twitterbutton

Week van reflectie groot succes met enthousiaste deelnemers en activiteiten in het hele land

Een groot aantal zorginstellingen, jeugdhulporganisaties en opleidingen heeft enthousiast meegewerkt aan de succesvolle jubileumeditie van de Week van reflectie. In het hele land zijn inspirerende activiteiten georganiseerd, die laten zien hoe binnen de eigen organisatie met hart & ziel wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg. De Week van reflectie is een bijzonder samenwerkingsverband van gezondheidszorg, jeugdhulp, opleidingen en andere betrokkenen.

jubileum Week van reflectieTijdens de Week van reflectie staat de kwaliteit van de zorg centraal, met inspirerende activiteiten in het hele land. Verpleegkundigen, verzorgenden, jeugdhulpmedewerkers, artsen, specialisten, cliënten, bestuurders, toezichthouders en vele anderen gaan in gesprek over goede zorg, en er is aandacht voor ethische dilemma's in de praktijk. Deelnemende organisaties zetten zich het hele jaar met hart & ziel in voor de kwaliteit van de zorg, en laten dat in de Week van reflectie aan de hand van inspirerende activiteiten. De Week van reflectie is uitgegroeid tot een toonaangevend initiatief, waaraan wordt meegewerkt door zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land.

Trots op resultaten Week van reflectie

De Week van reflectie is in tien jaar uitgegroeid tot een breed en innovatief netwerk met deelnemers in het hele land. Vanuit dit netwerk worden toonaangevende initiatieven ontwikkeld, zoals de Ethiek Academy, en de praktijkgerichte Leergang 'Ethiek in de praktijk'. Jaarlijks hoogtepunt: de landelijke Week van reflectie, met als motto: 'Met hart & ziel voor goede zorg'. De Week van reflectie draagt met alle activiteiten bij aan de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten, professionalisering, werkplezier, waardengericht leiderschap, en succesvol ethiekbeleid. Wij zijn trots op de resultaten van tien jaar Week van reflectie, die tot stand zijn gekomen dankzij de inzet van een groot aantal betrokkenen. Een sterke en dynamische basis om de komende jaren op voort te bouwen, en nog meer vernieuwende initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg.

Groot aantal deelnemers in het hele land

De Week van reflectie vierde in 2017 haar tienjarig jubileum. Tien jaar Week van reflectie: tien jaar positieve verhalen en praktijkvoorbeelden uit de ouderenzorg, ziekenhuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, jeugdhulp en andere betrokken sectoren. De Week van reflectie laat zien wat er allemaal goed gaat in de zorg. Een groot aantal organisaties heeft in tien jaar Week van reflectie enthousiast meegewerkt en inspirerende activiteiten georganiseerd. Bekijk het uitgebreide overzicht van deelnemers....

Leergang 'Ethiek in de zorg' van start op 17 mei 2018

De praktijkgerichte Leergang 'Ethiek in de zorg' gaat op donderdag 17 mei 2018 weer van start. De kleine, exclusieve groep staat garant voor veel interactie en persoonlijke feedback. Deskundige (gast)docenten brengen u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, en u maakt kennis met inspirerende praktijkvoorbeelden. De Leergang biedt praktische tips, handvatten en aanbevelingen, toegespitst op uw eigen organisatie. U leert op een andere manier kijken naar ethiek in de zorg, en maakt kennis met nieuwe inzichten om collega's enthousiast te maken en ethiek op de agenda te zetten en te houden. U gaat naar huis met uw eigen Werkplan Ethiek, waarmee u meteen aan de slag kunt in uw eigen organisatie. Schrijf u tijdig in voor deze bijzondere Leergang. Lees meer...

Ronnie van Diemen: 'Kijken door de ogen van de ander'

Ter gelegenheid van tien jaar Week van reflectie zijn zorgprofessionals, bestuurders, cliënten en andere betrokkenen uitgenodigd om een speciale jubileumblog te schrijven. In deze nieuwsbrief de jubileumblog van drs. Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd i.o.: Kijken door de ogen van de ander'. Een inspirerend blog over de noodzaak van een 'stopmoment' voor zorgverleners, je kwetsbaar en open durven opstellen, en de inspectie als lerende organisatie. 'Als reflectie verwordt tot een instrument, is de kwaliteit van zorg in het geding', stelt Ronnie van Diemen. 'Als we reflecteren door te leren kijken door de ogen van de ander, komen we samen verder.'
Lees de blog...

Drukbezocht en inspirerend jubileumcongres Week van reflectie

De Week van reflectie is op maandag 20 november 2017 in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis van start gegaan met het drukbezochte jubileumcongres, met enthousiaste deelnemers uit het hele land. Het congres opende met de exclusieve masterclass 'Met hart & ziel voor goede zorg; Ethiek in de praktijk', met inspirerende presentaties van topsprekers: prof. dr. Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur Leyden Academy; dr. Anita Wydoodt, lid Raad van Bestuur Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis; prof. dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek Universiteit voor Humanistiek; Dianda Veldman, directeur/bestuurder Patiëntenfederatie Nederland. Deelnemers hadden tijdens het congres alle ruimte om praktijkgerichte workshops te volgen over actuele thema's, en met elkaar in gesprek te gaan. Ter gelegenheid van tien jaar Week van reflectie was er Het Grote Ethiekdebat, met bijdragen van mr. André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland; Erik Dannenberg, voorzitter Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn, e.v.a.
Lees meer...

Succesvolle Week van reflectie met groot aantal inspirerende activiteiten

Een groot aantal zorginstellingen, jeugdhulporganisaties en opleidingen heeft enthousiast meegewerkt aan de succesvolle jubileumeditie van de Week van reflectie. In het hele land zijn inspirerende activiteiten georganiseerd, die laten zien hoe binnen de eigen organisatie met hart & ziel wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg. Een paar inspirerende voorbeelden: een foto-expositie over goede zorg; reflectie op kernwaarden; lunchbijeenkomst waar medewerkers met elkaar in gesprek gaan over goede zorg; symposium over ‘Spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid'; en uitnodigende filmpjes. Een impressie van alle activiteiten is te vinden in de Activiteitenagenda.

In het hele land in gesprek over goede zorg

Tijdens de Week van reflectie is er alle ruimte voor spontane initiatieven. Iedereen kan meedoen, van uitvoerende professionals, leidinggevenden, directeuren en bestuurders tot artsen, specialisten, cliëntenraden, patiëntenraden en mantelzorgers. Ook tijdens de jubileumeditie van de Week van reflectie was dit een groot succes, met initiatieven van individuele verpleegkundigen, teams, verpleegafdelingen en leidinggevenden. In het hele land is het gesprek gevoerd over goede zorg, tijdens de koffiepauze, lunch, teamoverleg en managementoverleg.

Complimenten uitdelen in jubileumjaar Week van reflectie

ComplimentenkaartDe Week van reflectie is ook Complimentenweek. Verpleegkundigen, verzorgenden en vele anderen hebben enthousiast gereageerd op de uitnodiging om in de Week van reflectie complimenten uit te delen aan collega's die zich hebben ingezet voor goede zorg. Zorgprofessionals, cliënten, patiënten en mantelzorgers in het hele land zijn tijdens de Week van reflectie 2017 verrast met de Complimentenkaart. De Week van reflectie draagt met dit initiatief bij aan meer vriendelijkheid en compassie in de zorg. Naar aanleiding van de vele positieve reacties is de Week van reflectie ook in 2018 Complimentenweek.

Activiteitenagenda trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerden

De Week van reflectie is een unieke gelegenheid om te laten zien hoe binnen uw organisatie met grote inzet wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg, en uw mooie activiteiten onder de aandacht te brengen. De Activiteitenagenda Week van reflectie trekt jaarlijks ruim 345.000 geïnteresseerde lezers. Meedoen aan de Week van reflectie betekent positieve publiciteit voor uw organisatie, en de activiteiten die worden georganiseerd.

Week van reflectie in de publiciteit

De tiende Week van reflectie heeft breed de aandacht getrokken. Vakbladen hebben uitgebreid aandacht besteed aan het tienjarig jubileum, het congres 'Met hart & ziel voor goede zorg' en de speciaal ontwikkelde Leergang 'Ethiek in de praktijk'. Skipr heeft ook dit jaar blogs geplaatst in het kader van de Week van reflectie, onder meer van Henk Bakker, voorzitter V&VN. Deelnemende organisaties hebben hun activiteiten onder meer op Twitter onder de aandacht gebracht van een breed publiek. Een paar inspirerende voorbeelden, verzorgd door de afdeling communicatie van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Visio en de Twentse Zorgcentra. Lees meer...

Netwerk Week van reflectie: enthousiaste deelnemers in hele land

De Week van reflectie is een uniek samenwerkingsverband en netwerk van zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, cliënten- en patiëntenraden, Commissies Ethiek, opleidingen, artsen, specialisten, jeugdgezondheidszorg, Partners Week van reflectie, ambassadeurs en andere betrokkenen in het hele land. Het netwerk Week van reflectie is nauw verbonden met de praktijk van de zorg; de professionals die zich iedere dag met hart & ziel inzetten voor goede zorg. Vanuit het netwerk Week van reflectie worden het hele jaar inspirerende activiteiten georganiseerd, die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg, professionalisering, werkplezier en succesvol ethiekbeleid. Lees meer ...

Initiatief & organisatie

Initiatief & organisatie Week van reflectie en congres: ethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, trainers en adviseurs ethiek en Moreel Beraad in de zorg en jeugdhulp, founders Communicatie Company. De ambitie van beide initiatiefnemers: positieve verhalen en praktijkvoorbeelden uit de zorg onder de aandacht brengen, en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg.

Praktische informatie

Vragen over de Week van reflectie? Het team Week van reflectie beantwoordt met veel plezier uw vragen: telefoon 0561 47 51 67 of e-mail info@weekvanreflectie.nl

Aanvraag gratis digitale nieuwsbrief: nieuwsbrief@weekvanreflectie.nl


illustratie leergang ethiek in de zorg

Deelnemers week van reflectie

Samenwerken aan goede zorg

illustratie leergang ethiek in de zorg

Ronnie van Diemen
Comité van aanbeveling
Joris Slaets
Prof. dr. Joris Slaets