Saxenburgh Groep organiseert mini-symposium ‘Spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid’

De Commissie Ethiek van Saxenburgh Groep organiseert in de Week van reflectie op dinsdag 21 november 2017 een mini-symposium, met als thema: ‘Spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid’. Een inspirerend programma met workshops en een debat over actuele stellingen.

Deelnemers kunnen tijdens het mini-symposium op 21 november 2017 workshops volgen over actuele thema's: 'Vrijheidsbeperking… Ik?! … nee, toch?' en 'Vrijheidsbeperkende middelen "Mag ik weg?" Sabine Uitslag is dagvoorzitter.

Workshop 'Vrijheidsbeperking…. Ik?! … nee, toch?'

In deze workshop wordt een presentatie gegeven over vrijheidsbeperking en wat dit voor mensen betekent. Ook wordt de uitslag van een (klein) onderzoek gepresenteerd.

Het onderzoek is uitgevoerd op verschillende afdeling binnen de Saxenburgh Groep. Onderzoek is gedaan naar de verschillende manieren waarop (vaak onbewust) de keuzevrijheid of de algehele vrijheid van patiënten/bewoners wordt beperkt. Het doel van dit onderzoek is vooral bewustwording van de frequentie en manieren waarop vrijheid van bewoners en patiënten wordt ingeperkt. De resultaten worden geanonimiseerd gebruikt om op het symposium te presenteren.

Workshop 'Vrijheidsbeperkende middelen "Mag ik weg?"

De workshop 'Vrijheidsbeperkende middelen "Mag ik weg?" wordt verzorgd door de ergotherapeut van de Saxenburg Groep.

Debat over actuele stellingen

Het programma wordt afgesloten met een debat aan de hand van actuele stellingen, met als motto 'Vrijheid blijheid'. Een van de stellingen: 'Een biertje bij het ontbijt' (Durf is nodig om van gemaakte afspraken af te wijken.)

Praktische informatie

Datum: dinsdag 21 november 2017
Tijd: 16.00 - 18.00 uur
Plaats: zorgcentrum Clara Feyoena Heem, Hardenberg
Voor wie: medewerkers Saxenburgh Groep

Website: Saxenburgh Groep


Samenwerken aan goede zorg

Logo
Stellingen:
'Een biertje bij het ontbijt'

Logo