Top-3 aanbevelingen Eric van de Laar

  • Steun verwerven en medewerking zien te verkrijgen van invloedrijke en beleidsbepalende leden in de organisatie. Hun commitment binden door hen voorzitter en/of lid te maken van de ethische commissie. Uiteraard moeten er niet alleen bobo's in de commissie zitten, alle geledingen moeten er een stem in hebben, maar zonder beslissers en koersbepalers krijgt ethiek weinig impact in de organisatie.

  • Op het maken van een goed plan van aanpak in de commissie volgt een uitgebreide pr campagne, opdat iedereen weet wat er te gebeuren staat. Daar kun je allerlei middelen voor gebruiken, van klinische lessen tot posters. Daarbij ook duidelijk aangeven waar je met je ethische vragen terecht kunt (ethiekloket).

  • Continu├»teit borgen. Door de uitvoering van het gemaakte plan en de daarin opgenomen activiteiten als moreel beraad gebeurt dat voor een groot deel, maar handig is ook als iemand die verantwoordelijkheid in zijn takenpakket heeft (idealiter een hiervoor vrijgestelde ethicus die er op afgerekend kan worden). De ethicus heeft in dit opzicht de functie om de vinger aan de pols te houden. Dat kan door laagdrempelig aanspreekbaar te zijn en hierin proactief te zijn, bijvoorbeeld op de koffie gaan op de afdelingen en vragen wat er speelt.

Dr. Eric van de Laar,
Klinisch ethicus Catharina Ziekenhuis Eindhoven.