Week van reflectie groot succes met enthousiaste deelnemers en duizenden activiteiten in het hele land

De Week van reflectie is een groot succes met enthousiaste deelnemers en duizenden activiteiten. Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land doen mee aan de Week van reflectie. Verpleegkundigen, verzorgenden, jeugdhulpprofessionals, bestuurders en vele anderen gaan in de Week van reflectie met elkaar in gesprek over goede zorg en ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk. De Week van reflectie is in twaalf jaar uitgegroeid tot toonaangevend initiatief in de zorg.

jubileum Week van reflectie

Een groot aantal zorginstellingen, jeugdhulporganisaties en andere betrokkenen in het hele land werkt mee aan de Week van reflectie & ethiek. De Week van reflectie draagt met alle activiteiten bij aan de kwaliteit van de zorg, professionalisering, werkplezier, en ruimte voor ethiek en reflectie in de zorg. Een groot aantal zorginstellingen, jeugdhulporganisaties en andere betrokkenen heeft in elf jaar bijgedragen aan het succes van het initiatief. Meld uw organisatie aan als deelnemer Week van reflectie.


Congres 'Toekomst van de zorg; Ruimte voor ethiek & reflectie'
Officiële opening Week van reflectie 2019

De Week van reflectie gaat op maandag 25 november 2019 in Amersfoort van start met het inspirerende congres ‘Toekomst van de zorg; Ruimte voor ethiek & reflectie’. Een afwisselend programma met boeiende presentaties van topsprekers. U kunt deelnemen aan maar liefst drie praktijkgerichte workshoprondes, met een breed aanbod van actuele thema’s. U bent van harte welkom.

Jacobine Geel geeft startsein Week van reflectie

Week van reflectie

Drs. Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland, geeft aan het begin van het congres met een inspirerende presentatie het officiële startsein voor de Week van reflectie 2019. De Week van reflectie is in twaalf jaar uitgegroeid tot toonaangevend initiatief in de zorg, met jaarlijks duizenden activiteiten in het hele land.

Inspirerende presentaties topsprekers

Week van reflectie

Topsprekers uit diverse sectoren verzorgen inspirerende presentaties tijdens het congres ‘Toekomst van de zorg; Ruimte voor ethiek & reflectie’: prof. dr. Anja Machielse, bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van kwetsbare ouderen’, Universiteit voor Humanistiek; dr. Theo Niessen, Associate Lector, Lectoraat Persoonsgerichte praktijkvoering, Fontys Hogescholen; Illya Soffer, directeur Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte; en Tim van Iersel, ethicus en geestelijk verzorger WoonZorgcentra Haaglanden. Deze toonaangevende sprekers brengen u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten. Lees meer...


Blog Anita Wydoodt, Raad van Bestuur Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
'Een half uurtje reflectie per dag'

'Alleen via gedeeld leiderschap kunnen we optimale zorg aan onze patiënten bieden', schrijft Anita Wydoodt, bestuurder Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, in haar inspirerende blog ter gelegenheid van de Week van reflectie 2019. 'Zorgverleners en patiënten weten samen hoe ze het beste vorm kunnen geven aan zinnige zorg. Het opzoeken van de dialoog stelt zorgverleners in staat om even afstand te nemen van de dagelijkse gewoontes en te reflecteren op de gebruikelijke handelingen. Een half uurtje reflectie per dag zou daarom vast op de agenda moeten staan.' Lees de blog...

Week van reflectie: groot aantal activiteiten in het hele land

De Week van reflectie is een groot succes met enthousiaste deelnemers en inspirerende activiteiten in het hele land. Verpleegkundigen, verzorgenden, jeugdhulpmedewerkers, artsen, bestuurders en andere betrokkenen zijn in de Week van reflectie met elkaar in gesprek gegaan over goede zorg, en ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk. Alle initiatieven laten zien dat elke dag met hart & ziel wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg. Bekijk de bijzondere Activiteitenagenda Week van reflectie 2019...

Activiteitenagenda trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerden

De Activiteitenagenda biedt een impressie van alle inspirerende activiteiten die zijn georganiseerd in de Week van reflectie 2018. Een inspiratiebron voor iedereen die betrokken is bij ethiek en reflectie in de zorg. De Week van reflectie is een unieke gelegenheid om te laten zien hoe binnen uw organisatie met grote inzet wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg. De Activiteitenagenda Week van reflectie trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerde lezers. Positieve publiciteit voor uw organisatie.

