jubileum Week van reflectie

Leergang 'Ethiek in de zorg'

Praktijkgericht, interactief en inspirerend

Begeleiding Leergang

De Leergang 'Ethiek in de zorg' wordt verzorgd door ethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, trainers, coaches en adviseurs ethiek, ethische reflectie en Moreel Beraad in de gezondheidszorg en jeugdhulp, gespecialiseerd in communicatie en publiciteit. Zij maken deel uit van het professioneel Reflectieteam. Aan de Leergang wordt meegewerkt door toonaangevende gastsprekers.

AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay hebben de Leergang ontwikkeld op basis van jarenlang praktijkonderzoek, hun vakkennis, pedagogische en didactische expertise; gesprekken met professionals, leidinggevenden en bestuurders in de zorg en jeugdhulp; en hun jarenlange ervaring met het verzorgen van scholing op het gebied van ethiek, reflectie en Moreel Beraad. AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay zijn initiatiefnemers en organisatoren van de Week van reflectie en oprichters van Ethiek Academy.

De missie van beide initiatiefnemers met de Leergang 'Ethiek in de zorg': een bijdrage leveren aan vernieuwend ethiekbeleid, gericht op de kwaliteit van de zorg, kwaliteit van leven van cliënten en patiënten, professionalisering, werkplezier en duurzame inzetbaarheid.

Raad van Advies

Het Reflectieteam wordt voor de Leergang 'Ethiek in de zorg' bijgestaan door een Raad van Advies, die bestaat uit leden van Commissies Ethiek, geestelijk verzorgers, professionals, leidinggevenden en bestuurders van zorginstellingen, jeugdhulporganisaties en vertegenwoordigers van instanties die belang hebben bij de Leergang 'Ethiek in de zorg'. Ook heeft een aantal onafhankelijke specialisten zitting in de Raad van Advies. De inzet van de Raad van Advies garandeert dat de Leergang afgestemd is en blijft op de doelgroep, met een praktijkgericht programma.


 

(Kleine wijzigingen voorbehouden)
Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing


illustratie leergang ethiek in de zorg
'AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay inspireren, zijn praktijkgericht en geven handvatten om ethiek in de organisatie op de kaart te zetten'

 

Deelnemer Leergang


Reflectietraining