jubileum Week van reflectie

Donderdag 7 maart 2019

Masterclass 'Veilige ouderenzorg;
Ruimte voor reflectie'Op zoek naar inspiratie gericht op veiligheid in de zorg? Doe mee aan de bijzondere masterclass 'Veilige Zorg; Ruimte voor reflectie', die plaatsvindt op donderdag 7 maart 2019. Een praktijkgerichte en interactieve masterclass, met praktische tips en handvatten om in uw organisatie geïnspireerd verder te gaan.

'Wat maakt zorg tot goede zorg? Wat zijn voorwaarden voor veilige zorg? In de masterclass 'Veilige Zorg' gaan we met elkaar in gesprek over deze actuele vragen. De masterclass is een initiatief van de Ethiek Academy, voortgekomen uit de Week van reflectie.

Ruimte voor reflectie

Als het gaat om goede zorg is ruimte voor ethische reflectie en moreel beraad op alle niveaus een belangrijke voorwaarde, van zorgprofessionals tot management. Op welke manier draagt ruimte voor reflectie bij aan veilige zorg? U maakt kennis met inspirerende praktijkvoorbeelden ethiek, reflectie en moreel beraad; zorginstellingen die structureel ruimte hebben gemaakt voor ethische reflectie en Moreel Beraad. Wat zijn de succesfactoren? Wat zijn de knelpunten? Wat is het effect als het gaat om veilige zorg?

In gesprek over ethische dilemma's

Met welk (ethisch) dilemma heeft u recent te maken gehad in uw praktijk? We gaan met elkaar in gesprek over ethische dilemma's, aan de hand van de Dilemmakaart. Een laagdrempelige methodiek om met elkaar in gesprek te gaan over ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk. De Dilemmakaart wordt al veel toegepast in de zorg, met positieve resultaten. Deelnemers zijn enthousiast, en hebben vooral veel plezier in het bespreken van dilemma's. Deelnemers krijgen de Dilemmakaart na afloop mee naar huis, zodat ook collega's kennis kunnen maken.

Interactie, dialoog en gelegenheid om vragen te stellen

Uw eigen ervaringen staan centraal in deze masterclass. Hoe zijn de nieuwe inzichten toe te passen in uw organisatie?

Praktische handvatten

U krijgt in de masterclass praktische tips en handvatten, toegespitst op uw eigen organisatie. Een inspiratiebron voor u en uw organisatie.

Aanmelden Masterclass

Meld u tijdig aan voor deze bijzondere masterclass. Er is een beperkt aantal plaatsen. Bijdragen komen ten goede aan de Week van reflectie.

Aanmelden masterclass: info@weekvanreflectie.nl

Praktische informatie

Datum: donderdag 7 maart 2019
Tijd: 10.00 - 16.00 uur
Plaats: Locatie centraal in het land
Bijdrage: € 225, inclusief koffie,thee, lunch en voor elke deelnemer de Dilemmakaart en het boek 'Bezield besturen' of 'Dilemma's delen'
Voor wie: zorgprofessionals, jeugdhulpmedewerkers, leidinggevenden in de zorg en jeugdhulp, leden Commissie Ethiek, leden Cliëntenraad, leden Patiëntenraad, leden VAR, leden OR, beleidsmedewerkers, kwaliteitsfunctionarissen, en andere geïnteresseerden

Verhindering

Bij verhindering kunt u altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Uw vervanger is van harte welkom. Meldt u zich binnen zes weken voor aanvang van de scholingsdag af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Prijzen zijn exclusief BTW. Meld u snel aan voor deze bijzondere scholingsdag. U ontvangt een bevestiging van aanmelding via de e-mail.

Op al onze bijeenkomsten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing . 

 

 

 

dilemmakaart