Initiatief & organisatie

De Week van reflectie en ethiek is een breed en innovatief samenwerkingsverband van zorginstellingen, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, welzijn, opleidingen, Commissies Ethiek, Cliëntenraden, partners en ambassadeurs. De Week van reflectie is in 2007 in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorg, en ruimte voor ethiek en ethische reflectie. AnneMarie Bloemhoff & Jack van Raay, founders Ethiek Academy en Communicatie Company, zijn de enthousiaste initiatiefnemers en organisatoren van de Week van reflectie en ethiek.‘Tijd voor reflectie en ethiek’, de feestelijke start van de Week van reflectie, wordt georganiseerd in samenwerking met zorginstellingen, jeugdhulp, ambassadeurs, partners en andere betrokkenen in het hele land.

De missie van beide initiatiefnemers met de 'Week van reflectie en ethiek’: een bijdrage leveren aan het succesvol ontwikkelen van ethiek, het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten, professionalisering, werkplezier en duurzame inzetbaarheid.

AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay zijn met hun bedrijf Communicatie Company tevens gespecialiseerd in organisatie-advies, projectmanagement, verzorgen opleiding ‘Gespreksleider moreel beraad’, en begeleiden van Commissies Ethiek bij (her)positionering in organisaties.poster ethiekacademy

'AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay'