Top-3 aanbevelingen Jan Delhaas

  • Zorg dat je in je commissie, stuurgroep of werkgroep ethiek een brede diversiteit van functies en locaties van de zorginstelling in je ledenbestand krijgt. Zo regel je je ambassadeursschap voor ethiek effectief.

  • Betrek het hele lijnmanagement bij het ethiekbeleid. Van bestuurder tot teamleider c.q. locatiemanager. Zij zijn verantwoordelijk voor een cultuur waarin zorg als moreel goede zorg kan gedijen.

  • Zorg voor borging van afspraken over ethiekbeleid door opname ervan in
    relevante visie- en beleidsdocumenten en een gestructureerde communicatie met de eindverantwoordelijke bestuurder. Sta bij de poort: neem je plek in bij introductiebijeenkomsten voor nieuw personeel en draag het ethiekbeleid uit.

Jan Delhaas,
(extern) voorzitter Commissie Ethiek Ipse de Bruggen


In de rubriek Best practices wordt aandacht besteed aan inspirerende praktijkvoorbeelden op het gebied van ethische reflectie, moreel beraad en ethiek(beleid). Met een top-3 van aanbevelingen.