jubileum Week van reflectie
Startdatum: donderdag 17 mei 2018

Leergang 'Ethiek in de zorg'

Praktijkgericht, interactief en inspirerend

De praktijkgerichte Leergang 'Ethiek in de zorg' gaat donderdag 17 mei 2018 weer van start. U krijgt praktische handvatten om ethiek, reflectie en moreel beraad succesvol verder te ontwikkelen in uw organisatie. Uniek in de Leergang: u ontwikkelt uw persoonlijk Werkplan Ethiek. U kunt rekenen op een afwisselend programma met boeiende presentaties, workshops van toonaangevende sprekers, en alle ruimte voor interactie, reflectie en dialoog.

De Leergang 'Ethiek in de zorg' bestaat uit zes inspirerende studiedagen. Met deze bijzondere Leergang investeert u in de succesvolle ontwikkeling van ethiek, reflectie en moreel beraad in uw organisatie, in relatie tot de kwaliteit van de zorg. U maakt kennis met nieuwe ideeën en inzichten om ethiek op de agenda te zetten en te houden, en collega's optimaal te betrekken. Kennis delen, samenwerking en verbinding staan centraal.

Succes met ethiek & reflectie

Uw eigen praktijk en ervaringen zijn uitgangspunt. U kunt elke studiedag een afwisselend en interactief programma verwachten, met alle ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke feedback. We gaan met elkaar in gesprek over goede zorg, aan de hand van morele dilemma’s die deelnemers zelf inbrengen. U krijgt aanbevelingen op basis van jarenlang onderzoek naar succesvolle praktijkvoorbeelden ethiek, reflectie en Moreel Beraad. Aan de hand van interactieve presentaties, uw eigen ervaringen en de aanbevelingen krijgt u praktische tips en handvatten om geïnspireerd verder te kunnen gaan met ethiek, reflectie en Moreel Beraad in uw organisatie. Het programma is zo opgezet, dat collega's optimaal kunnen profiteren van de kennis die u opdoet in de Leergang.

illustratie leergang ethiek in de zorg

Ontwikkelen persoonlijk Werkplan Ethiek

Uniek in de Leergang 'Ethiek in de zorg': u ontwikkelt uw persoonlijk Werkplan Ethiek, toegespitst op uw organisatie. Het Werkplan Ethiek bevat onder meer een concreet stappenplan, gericht op de (verdere) ontwikkeling van ethiek in uw organisatie. U ontvangt na afloop van de Leergang uw professioneel vormgegeven Werkplan Ethiek.

Presentaties en workshops

Toonaangevende sprekers verzorgen tijdens de Leergang exclusieve workshops over actuele thema's. Voor elke nieuwe Leergang worden sprekers/gastdocenten uitgenodigd, die praktijkgerichte en interactieve presentaties en workshops verzorgen. Aan de Leergang werk(t)en mee: prof. dr. Joris Slaets, directeur Leyden Academy en hoogleraar ouderenzorg; en prof. dr. Inez de Beaufort, hoogleraar gezondheidsethiek Erasmus MC.

Inspirerend programma Leergang

De Leergang 'Ethiek in de zorg' is opgebouwd uit inspirerende modules, verdeeld over zes studiedagen. De Leergang biedt de exclusieve gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega's van andere organisaties. In de Leergang is uw eigen praktijk uitgangspunt. Tijdens elke studiedag gaan we na wat de nieuwe ideeën en inzichten kunnen betekenen voor uw eigen organisatie, en krijgt u persoonlijke feedback.

Aandachtspunten Leergang:
  • Waarden, normen, visie en missie
  • Organisatie en implementatie ethische reflectie & Moreel Beraad
  • Verdieping (zorg)ethiek, morele sensitiviteit en integriteit
  • Persoonlijk leidersschap, drijfveren en ambities
  • Verbinding ethiek & kwaliteit van de zorg, professionalisering en werkplezier

Kleine groep deelnemers

De kleine groep deelnemers staat garant voor de interactieve opzet, alle ruimte voor reflectie en dialoog, en persoonlijke feedback. Maximaal acht geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de Leergang. We streven naar een zo divers mogelijk samengestelde groep. We streven naar een zo divers mogelijk samengestelde groep. Na aanmelding volgt een intakegesprek, om de Leergang optimaal af te kunnen stemmen op de deelnemersgroep.

