jubileum Week van reflectie

Leergang 'Ethiek in de zorg'

Praktijkgericht, interactief en inspirerend

De praktijkgerichte Leergang 'Ethiek in de zorg' gaat op donderdag 17 mei 2018 weer van start. In deze bijzondere Leergang maakt u kennis met een vernieuwende visie op ethiek. De Leergang biedt een afwisselend programma met inspirerende presentaties, workshops van toonaangevende sprekers en alle ruimte voor interactie, reflectie en dialoog. U krijgt handvatten om ethiek succesvol verder te ontwikkelen in uw organisatie. En u gaat naar huis met uw persoonlijk Werkplan Ethiek, waarmee u meteen aan de slag kunt.

In de Leergang laten wij de nieuwste ontwikkelingen zien op het gebied van ethiek, zorgethiek en Moreel Beraad. Met deze zesdaagse Leergang investeert u in de succesvolle ontwikkeling van ethiek, reflectie en Moreel Beraad in uw organisatie, én in uw vaardigheden medewerkers hierbij optimaal te betrekken. U kunt rekenen op een afwisselend programma: inspirerende presentaties, workshops van toonaangevende gastsprekers, studieopdrachten, en alle ruimte voor reflectie, interactie en dialoog. Een inspiratiebron voor u en uw organisatie.

Succes met ethiek

De Leergang gaat van start met een boeiende verkenning: wat zijn uw persoonlijke kernwaarden, kernkwaliteiten en drijfveren? En we gaan met elkaar in gesprek over goede zorg, aan de hand van ethische dilemma's die deelnemers zelf inbrengen. In de Leergang maakt u kennis met succesvolle praktijkvoorbeelden ethiek, reflectie en Moreel Beraad. Aan de hand van de praktijkvoorbeelden en uw eigen ervaringen krijgt u inzicht in succesfactoren, die van belang zijn om ethiek onder de aandacht te houden in uw organisatie. Verder kijken we naar mogelijkheden om structureel ruimte te maken voor Moreel Beraad. U krijgt handvatten, praktische tips en aanbevelingen om ethiek succesvol verder te ontwikkelen in uw organisatie, en medewerkers optimaal en actief te betrekken.

Ontwikkelen persoonlijk Werkplan Ethiek

illustratie leergang ethiek in de zorgIn de Leergang 'Ethiek in de zorg' maakt u tijdens het programma een strategische werkopdracht die waardevol is voor uw eigen organisatie. U ontwikkelt uw persoonlijk Werkplan Ethiek, toegespitst op uw organisatie. Het Werkplan Ethiek bevat onder meer een concreet stappenplan, gericht op de (verdere) ontwikkeling van ethiek in uw organisatie. U ontvangt na afloop van de Leergang uw professioneel vormgegeven Werkplan Ethiek.

Inspirerend programma Leergang

De Leergang 'Ethiek in de zorg' is opgebouwd uit inspirerende modules, verdeeld over zes studiedagen. In de Leergang is uw eigen praktijk uitgangspunt. Tijdens elke studiedag gaan we na wat de nieuwe ideeën en inzichten kunnen betekenen voor uw eigen organisatie, en krijgt u persoonlijke feedback.

 • Module 1: Persoonlijke kernwaarden, kernkwaliteiten en drijfveren
 • Module 2: Ethiek succesvol (verder) ontwikkelen in de eigen organisatie
 • Module 3: Communicatie & publiciteit; verbinding, samenwerking en netwerkvorming
 • Module 4: Succesvolle praktijkvoorbeelden ethiek, ethische reflectie en Moreel Beraad
 • Module 5: Vernieuwende visie op ethiek; persoonlijk leiderschap, ambities en strategische keuzes
 • Module 6: Inspirerende werkvormen en methodieken ethiek, reflectie en Moreel Beraad
 • Module 7: Strategie en toekomst; handvatten en aanbevelingen 'succesvol ontwikkelen ethiek'

 • Ontwikkelen persoonlijk Werkplan Ethiek
 • Moreel Beraad; reflectie op ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk.
  In gesprek over goede zorg.
Aandachtspunten Leergang:
 • Visie, missie en meerjarenbeleidsplan
 • Persoonlijke waarden, normen en drijfveren
 • Verdieping (zorg)ethiek, morele gevoeligheid en integriteit
 • Positionering Commissie Ethiek
 • Verbinding ethiek & kwaliteit van de zorg, professionalisering en werkplezier
 • Eindpresentatie Werkplan Ethiek

Verbinding en samenwerking

Tijdens de Leergang wordt structureel aandacht besteed aan verbinding en nieuwe vormen van samenwerking en netwerkvorming, zowel in als buiten uw organisatie.

Studieopdrachten

Deelnemers krijgen studieopdrachten toegestuurd, ter voorbereiding van elke studiedag. Deelnemers ontvangen feedback op de studieopdrachten.

Workshops toonaangevende sprekers

Toonaangevende sprekers verzorgen tijdens de Leergang workshops over actuele thema's. Voor elke nieuwe Leergang worden sprekers uitgenodigd, die praktijkgerichte en interactieve workshops verzorgen. Aan de Leergang werk(t)en mee: prof. dr. Joris Slaets, directeur Leyden Academy en hoogleraar ouderenzorg; en prof. dr. Inez de Beaufort, hoogleraar gezondheidsethiek Erasmus MC.

