jubileum Week van reflectie
Startdatum: donderdag 19 april 2018

Leergang 'Ethiek in de zorg’

Praktijkgericht, interactief en inspirerend

De praktijkgerichte leergang 'Ethiek in de zorg' gaat op donderdag 19 april 2018 weer van start. Uw eigen praktijk is uitgangspunt in deze bijzondere leergang. De kleine, exclusieve groep staat garant voor veel interactie en persoonlijke feedback. Deskundige docenten brengen u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. U gaat naar huis met uw eigen Werkplan Ethiek, waarmee u meteen aan de slag kunt in uw eigen organisatie.

De leergang 'Ethiek in de zorg' is opgebouwd uit inspirerende modules, verdeeld over zes studiedagen. U kunt rekenen op een afwisselend programma: interactieve presentaties, gastcolleges van toonaangevende sprekers, studieopdrachten en dialoog. Vast onderdeel van het programma: reflectie op morele dilemma's in de eigen praktijk. De leergang biedt praktische tips, handvatten en aanbevelingen, toegespitst op uw eigen organisatie. U leert op een andere manier kijken naar ethiek in de zorg, en maakt kennis met nieuwe inzichten. De Leergang trekt enthousiaste deelnemers, die met de opgedane kennis geïnspireerd verder gaan binnen hun eigen organisatie.

Ontwikkelen eigen Werkplan Ethiek

Uniek in de leergang 'Ethiek in de zorg': u ontwikkelt uw eigen Werkplan Ethiek, met concrete handvatten om ethiek op te zetten, onder de aandacht te houden en te implementeren in uw eigen organisatie. Het Werkplan Ethiek begint bij uzelf. Wat zijn uw drijfveren? Het Werkplan Ethiek is vast onderdeel van het programma. U ontvangt na afloop uw uitnodigend vormgegeven Werkplan Ethiek.

Gastcolleges van toonaangevende sprekers

Toonaangevende sprekers verzorgen gastcolleges over actuele thema's. Voor elke nieuwe Leergang worden gastsprekers uitgenodigd die beschikken over vakkennis, waarmee de deelnemers geïnspireerd worden om op zoek te gaan naar nieuwe manieren van kijken en handelen. Deelnemers aan de Leergang kunnen voor deze colleges gasten uitnodigen uit de eigen organisatie.

Programma gericht op het succesvol opzetten van ethiek

De leergang 'Ethiek in de zorg' is gericht op het succesvol opzetten, ondersteunen en implementeren van ethiek in de eigen organisatie. De Leergang is opgebouwd uit verschillende praktijkgerichte modules, verdeeld over zes studiedagen. In het programma staat uw eigen praktijk centraal. Tijdens elke studiedag gaan we na wat de nieuwe ideeën en inzichten kunnen betekenen voor uw eigen organisatie, en krijgt u persoonlijke feedback.

Kleine, exclusieve groep

Een kleine, exclusieve groep van maximaal acht personen staat garant voor de interactieve opzet, alle ruimte voor eigen inbreng, persoonlijke feedback, boeiende discussies, en de mogelijkheid veel van elkaar te leren.

Studieopdrachten

Deelnemers krijgen ter voorbereiding van elke cursusdag studieopdrachten toegestuurd. Deelnemers ontvangen feedback op de studieopdrachten. Studieopdrachten zijn onderdeel van de Leergang.

Hand-out en Stappenplan Moreel Beraad

Deelnemers ontvangen de hand-out ‘Ethiek in de praktijk’ en het Stappenplan Moreel Beraad, onderdeel van de praktijkgerichte methodiek ‘Dilemma’s Delen’.

Certificaat van deelname

Iedereen die de Leergang 'Ethiek in de praktijk' succesvol afrondt, ontvangt een Certificaat van deelname.

Profiteer van de vroegboekkorting

Meld u snel aan voor de Leergang ‘Ethiek in de praktijk’ (6 dagen) en profiteer van de vroegboekkorting. Tot 1 februari 2018 is uw bijdrage € 1875,- p.p. inclusief lunch, koffie/thee, reader 'Ethiek in de praktijk', en voor elke deelnemer het boek 'Bezield besturen' & de Dilemmakaart. Na 1 februari 2018 is uw bijdrage € 1975,- p.p. Prijzen exclusief BTW. Bijdragen komen ten goede aan de Week van reflectie.

Aanmelden voor Leergang: reflectieteam@weekvanreflectie.nl

Praktische informatie

Data Leergang: donderdag 19 april 2018, donderdag 17 mei 2018 en donderdag 14 juni 2018. Na de zomerstop wordt de Leergang vervolgd op donderdag 13 september 2018, 4 oktober 2018 en 1 november 2018.
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur; ontvangst vanaf 9.30 uur.
Plaats: locatie centraal in het land (Amersfoort).

Voor wie

Verpleegkundigen, verzorgenden, jeugdhulpmedewerkers, leidinggevenden in de zorg en jeugdhulp; geestelijk verzorgers; leden Commissies Ethiek en Medisch Ethische Commissies; ethiekondersteuners; (huis)artsen; specialisten; leden VAR; leden Cliëntenraad en Patiëntenraad; docenten (zorg)opleidingen; medewerkers kwaliteit; communicatiemedewerkers; (medisch) maatschappelijk werkers; medewerkers ondersteunende diensten en financiën; en andere geïnteresseerden.

Begeleiding Leergang

De Leergang 'Ethiek in de zorg' wordt verzorgd door ethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, trainers en adviseurs ethiek, ethische reflectie en Moreel Beraad in de gezondheidszorg en jeugdhulp, gespecialiseerd in communicatie en publiciteit. Zij maken deel uit van het professioneel Reflectieteam. AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay hebben de praktijkgerichte Leergang ontwikkeld op basis van hun vakkennis, pedagogische en didactische expertise; gesprekken met professionals, leidinggevenden en bestuurders in de zorg en jeugdhulp; en hun jarenlange ervaring met het verzorgen van scholing op het gebied van ethiek, reflectie en Moreel Beraad. AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay zijn initiatiefnemers en organisatoren van de Week van reflectie en EthiekAcademy, met als drijfveer: een bijdrage leveren aan goede zorg.

Raad van Advies

Het Reflectieteam wordt voor de Leergang bijgestaan door een Raad van Advies, die bestaat uit uitvoerende profesionals, leidinggevenden en bestuurders van zorginstellingen, jeugdhulporganisaties en vertegenwoordigers van instanties die belang hebben bij de Leergang 'Ethiek in de zorg'. Ook heeft een aantal onafhankelijke specialisten zitting in de Raad van Advies. De inzet van de Raad van Advies garandeert dat de Leergang afgestemd is en blijft op de doelgroep, met een praktijkgericht programma.

Verhindering

Bij verhindering kunt u altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Uw vervanger is van harte welkom. Annuleren kan alleen schriftelijk. Bij annulering wordt € 50,- in rekening gebracht. Na 19 maart 2018 is annuleren niet meer mogelijk. Prijzen zijn exclusief BTW. Meld u z.s.m. aan voor deze bijzondere Leergang. U ontvangt een bevestiging van aanmelding via de e-mail.


(Kleine wijzigingen voorbehouden)
Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing


illustratie leergang ethiek in de zorg Reflectietraining
ethiekacademy

 

AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay inspireren, zijn praktijkgericht en geven concrete handreikingen om ethiek succesvol in praktijk te brengen