Aanmelden voor exclusieve Leergang

Reflectietraining

Schrijf u tijdig in voor de exclusieve Leergang 'Ethiek in de zorg'. Er is een beperkt aantal plaatsen. Vol=vol. Uw bijdrage € 1975,- p.p. inclusief lunch, koffie/thee, reader 'Ethiek in de zorg', hand-outs, en voor elke deelnemer het boek 'Bezield besturen' en de Dilemmakaart. Elke tweede deelnemer uit dezelfde organisatie krijgt 50% korting op de deelnameprijs. Prijzen exclusief BTW. Bijdragen komen ten goede aan de Week van reflectie.

Data Leergang

De Leergang 'Ethiek in de zorg’ bestaat uit zes inspirerende studiedagen, van 10.00 -16.00 uur.
Data: donderdag 17 mei 2018, donderdag 7 juni 2018 en donderdag 28 juni 2018. Na de zomerstop wordt de Leergang vervolgd op donderdag 13 september 2018, 4 oktober 2018 en 1 november 2018
Tijd: 10.00 - 16.00 uur; ontvangst vanaf 9.30 uur.
Plaats: locatie centraal in het land (Amersfoort)

Voor wie

Verpleegkundigen, verzorgenden, jeugdhulpmedewerkers, artsen, specialisten, leden Commissie Ethiek, leden Medisch Ethische Commissie, geestelijk verzorgers, (zorg)ethici, ethiekondersteuners, leidinggevenden, leden VAR, docenten zorgopleidingen, leden Cliëntenraad, medewerkers innovatie & kwaliteit, communicatiemedewerkers, leden OR, beleidsmakers, en andere geïnteresseerden in de zorg, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming, Onderwijs en Welzijn.

Speciaal aanbod

U krijgt de gelegenheid om vier betrokkenen uit uw eigen organisatie uit te nodigen voor de twee exclusieve workshops van toonaangevende sprekers, onderdeel van de Leergang. Elke deelnemer kan per workshop twee betrokken collega's uitnodigen. Dit aanbod heeft in 2017 geïnspireerd tot nieuwe samenwerkingsvormen in de organisaties van deelnemers aan de Leergang.

Studieopdrachten

Deelnemers krijgen studieopdrachten toegestuurd, ter voorbereiding van elke studiedag. Deelnemers ontvangen feedback op de studieopdrachten. Studieopdrachten zijn onderdeel van de Leergang.

Reader 'Ethiek in de zorg' en Dilemmakaart

Deelnemers ontvangen uitgebreide documentatie, o.a. een reader 'Ethiek in de zorg'; hand-outs ‘Ethiek in de zorg’ en 'Werkplan Ethiek'; Stappenplan Moreel Beraad; en de Dilemmakaart, laagdrempelige methodiek om een ethisch dilemma met elkaar te bespreken.

Bewijs van deelname

Deelnemers aan de Leergang kunnen een Bewijs van deelname ontvangen.

Wat levert de Leergang u op

De Leergang 'Ethiek in de zorg' biedt u richting en inzicht in strategische keuzes bij het (verder) ontwikkelen van ethiek, reflectie en Moreel Beraad in de eigen organisatie. Lees meer ...

Begeleiding Leergang

De Leergang wordt verzorgd door zorgethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, adviseurs en trainers ethiek, reflectie en Moreel Beraad. AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay maken deel uit van het professioneel Reflectieteam, voortgekomen uit de Week van reflectie. De Leergang wordt verzorgd in samenwerking met toonaangevende gastsprekers. Lees meer ...

Raad van Advies

Het Reflectieteam wordt voor de Leergang bijgestaan door een Raad van Advies. Lees meer ...

Verhindering

Bij verhindering kunt u altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Uw vervanger is van harte welkom. Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot zes weken voor aanvang van de Leergang, dan brengen wij € 50 (excl. BTW) aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen zes weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Meld u z.s.m. aan voor deze bijzondere Leergang. U ontvangt een bevestiging van aanmelding via de e-mail.

*Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht voor contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.

 

(Kleine wijzigingen voorbehouden)
Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing

 

Reflectietraining

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor diverse beroepsgroepen.


illustratie leergang ethiek in de zorg
ethiekacademy
Aan de Leergang werk(t)en mee:

prof. dr. Joris Slaets, directeur Leyden Academy en hoogleraar ouderenzorg; prof. dr. Inez de Beautfort, hoogleraar gezondheidsethiek Erasmus MC.

 

dilemmakaart Reflectietraining

 

'AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay inspireren, zijn praktijkgericht en geven handvatten om ethiek in de organisatie op de kaart te zetten'

 

Geestelijk verzorger, deelnemer Leergang


De voorkant van Bezield besturen