Incompany training

Training ‘Veilige Jeugdhulp'

Veiligheid en voorkomen seksueel misbruik in jeugdhulp

Jeugdzorgprofessionals gaan met elkaar in gesprek over morele dilemma's, aan de hand van een casus uit de dagelijkse praktijk. Thema: ‘Veiligheid en voorkomen seksueel misbruik in de jeugdhulp’. De training is al succesvol uitgevoerd binnen diverse jeugdzorgorganisaties.

Het Reflectieteam heeft een interactief en inspirerend programma voor u samengesteld.

Programma

  • Interactieve start van het programma
  • Korte presentatie over ethiek
  • Korte toelichting Moreel Beraad
  • Moreel Beraad; in gesprek over een moreel dilemma uit uw eigen praktijk
  • Nabespreking met praktijkgerichte tips

* Het Reflectieteam stemt het programma graag af op uw wensen.

In gesprek over morele dilemma's

Tijdens elke bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over een moreel dilemma, dat door een van de deelnemers is ingediend. Ter voorbereiding beschrijven de deelnemers een casus uit hun eigen praktijk.

Moreel Beraad

We bespreken de casus aan de hand van een moreel beraad; een gespreksvorm om een casus uit de eigen praktijk te bespreken. Tijdens een Moreel Beraad reflecteren deelnemers systematisch op het moreel dilemma dat in deze casus is ervaren. Gezamenlijk wordt gezocht naar een antwoord op de vraag: wat is in deze specifieke situatie goede zorg?

Waarden en normen

Tijdens het Moreel Beraad gaan de deelnemers na welke morele overwegingen er spelen in de casus. Ook wordt besproken welke waarden en normen belangrijk zijn, en hoe je als professional tot een besluit komt. Deelnemers worden zich bewust van hun eigen waarden en normen. De deelnemers krijgen eveneens inzicht in waarden van anderen (collega’s, andere disciplines, cliënten), wat bijdraagt aan meer begrip voor keuzes van anderen.

Hand-out & Stappenplan

Deelnemers krijgen een hand-out met aandachtspunten & het praktijkgerichte stappenplan Moreel Beraad uitgereikt.

Reflectietraining op maat

De training ‘Veilige Jeugdhulp’ wordt ‘op maat’ aangeboden. Nadere invulling in overleg, afgestemd op de specifieke wensen van uw organisatie. Data en tijden kunnen in overleg worden afgesproken.

Aan een training kunnen maximaal 8 deelnemers meedoen.

Kwaliteitsregister

Bij deze training kunnen deelnemers op verzoek een certificaat ontvangen voor het SKJ kwaliteitsregister.

Begeleiding

De training wordt verzorgd door ethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, trainers, coaches en adviseurs ethiek, ethische reflectie en Moreel Beraad, gespecialiseerd in communicatie. Zij maken deel uit van het professioneel Reflectieteam; netwerk van specialisten ethiek, ethische reflectie en Moreel Beraad betrokken bij de Week van reflectie. AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay zijn initiatiefnemers en organisatoren van de Week van reflectie, met als drijfveer: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten. AnneMarie Bloemhoff heeft jarenlang onderzoek gedaan op het gebied van ethiek en reflectie, en publiceerde hierover diverse boeken.

Voor wie

De training Veilige Jeugdhulp’ is gericht op uitvoerende professionals in de jeugdzorg. Gekozen kan worden voor deelnemers van één team, maar het is ook mogelijk professionals van verschillende teams te laten deelnemen. Nadere afspraken in overleg.

Aanvragen Incompany Training ‘Veilige Jeugdhulp': reflectieteam@weekvanreflectie.nl

Wij verzorgen met veel plezier uw training

Praktische informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met AnneMarie Bloemhoff of Jack van Raay: telefoon 088 626 65 29 of e-mail reflectieteam@weekvanreflectie.nltraining veilige jeugdhulp Jeugdhulp

Project ‘Veilige Jeugdhulp’


De training is onderdeel van het project ‘Veilige Jeugdhulp’, een initiatief van AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, Communicatie Company. Onze ambitie: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulp, en veilige (jeugd)zorg. Het project is voortgekomen uit de Week van reflectie, en ontwikkeld op basis van research en gesprekken met bestuurders, leidinggevenden, professionals en cliïenten in de jeugdzorg.

Kinderen in de jeugdhulp

Resultaten training


De training draagt bij aan de kwaliteit van de jeugdhulp, professionalisering, werkplezier, en duurzame inzetbaarheid. Ook draagt de training bij aan het versterken van de morele sensitiviteit. Regelmatig met elkaar in gesprek gaan over morele vragen of dilemma’s draagt bij aan een open cultuur, waarin het gemakkelijker wordt lastige situaties met elkaar te bespreken.


Jeugdgezondheidszorg