Kleine groep deelnemers

De kleine groep van deelnemers staat garant voor de interactieve opzet, alle ruimte voor eigen inbreng, persoonlijke feedback, boeiende discussies, en de mogelijkheid veel van elkaar te leren. Maximaal acht geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de Leergang. We streven naar een zo divers mogelijk samengestelde groep. Na aanmelding volgt een intakegesprek, om de Leergang optimaal af te kunnen stemmen op de deelnemersgroep.

Speciaal aanbod

U kunt vier betrokkenen uit uw eigen organisatie uitnodigen voor de exclusieve workshops van toonaangevende sprekers. Elke deelnemer ontvangt vier gasttickets (twee gasten per workshop). Dit aanbod heeft in 2017 geïnspireerd tot nieuwe samenwerkingsvormen in de organisaties van deelnemers aan de Leergang.

Aanmelden voor Leergang

Reflectietraining

Meld u snel aan voor de bijzondere Leergang 'Ethiek in de zorg' (zes studiedagen). Er is een beperkt aantal plaatsen.
Uw bijdrage € 1975,- p.p. inclusief lunch, koffie/thee, 's middags drankje, reader 'Ethiek in de zorg', hand-outs, en voor elke deelnemer het boek 'Bezield besturen', de Dilemmakaart en 4 vier gasttickets voor workshops (zie speciaal aanbod). Prijzen exclusief BTW. Groepskorting voor organisaties die meerdere medewerkers aanmelden. Wij informeren u graag.

Data Leergang

De Leergang 'Ethiek in de zorg’ bestaat uit zes inspirerende studiedagen, van 10.00 -16.00 uur.
Data: donderdag 17 mei 2018, donderdag 7 juni 2018 en donderdag 28 juni 2018. Na de zomerstop wordt de Leergang vervolgd op donderdag 13 september 2018, 4 oktober 2018 en 1 november 2018
Tijd: 10.00 - 16.00 uur; ontvangst vanaf 9.30 uur.
Plaats: locatie centraal in het land (Amersfoort)

Voor wie

Geïnteresseerden in de zorg, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming, Onderwijs en Welzijn: leden Commissies Ethiek en Medisch Ethische Commissies, geestelijk verzorgers, ethiekondersteuners, verpleegkundigen, verzorgenden, jeugdhulpmedewerkers, leden Cliëntenraad en Patiëntenraad, leidinggevenden, (huis)artsen, specialisten, leden VAR, docenten zorgopleidingen, medewerkers kwaliteit, communicatiemedewerkers, (medisch) maatschappelijk werkers, leden OR, medewerkers ondersteunende diensten en financiën, en andere geïnteresseerden in de betreffende sectoren.

Reader 'Ethiek in de zorg' en Dilemmakaart

Deelnemers ontvangen uitgebreide documentatie, o.a. een reader 'Ethiek in de zorg'; hand-outs ‘Ethiek in de zorg’ en 'Werkplan Ethiek'; Stappenplan Moreel Beraad; en de Dilemmakaart, laagdrempelige methodiek om een ethisch dilemma met elkaar te bespreken.

Bewijs van deelname

Deelnemers aan de Leergang kunnen een Bewijs van deelname ontvangen.

Wat levert de Leergang u op?

De Leergang 'Ethiek in de zorg' biedt u richting en inzicht in strategische keuzes bij het (verder) ontwikkelen van ethiek, reflectie en Moreel Beraad in de eigen organisatie. Lees meer...

Begeleiding Leergang

De Leergang 'Ethiek in de zorg' wordt verzorgd door ethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, trainers, coaches en adviseurs ethiek, ethische reflectie en Moreel Beraad, gespecialiseerd in communicatie en publiciteit. Lees meer ...

Raad van Advies

Het Reflectieteam wordt voor de Leergang bijgestaan door een Raad van Advies. Lees meer ...

Verhindering

Bij verhindering kunt u altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Uw vervanger is van harte welkom. Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van de Leergang, dan brengen wij € 250 (incl. BTW) aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Meld u z.s.m. aan voor deze bijzondere Leergang. U ontvangt een bevestiging van aanmelding via de e-mail.

*Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht voor contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.

 

(Kleine wijzigingen voorbehouden)
Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing


Reflectietraining illustratie leergang ethiek in de zorg
ethiekacademy
Aan de Leergang werk(t)en mee:

prof. dr. Joris Slaets, directeur Leyden Academy en hoogleraar ouderenzorg; prof. dr. Inez de Beautfort, hoogleraar gezondheidsethiek Erasmus MC.


dilemmakaart

 

'AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay inspireren, zijn praktijkgericht en geven handvatten om ethiek in de organisatie op de kaart te zetten'

 

Deelnemer Leergang


De voorkant van Bezield besturen

 

'De Leergang maakt zorgethiek praktisch, en laat zien hoe zorgethiek vertaald kan worden naar de werkvloer.'

Geestelijk verzorger, deelnemer Leergang