Leergang 'Ethiek in de zorg'

Praktijkgericht, interactief en inspirerend

De praktijkgerichte Leergang 'Ethiek in de zorg' gaat van start op donderdag 18 april 2019. Deelnemers kunnen rekenen op een afwisselend programma met boeiende presentaties, workshops van toonaangevende sprekers, en alle ruimte voor interactie, reflectie en dialoog. Kennis delen, samenwerking en verbinding staan centraal. Uniek in de Leergang: u ontwikkelt uw persoonlijk Werkplan Ethiek, waarmee u geïnspireerd verder kunt in uw organisatie.

De Leergang 'Ethiek in de zorg' is een inspiratiebron voor u en uw organisatie. De Leergang biedt praktische handvatten om ethiek succesvol (verder) te ontwikkelen in uw organisatie, en collega's hierbij optimaal te betrekken. U krijgt nieuwe ideeën en inzichten om ethiek zichtbaar te maken in de hele organisatie, en moreel beraad te implementeren. U leert ethiek in de zorg vanuit een andere invalshoek te bekijken. Tijdens elke studiedag wordt gekeken hoe de nieuwe inzichten zijn toe te passen in uw eigen organisatie, en krijgt u persoonlijke feedback.

Succes met ethiek & reflectie

Uw eigen praktijk is uitgangspunt in deze bijzondere Leergang. U kunt elke studiedag een afwisselend en interactief programma verwachten, met alle ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke feedback. We gaan met elkaar in gesprek over goede zorg, aan de hand van morele dilemma’s die deelnemers zelf inbrengen. U krijgt aanbevelingen op basis van jarenlang onderzoek naar succesvolle praktijkvoorbeelden ethiek, reflectie en moreel beraad. Aan de hand van interactieve presentaties, uw eigen ervaringen en de aanbevelingen krijgt u praktische tips en handvatten om geïnspireerd verder te kunnen gaan met ethiek, reflectie en moreel beraad in uw organisatie.

illustratie leergang ethiek in de zorg

Ontwikkelen persoonlijk Werkplan Ethiek

Uniek in de Leergang 'Ethiek in de zorg': u ontwikkelt uw persoonlijk Werkplan Ethiek. Het Werkplan Ethiek bevat onder meer aanbevelingen en een concreet stappenplan, toegespitst op uw eigen organisatie. U ontvangt na afloop van de Leergang uw professioneel vormgegeven Werkplan Ethiek, waarmee u meteen aan de slag kunt in uw organisatie.

Workshops toonaangevende sprekers

Toonaangevende sprekers verzorgen tijdens de Leergang exclusieve workshops over actuele thema's. Voor elke nieuwe Leergang worden sprekers/gastdocenten uitgenodigd, die praktijkgerichte en interactieve presentaties en workshops verzorgen. Aan de Leergang werk(t)en mee: prof. dr. Joris Slaets, hoogleraar ouderenzorg en directeur Leyden Academy; prof. dr. Inez de Beaufort, hoogleraar gezondheidsethiek Erasmus MC; Eric Zwennis, voorzitter Raad van Bestuur De Zijlen; en drs. Elske Marije Abma, internist ouderengeneeskunde en voorzitter werkgroep Reflectie, Universitair Medisch Centrum Groningen.

Inspirerend programma Leergang

De Leergang 'Ethiek in de zorg' is opgebouwd uit inspirerende modules, verdeeld over zes studiedagen. De Leergang biedt de exclusieve gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega's uit andere zorgorganisaties.

