek in de praktijk

Ronnie van Diemen
Comité van aanbeveling
Joris Slaets
Prof. dr. Joris Slaets

reflectie training Steun de week van reflectie

De Week van reflectie is een
onafhankelijk initiatief, dat zonder structurele subsidie wordt georganiseerd. De Week van reflectie werkt zonder winstoogmerk