Doe mee aan Week van reflectie

Deelnemers Week van reflectie

Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, organisaties in de jeugdgezondheidszorg, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land organiseren tijdens de Week van reflectie inspirerende activiteiten, die laten zien hoe binnen de eigen organisatie met hart & ziel wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg. In de hele organisatie is er aandacht voor ethiek, en het belang van ethische reflectie in de zorg. Jaarlijks is er een breed aanbod van activiteiten, van lunchbijeenkomsten tot symposia, en van inspirerende Loesje posters tot een foto-expositie en met elkaar in gesprek gaan over goede zorg. De Week van reflectie laat zien wat er allemaal goed gaat in de zorg, met positieve praktijkvoorbeelden en verhalen. Inspireren, verbinden en samenwerken staan voorop.

Voorbeelden van inspirerende activiteiten

Meedoen aan de Week van reflectie en op zoek naar inspiratie? Collega's van zorginstellingen in het hele land hebben de afgelopen jaren tijdens de Week van reflectie een groot aantal inspirerende activiteiten georganiseerd. De Week van reflectie is met alle activiteiten een inspiratiebron voor iedereen die zich inzet om ruimte te maken voor ethiek in de eigen organisatie, en collega's te betrekken bij thema's als reflectie, ethiek, moreel beraad en zingeving. In de Activiteitenagenda zijn inspirerende voorbeelden van activiteiten te vinden, die hebben plaatsgevonden tijdens de Week van reflectie 2018. Lees meer...

Week van reflectie is Complimentenweek

ComplimentenkaartDe Week van reflectie is Complimentenweek. De Complimentenkaart is in de Week van reflectie op grote schaal verspreid. Verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, bestuurders en vele anderen hebben de Complimentenkaart aan een collega gegeven of per mail gestuurd. Een blijk van waardering voor alle inzet voor goede zorg. De Week van reflectie draagt met dit positieve initiatief bij aan meer compassie in de zorg. Download de Complimentenkaart....

Veel publiciteit voor Week van reflectie

De Week van reflectie heeft ook dit jaar breed de aandacht getrokken. In vakmedia, op websites, Twitter, Instagram, enzovoort is uitgebreid aandacht besteed aan de Week van reflectie. Op Twitter krijgt u een levendig beeld van alle activiteiten die zijn georganiseerd. twitterbutton

Trots op resultaten Week van reflectie

De Week van reflectie is in elf jaar uitgegroeid tot een breed en innovatief netwerk met deelnemers in het hele land. Vanuit dit netwerk worden toonaangevende initiatieven ontwikkeld, zoals de Ethiek Academy, en de praktijkgerichte Leergang 'Ethiek in de zorg'. Jaarlijks hoogtepunt: de landelijke Week van reflectie, met als motto: 'Met hart & ziel voor goede zorg'. De Week van reflectie draagt met alle activiteiten bij aan ethiek en Moreel Beraad in organisaties, de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten, professionalisering, werkgeluk, en waardengericht leiderschap. Wij zijn trots op de resultaten van elf jaar Week van reflectie, die tot stand zijn gekomen dankzij de inzet van een groot aantal betrokkenen. Een sterke en dynamische basis om de komende jaren op voort te bouwen, en nog meer vernieuwende initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en succesvol ethiekbeleid.

Netwerk Week van reflectie: enthousiaste deelnemers in hele land

De Week van reflectie is een uniek samenwerkingsverband en netwerk van zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, cliënten- en patiëntenraden, Commissies Ethiek, opleidingen, artsen, specialisten, jeugdgezondheidszorg, Partners Week van reflectie, ambassadeurs en andere betrokkenen in het hele land. Het netwerk Week van reflectie is nauw verbonden met de praktijk van de zorg; de professionals die zich iedere dag met hart & ziel inzetten voor goede zorg. Vanuit het netwerk Week van reflectie worden het hele jaar inspirerende activiteiten georganiseerd, die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg, professionalisering, werkplezier en succesvol ethiekbeleid.Lees meer...

Initiatief & organisatie

Initiatief & organisatie Week van reflectie en ethiek in de zorg: ethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, oprichters Ethiek Academy en Communicatie Company. De Week van reflectie wordt georganiseerd i.s.m. een groot aantal zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen, ambassadeurs, partners Week van reflectie, en andere betrokkenen in het hele land. Gezamenlijke ambitie: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg, en goede zorg zichtbaar maken.

Praktische informatie

Vragen over de Week van reflectie? Het team Week van reflectie beantwoordt met veel plezier uw vragen: telefoon 06 41256004 of e-mail: Week van reflectie

U kunt zich aanmelden voor de gratis nieuwsbrief


twitterbutton illustratie activiteitenagenda

 

illustratie leergang ethiek in de zorg Anita Wydoodt

 

 

Deelnemers Week van reflectie
logo-ethiek-academy
Comité van aanbeveling
Joris Slaets
Prof. dr. Joris Slaets

 

 

Linda Tielen

 

tijd voor reflectie

Initiatiefnemers en organisatoren Week van reflectie