Aandachtspunten Leergang:
  • Persoonlijke waarden en normen
  • Visie en missie
  • Jaarplan en Meerjarenbeleidsplan
  • Verdieping ethiek, zorgethiek, zingeving en integriteit
  • Persoonlijk leiderschap, drijfveren en ambities, innovatie
  • Morele gevoeligheid bevorderen in de eigen organisatie
  • Commitment Raad van Bestuur, Raad van Toezicht
  • Verbinding ethiek & kwaliteit zorg, professionalisering, werkplezier en duurzame inzetbaarheid

Kleine groep deelnemers

De kleine groep deelnemers staat garant voor de interactieve opzet, alle ruimte voor reflectie en dialoog, en persoonlijke feedback. Maximaal acht geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de Leergang. We streven naar een zo divers mogelijk samengestelde groep. Na aanmelding volgt een intakegesprek, om de Leergang optimaal af te kunnen stemmen op de deelnemersgroep.

Praktische informatie

De Leergang 'Ethiek in de zorg’ bestaat uit zes inspirerende studiedagen, van 10.00 - 16.00 uur.
Startdatum: donderdag 18 april 2019
Bijdrage: € 2.450,- p.p. inclusief lunch, koffie/thee, documentatie, en voor elke deelnemer het boek 'Bezield besturen' en de Dilemmakaart. Prijzen exclusief BTW.
Bijdragen komen ten goede aan de Week van reflectie.
Tijd: 10.00 - 16.00 uur; ontvangst met koffie/thee vanaf 9.30 uur.
Plaats: locatie centraal in het land (Amersfoort)

Aanmelden voor Leergang editie 2019

Voor wie

Verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, specialisten, leden Commissie Ethiek, leden Medisch Ethische Commissie, geestelijk verzorgers, jeugdhulpprofessionals, (zorg)ethici, ethiekondersteuners, leidinggevenden in de zorg en jeugdhulp, beleidsmedewerkers, leden Verpleegkundige Adviesraad (VAR), communicatiemedewerkers, en andere geïnteresseerden in de zorg, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en Welzijn.

Studieopdrachten

Deelnemers krijgen studieopdrachten toegestuurd, ter voorbereiding van elke studiedag. Deelnemers ontvangen feedback op de studieopdrachten. Studieopdrachten zijn onderdeel van de Leergang.

Reader 'Ethiek in de zorg' en Dilemmakaart

Deelnemers ontvangen uitgebreide documentatie, o.a. een reader 'Ethiek in de zorg'; hand-outs ‘Ethiek in de zorg’ en 'Werkplan Ethiek'; Stappenplan moreel beraad; en de Dilemmakaart, laagdrempelige methodiek om een ethisch dilemma met elkaar te bespreken.

Bewijs van deelname

Bij afronding van de Leergang 'Ethiek in de zorg' ontvangen deelnemers een certificaat.

Wat levert de Leergang u op

De Leergang 'Ethiek in de zorg' biedt u richting en inzicht in strategische keuzes bij het (verder) ontwikkelen van ethiek, reflectie en moreel beraad in de eigen organisatie. Lees meer ...

Begeleiding Leergang

De Leergang wordt verzorgd door zorgethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, adviseurs en trainers ethiek, reflectie en moreel beraad. AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay maken deel uit van het professioneel Reflectieteam, voortgekomen uit de Week van reflectie. De Leergang wordt verzorgd in samenwerking met toonaangevende gastsprekers. Lees meer ...

Raad van Advies

Het Reflectieteam wordt voor de Leergang bijgestaan door een Raad van Advies. Lees meer ...

 

(Kleine wijzigingen voorbehouden)
Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing

 

illustratie leergang ethiek in de zorg

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor diverse beroepsgroepen.


ethiekacademy
Aan de Leergang werk(t)en mee:

Eric Zwennis, voorzitter Raad van Bestuur De Zijlen; drs. Elske Marije Abma, internist ouderengeneeskunde UMCG; prof. dr. Inez de Beautfort, hoogleraar gezondheidsethiek Erasmus MC; prof. dr. Joris Slaets, directeur Leyden Academy en hoogleraar ouderenzorg

 

dilemmakaart

 

'AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay inspireren, zijn praktijkgericht en geven handvatten om ethiek in de organisatie op de kaart te zetten'

 

Geestelijk verzorger, deelnemer Leergang