twitterbutton

Laurens organiseert ‘Spiegelen in de zorg’
op alle locaties

De Stuurgroep Ethiek van Laurens organiseert in de Week van reflectie op alle dagen ‘Spiegelen in de zorg’, met reflectieactiviteiten op alle locaties.

Tijdens de Week van reflectie mailt de Stuurgroep Ethiek elke dag een reflectievraag naar medewerkers. Deze reflectievragen zijn terug te vinden op posters, die zijn opgehangen in alle (zorg)kantoren en behandelruimtes van de verschillende locaties van Laurens (kortdurende zorg, langdurige zorg en thuiszorg.)

Bespreken reflectievraag

De stuurgroep nodigt medewerkers uit om de reflectievraag met collega’s te bespreken in het teamoverleg of in de pauze. Medewerkers kunnen ook een reactie achterlaten op de posters of reageren op de e-mails.

Stuurgroep Ethiek

De Stuurgroep Ethiek is bezig met het zoeken naar mogelijkheden om in alle locaties van Laurens het gesprek over ethiek te stimuleren. De Stuurgroep Ethiek verzorgt casuïstiekbespreking aan de hand van diverse methodes, en geeft advies over de ontwikkeling van ethische activiteiten binnen het eigen team of de afdeling.

Praktische informatie

Datum: 21 t/m 25 november 2016
Tijd: verschillende tijdstippen
Plaats: diverse locaties Laurens
Voor wie: medewerkers Laurens
Bekijk de website van Laurens

Laurens